Hoppa till innehåll
Uppehållstillstånd

Efterhandskontroll av uppehållstillstånd

Vi utför efterhandskontroll av beviljade uppehållstillstånd. Efterhandskontrollen innebär att vi utreder om du fortfarande uppfyller villkoren för det uppehållstillstånd som du har beviljats.

Vi väljer varje år föremålen för efterhandskontrollen. Till exempel år 2021 utförde vi efterhandskontroll av fortsatta tillstånd som beviljats makar eller makor till finska medborgare eller som beviljats på grund av arbete som kräver delbeslut. Vi har utfört efterhandskontroll sedan 2017.

Automatiserad efterhandskontroll

Vi utför automatiserad efterhandskontroll som baserar sig på registerkontroller. Vi kan kontrollera olika nationella register, till exempel FPA:s register, informationsresursen Koski (oph.fi) och befolkningsdatasystemet (dvv.fi). Med hjälp av registerkontrollerna kan vi bedöma om villkoren för beviljande av uppehållstillstånd fortfarande uppfylls.

Vid bedömningen av om ett uppehållstillstånd ska återkallas, prövar vi situationen individuellt och bedömningen görs av en tjänsteperson vid Migrationsverket. Vi ber alltid dig och din familjemedlem som är bosatt i Finland att ge er åsikt innan vi fattar beslut om återkallande av ditt tillstånd. Mer information om prövningen i fråga om återkallande av uppehållstillstånd finns på sidan Återkallande av uppehållstillstånd.

Efterhandskontroll av uppehållstillstånd för studier

Hösten 2023 inledde vi efterhandskontrollen av uppehållstillstånd för studier. Vi utför efterhandskontroll av uppehållstillstånd för studier som beviljats efter 1.6.2022 för avläggande av examen. I efterhandskontrollen betonas de viktigaste förutsättningarna för beviljande av uppehållstillstånd för studier. 

Vi kontrollerar till exempel 

  • att du har inlett dina studier
  • att dina studier framskrider och
  • att din rätt att studera fortfarande gäller.

Dessutom måste du fortfarande uppfylla de övriga villkoren för uppehållstillståndet.

Efter lagändringen år 2022 har det varit lättare för internationella studerande att koncentrera sig på studier, då studerande nuförtiden beviljas uppehållstillstånd för hela studietiden. Detta innebär också att studerande i regel inte behöver ansöka om fortsatta tillstånd, eftersom uppehållstillstånd är giltiga i flera år. Tidigare har villkoren för beviljande av uppehållstillstånd kontrollerats i samband med ansökan om fortsatt tillstånd.