Hoppa till innehåll

Jag har en annan anhörig i Finland

På dessa sidor har vi samlat information om hur du kan ansöka om uppehållstillstånd om du har en annan anhörig än make eller maka, barn eller vårdnadshavare i Finland, och din anhöriga som är bosatt i Finland är finsk medborgare eller har beviljats asyl eller uppehållstillstånd på grund av alternativt skydd eller tillfälligt skydd:

Vem kan vara en annan anhörig?

Till exempel följande släktingar kan anses vara andra anhöriga:

  • en förälder till en person som fyllt 18 år
  • en syster eller bror till ett barn som inte fyllt 18 år, om systern eller brodern är under 18 år gammal, vistas utanför Finland och saknar vårdnadshavare eller har någon annan vårdnadshavare än det barn som bor i Finland (vårdnadshavarens samtycke krävs)
  • en ogift syster eller bror till en person som fyllt 18 år

Till exempel föräldrarna till den i Finland bosatta personens make eller maka eller andra släktingar till maken eller makan anses inte vara andra anhöriga.

Anvisningar för ansökan får du också genom att se inspelningen från vårt webbinarium om att söka uppehållstillstånd på grund av familjeband. I webbinariet diskuteras bland annat ansökan om uppehållstillstånd samt försörjningsförutsättningen och fortsatta tillstånd.