Jag har en annan anhörig i Finland

På denna sida har vi samlat information om hur du kan ansöka om uppehållstillstånd om du har en annan anhörig än make eller maka, barn eller vårdnadshavare i Finland, och din anhöriga som är bosatt i Finland är finsk medborgare eller har beviljats asyl eller uppehållstillstånd på grund av alternativt skydd eller tillfälligt skydd.

I menyn till vänster hittar du all information som du behöver för att lämna in din ansökan. Om du besöker webbplatsen med en mobil enhet, hittar du informationen under menyn uppe i högra hörnet.

Meny