Hoppa till innehåll

Permanent uppehållstillstånd

Ett permanent uppehållstillstånd har ingen begränsad giltighetstid, utan det gäller tills vidare. Du kan få permanent uppehållstillstånd om

 • du har bott i Finland i 4 år utan avbrott med kontinuerligt uppehållstillstånd (A-tillstånd) och
 • villkoren för beviljande av kontinuerligt uppehållstillstånd fortfarande uppfylls.
  • Du kan inte få permanent uppehållstillstånd för studier eller för att söka arbete. 
  • Om du har ett fortsatt tillstånd på grund av studier eller för att söka arbete, kan du ansöka om permanent uppehållstillstånd på andra grunder, om du uppfyller villkoren för tillståndet. Permanent uppehållstillstånd kan beviljas till exempel på grund av familjeband eller arbete. Läs mer om grunder för fortsatta tillstånd.

Tidsfristen på 4 år räknas från

 • dagen för inresan, om du hade ett kontinuerligt uppehållstillstånd när du kom till Finland eller
 • den första dagen för ditt första kontinuerliga uppehållstillstånd, om du ansökte om uppehållstillståndet i Finland, eller
 • dagen för inresan, om du har fått kontinuerligt uppehållstillstånd på grund av flyktingstatus eller alternativt skydd.

Om kravet på 4 års vistelsetid inte uppfylls, kan du ansöka om ett nytt tidsbegränsat uppehållstillstånd (fortsatt tillstånd).

Vistelsen i Finland måste vara oavbruten

Med oavbruten vistelse avses att 

 • du har haft kontinuerligt uppehållstillstånd i 4 år och ansökt om fortsatt tillstånd innan ditt föregående tillstånd har gått ut så att det inte uppstått tillståndsavbrott och
 • du har vistats i Finland i minst 2 år under de senaste 4 åren.

Den oavbrutna vistelsen avbryts inte av

 • sedvanliga semesterresor eller andra resor utomlands eller
 • arbete på en arbetsplats utomlands utsänd av en finländsk arbetsgivare.

Du kan få permanent uppehållstillstånd om du har en grund för att få kontinuerligt uppehållstillstånd 

Du kan få permanent uppehållstillstånd om du har en grund för att få kontinuerligt (A) uppehållstillstånd och om du uppfyller villkoren för tillståndet. Oftast är grunden densamma som för det föregående, kontinuerliga uppehållstillståndet.

Du kan också ansöka om permanent uppehållstillstånd på nya grunder. Kom ihåg att du måste uppfylla alla villkor för det uppehållstillstånd som du söker. Permanent uppehållstillstånd kan beviljas till exempel på grund av familjeband eller arbete. 

Permanent uppehållstillstånd kan inte beviljas för studier eller för att söka arbete. Om du har ett fortsatt tillstånd på grund av studier eller för att söka arbete och du vill ansöka om permanent tillstånd, måste du ha någon annan grund för att få ett kontinuerligt (A) uppehållstillstånd och uppfylla villkoren för tillståndet. 

Permanent uppehållstillstånd kan vägras, om du har begått brott.

Du kan ansöka om permanent uppehållstillstånd endast i Finland

Om du lämnar in ansökan om permanent uppehållstillstånd utomlands, beviljas du inte tillståndet. Din ansökan behandlas som en ansökan om första uppehållstillstånd och en behandlingsavgift för ett första uppehållstillstånd tas ut för ansökan.

Ditt kontinuerliga uppehållstillstånd måste vara giltigt när du ansöker om permanent uppehållstillstånd

Ansök om permanent uppehållstillstånd innan giltighetstiden för ditt föregående tillstånd går ut. Det lönar sig att ansöka om permanent tillstånd tidigast 3 månader innan kravet på 4 års vistelsetid uppfylls. Om du ansöker tidigare, är det inte nödvändigtvis möjligt att utreda om det finns förutsättningar att bevilja dig permanent uppehållstillstånd, och då kan tillståndet eventuellt inte beviljas.

Om du ansöker om permanent uppehållstillstånd först efter att ditt föregående uppehållstillstånd har gått ut, kan du inte beviljas permanent uppehållstillstånd. Då kan du i stället ansöka om ett nytt fortsatt tillstånd.

Du får lagligen vistas i Finland under den tid som din ansökan behandlas 

Om du får ett negativt beslut och överklagar beslutet, får du bo i Finland lagligen under den tid som besvären behandlas. Om du inte beviljas permanent uppehållstillstånd men du uppfyller villkoren för kontinuerligt (A) uppehållstillstånd, kommer Migrationsverket att samtidigt bedöma om du kan beviljas ett nytt fortsatt tillstånd.

Rätt att arbeta

Du får fortsätta arbeta under den tid som din ansökan om permanent tillstånd behandlas, om du lämnar in din ansökan innan ditt föregående tillstånd går ut och

 • du har ett uppehållstillstånd för arbetstagare och fortsättningsvis arbetar för samma arbetsgivare eller i samma bransch eller
 • du har rätt att arbeta med stöd av ett uppehållstillstånd med en annan grund än arbete, till exempel uppehållstillstånd på grund av familjeband eller studier.
 • Om du ansöker om permanent uppehållstillstånd först efter att ditt uppehållstillstånd har gått ut, får du inte fortsätta arbeta medan ansökan behandlas. 
 • Läs mer om rätten att arbeta medan ansökan om permanent uppehållstillstånd behandlas.

Du har obegränsad rätt att arbeta när du har fått permanent uppehållstillstånd.

EU-uppehållstillstånd (P-EU)

EU-uppehållstillstånd för varaktigt bosatta är också ett permanent tillstånd som är i kraft tills vidare.

Du kan beviljas EU-uppehållstillstånd efter att du har bott i Finland i 5 år utan avbrott med kontinuerligt (A) uppehållstillstånd eller med permanent (P) uppehållstillstånd. Din försörjning måste vara tryggad. Läs mer om hur man ansöker om EU-uppehållstillstånd och vilka villkor man måste uppfylla.

Permanent uppehållsrätt för EU-medborgare och deras familjemedlemmar

Om du är EU-medborgare har du permanent uppehållsrätt när du har vistats lagligt i Finland i 5 år utan avbrott. En familjemedlem till en EU-medborgare har permanent uppehållsrätt när han eller hon har vistats lagligt i Finland tillsammans med EU-medborgaren i 5 år utan avbrott.

Förnya ditt uppehållstillståndskort vid ett serviceställe

Ansök inte på nytt om permanent uppehållstillstånd om du redan har fått permanent uppehållstillstånd men har tappat bort ditt uppehållstillståndskort eller behöver ett nytt kort för att det är skadat eller för att giltighetstiden går ut. I dessa fall behöver du ett nytt uppehållstillståndskort. Läs instruktionerna om hur man ansöker om ett nytt kort innan du bokar tid vid ett av Migrationsverkets serviceställen.

Så ansöker du om permanent uppehållstillstånd