Hoppa till innehåll

Andra skäll att avvika från språkkunskapsvillkoret

1. Arbetsrelaterade skäl

Du kan begära undantag från språkkunskapsvillkoret om det är oskäligt svårt för dig att sköta ett stadigvarande arbete i huvudsyssla i Finland utan finskt medborgarskap.

Undantag från språkkunskapsvillkoret medges mycket sällan på denna grund. Det finns ytterst få arbetsuppgifter som förutsätter finskt medborgarskap.

2. Andra synnerligen vägande skäl

Du kan begära undantag från språkkunskapsvillkoret om det av synnerligen vägande skäl är omöjligt för dig att skaffa tillräckliga språkkunskaper.

Uppge i din ansökan alla de synnerligen vägande skäl som du vill hänvisa till. Bifoga till din ansökan alla utredningar som stöder dessa.

Bifoga till din ansökan också en utredning om dina studier i finska eller svenska samt alla intyg över dessa studier.

Undantag från språkkunskapsvillkoret beviljas sällan

Till exempel följande skäl anses inte vara tillräckliga skäl för undantag från språkkunskapsvillkoret:

  • Du har bott i Finland länge eller har levt ett oförvitligt liv.
  • Det är svårt att resa med ditt nuvarande pass.
  • De övriga medlemmarna i din familj har redan finskt medborgarskap.
  • Du har en besvärlig livssituation som för närvarande hindrar dig från att studera. 
    • Om du till exempel ger en familjemedlem omvårdnad eller är förälder till små barn, anses du inte ha tillräckliga skäl för undantag, eftersom dina hinder för språkinlärning ska vara permanenta.