Hoppa till innehåll

Permanent uppehållstillstånd

Ett permanent uppehållstillstånd är i kraft tills vidare. Du kan få permanent uppehållstillstånd om

  • du har bott i Finland utan avbrott i fyra år med kontinuerligt uppehållstillstånd (A-tillstånd)
  • villkoren för att bevilja ett kontinuerligt uppehållstillstånd fortfarande uppfylls.

Tidsfristen på fyra år beräknas

  • från dagen för inresan, om du hade ett kontinuerligt uppehållstillstånd när du kom till Finland
  • från dagen då ditt första kontinuerliga uppehållstillstånd trädde i kraft, om du ansökte om tillståndet i Finland
  • från dagen för inresan, om du har kontinuerligt uppehållstillstånd på grund av flyktingstatus eller alternativt skydd.

Om du inte har bott i Finland tillräckligt länge utan avbrott, kan du ansöka om ett nytt tidsbegränsat uppehållstillstånd (fortsatt tillstånd) .

Permanent uppehållstillstånd förutsätter att du har en grund för att få ett kontinuerligt uppehållstillstånd

Migrationsverket kan bevilja dig permanent uppehållstillstånd, om du ha en grund för att få ett kontinuerligt uppehållstillstånd (A) och du uppfyller villkoren för tillståndet. Grunden för permanent uppehållstillstånd är oftast densamma som för ditt föregående, kontinuerliga uppehållstillstånd.

Du kan också ansöka om permanent uppehållstillstånd på nya grunder. Kom ihåg att du måste uppfylla alla villkor för det uppehållstillstånd som du söker. Du kan ansöka om permanent uppehållstillstånd exempelvis på grund av familjeband eller arbete.

Permanent uppehållstillstånd kan vägras om du har begått brott. Läs om hur brott påverkar din möjlighet att få permanent uppehållstillstånd.

Du kan endast lämna in ansökan om permanent uppehållstillstånd i Finland

Om du lämnar in din ansökan utomlands, behandlas din ansökan som en ansökan om ett första uppehållstillstånd. Då tar man ut en behandlingsavgift för ett första uppehållstillstånd.

Ditt kontinuerliga uppehållstillstånd måste vara giltigt när du ansöker om permanent uppehållstillstånd

Ansök om permanent uppehållstillstånd innan giltighetstiden för det existerande tillståndet upphör. Reservera tillräckligt med tid för att besöka Migrationsverkets serviceställe, och beakta behandlingstiderna för uppehållstillstånd. Migrationsverket rekommenderar dock att du ansöker om permanent uppehållstillstånd tidigast tre månader innan din boendetid på fyra år uppfylls. Om du ansöker tidigare, är det inte nödvändigtvis möjligt att utreda om det finns förutsättningar att bevilja dig permanent uppehållstillstånd, och då kan tillståndet eventuellt inte beviljas.

Om du lämnar in en ansökan om permanent uppehållstillstånd först efter att ditt föregående uppehållstillstånd har gått ut, kan du inte beviljas permanent uppehållstillstånd. Då kan du i stället ansöka om ett nytt fortsatt tillstånd.

Du får lagligen vistas i Finland under den tid som din ansökan behandlas och under eventuellt ändringssökande. Om du inte beviljas permanent uppehållstillstånd till exempel på grund av brott eller otillräcklig boendetid, men du uppfyller villkoren för kontinuerligt (A) uppehållstillstånd, kommer Migrationsverket att samtidigt bedöma om du kan beviljas ett nytt fortsatt tillstånd.

Migrationsverket kan få en del av dina inkomstuppgifter ur inkomstregistret

När du ansöker om permanent uppehållstillstånd, kan Migrationsverket ur inkomstregistret få uppgifter om

  • dina löner från och med 2019 och 
  • dina förmåner från och med 2021. 

Du behöver alltså inte bifoga intyg över de löner och förmåner som du fått under dessa perioder till din ansökan, trots att sådana kan begäras av dig i ansökan. Läs mer på sidan Inkomstregistret.

Rätt att arbeta

Rätten att fortsätta arbeta medan din ansökan behandlas är beroende av på vilken grund du fick ditt föregående uppehållstillstånd. Om du lämnar in en ansökan om permanent uppehållstillstånd först efter att ditt uppehållstillstånd har gått ut, får du inte fortsätta att arbeta. Läs mer om rätten att arbeta medan ansökan om permanent uppehållstillstånd behandlas.

Du har obegränsad rätt att arbeta när du har fått permanent uppehållstillstånd.

EU-uppehållstillstånd

Tredjelandsmedborgare som har vistats länge i Finland kan beviljas EU-uppehållstillstånd. Ett EU-uppehållstillstånd är ett permanent tillstånd som är i kraft tills vidare.

Du kan beviljas EU-uppehållstillstånd efter att du har vistats i Finland utan avbrott i fem år. Din försörjning måste vara tryggad. Kravet gäller oberoende av på vilken grund du ansöker om EU-uppehållstillstånd. Läs mer om hur man ansöker om EU-uppehållstillstånd och vilka villkor man måste uppfylla.

Permanent uppehållsrätt för EU-medborgare och deras familjemedlemmar

En EU-medborgare har permanent uppehållsrätt när han eller hon har vistats lagligt i Finland utan avbrott i fem år. En familjemedlem till en EU-medborgare har permanent uppehållsrätt när han eller hon har vistats lagligt i Finland tillsammans med EU-medborgaren utan avbrott i fem år.

Förnya ditt uppehållstillståndskort vid ett av Migrationsverkets serviceställen

Ansök inte om permanent uppehållstillstånd på nytt om du redan har fått permanent uppehållstillstånd men antingen har tappat bort ditt uppehållstillståndskort eller behöver ett nytt för att det är skadat eller för att giltighetstiden går ut. I dessa fall behöver du ett nytt uppehållstillståndskort. Läs instruktionerna om hur man ansöker om ett nytt kort innan du besöker Migrationsverkets serviceställe.

Så ansöker du om permanent uppehållstillstånd