Hoppa till innehåll

Jag har en annan anhörig i Finland

På denna sida har vi samlat information om hur du kan ansöka om uppehållstillstånd om du har en annan anhörig än make eller maka, barn eller vårdnadshavare i Finland, och din anhöriga som är bosatt i Finland är finsk medborgare eller har beviljats asyl eller uppehållstillstånd på grund av alternativt skydd eller tillfälligt skydd.

I menyn till vänster hittar du all information som du behöver för att lämna in din ansökan. Om du besöker webbplatsen med en mobil enhet, hittar du informationen under menyn uppe i högra hörnet.

Vem kan vara en annan anhörig?

Till exempel följande släktingar kan anses vara andra anhöriga:

  • en förälder till en person som fyllt 18 år
  • en syster eller bror till ett barn som inte fyllt 18 år, om systern eller brodern är under 18 år gammal, vistas utanför Finland och saknar vårdnadshavare eller har någon annan vårdnadshavare än det barn som bor i Finland (vårdnadshavarens samtycke krävs)
  • en ogift syster eller bror till en person som fyllt 18 år

Till exempel föräldrarna till den i Finland bosatta personens make eller maka eller andra släktingar till maken eller makan anses inte vara andra anhöriga.