Hoppa till innehåll
Uppehållstillstånd

Efterhandskontroll av uppehållstillstånd

Vi utför efterhandskontroll av beviljade uppehållstillstånd. Efterhandskontrollen innebär att vi utreder om du fortfarande uppfyller villkoren för det uppehållstillstånd som du har beviljats. Genom efterhandskontroll av uppehållstillstånd säkerställer vi att uppehållstillstånden används för det ändamål som de har beviljats för: till exempel för studier, företagsverksamhet, arbete och familjeliv i Finland.

Föremålen för efterhandskontrollen kan variera från år till år, men en del av föremålen är kontinuerliga. Till exempel år 2021 utförde vi efterhandskontroll av fortsatta tillstånd som beviljats makar eller makor till finska medborgare eller som beviljats på grund av arbete som kräver delbeslut. 

Om vi får reda på omständigheter på grund av vilka du kanske inte längre uppfyller villkoren för ditt uppehållstillstånd, kan vi överväga återkallande av uppehållstillståndet. Vid bedömningen av om ett uppehållstillstånd ska återkallas, prövar vi situationen individuellt och bedömningen görs av en tjänsteperson vid Migrationsverket. Vi ber alltid dig och din familjemedlem som är bosatt i Finland att ge er åsikt innan vi fattar beslut om återkallandet av ditt tillstånd. Mer information om prövningen i fråga om återkallande av uppehållstillstånd finns på sidan Återkallande av uppehållstillstånd.

Vilka uppehållstillstånd kontrolleras?

Vi har utfört efterhandskontroll sedan 2017. Hösten 2023 började vi utnyttja automation vid kontrollen. För tillfället utför vi automatiserad kontroll av uppehållstillstånd för studier, av uppehållstillstånd för tillväxtföretagare och av uppehållstillstånd för specialsakkunniga.

Efter lagändringen år 2022 har det varit lättare för internationella studerande att koncentrera sig på studier, då studerande nuförtiden beviljas uppehållstillstånd för hela studietiden. Detta innebär också att studerande i regel inte behöver ansöka om fortsatta tillstånd, eftersom uppehållstillstånden är giltiga i flera år. Tidigare har villkoren för beviljande av uppehållstillstånd kontrollerats i samband med ansökan om fortsatt tillstånd.

Efterhandskontrollen gör det möjligt för internationella experter att smidigt och snabbt komma in på den finländska arbetsmarknaden och finländska läroanstalter även i fortsättningen, då vi snabbt och riktat kan ingripa i eventuella missbruk.

Automatiserad efterhandskontroll

För en del av uppehållstillstånden utför vi också efterhandskontroll som baserar sig på automatiska registerkontroller. Vi kan kontrollera olika nationella register, till exempel FPA:s register, informationsresursen Koski (oph.fi) och befolkningsdatasystemet (dvv.fi). Med hjälp av registerkontrollerna kan vi bedöma om villkoren för beviljande av uppehållstillstånd fortfarande uppfylls.

Vad granskas vid den automatiserade efterhandskontrollen?

Den automatiserade efterhandskontrollen av uppehållstillstånd fokuserar på de viktigaste villkoren för ditt uppehållstillstånd. Vi kontrollerar till exempel

  • att du har flyttat till Finland
  • hur du försörjer dig under den tid du vistas i Finland
  • om du har gjort dig skyldig till brott i Finland
  • hur dina studier framskrider och att din rätt att studera fortfarande gäller om du är studerande.

Dessutom måste du fortfarande uppfylla de övriga villkoren för uppehållstillståndet.