Hoppa till innehåll

Andra grunder för att avvika från språkkunskapsvillkoret

1. Arbetsrelaterade grunder

Undantag från språkkunskapsvillkoret kan göras om du har fast heltidsanställning i Finland och det är oskäligt svårt för dig att utföra arbetet utan finskt medborgarskap.

Undantag på denna grund är mycket sällsynta, eftersom utövandet av ytterst få arbetsuppdrag kräver finskt medborgarskap.

2. Andra synnerligen vägande skäl

Undantag från språkkunskapsvillkoret kan även göras om det är omöjligt för dig att tillägna dig tillräckliga språkkunskaper på grund av andra synnerligen vägande skäl, som inte har med ålder, hälsotillstånd, avsaknad av läs- och skrivkunnighet eller arbete att göra.

Om du begär undantag från språkkunskapsvillkoret på denna grund ska du i din ansökan uppge alla sådana skäl som du hänvisar till och till din ansökan bifoga alla utlåtanden och utredningar som stöder dessa.

Bifoga även till din ansökan en utredning om dina studier i finska eller svenska samt alla intyg över dessa.

När Migrationsverket utvärderar dina skäl beaktas hela din individuella livssituation och samtliga faktorer som påverkar denna. Enbart dina egna erfarenheter av hur de skäl som du angivit påverkar dina språkkunskaper garanterar inte att vi avviker från språkkunskapsvillkoret i ditt fall.

Följande faktorer är exempelvis inte tillräckliga skäl för undantag:

  • Du har bott i Finland länge eller har levt ett oklanderligt liv. Om du uppfyller de övriga villkoren för naturalisation, påverkar detta inte utvärderingen av språkkunskapsvillkoret eller ett eventuellt undantag från språkkunskapsvillkoret.
  • Det är svårt att resa med ditt nuvarande pass.
  • De övriga medlemmarna i din familj har redan finskt medborgarskap.
  • Du har en besvärlig livssituation som för närvarande hindrar dig från att studera. Om du exempelvis vårdar en anhörig eller är förälder till små barn berättigar detta inte till undantag, eftersom hindren för att tillägna sig språkkunskaper ska vara permanenta.

Observera även att man vanligtvis inte kan utvärdera dina möjligheter att studera eller lära dig språk om du endast har deltagit i språkstudier under en kort period eller inte alls.