Hoppa till innehåll
Uppehållstillstånd

Problem med ditt anställningsförhållande?

På arbete som utförs i Finland tillämpas Finlands lagar och internationella konventioner som är förpliktande för Finland. På arbetet tillämpas också i allmänhet ett kollektivavtal med närmare föreskrifter om rättigheter och skyldigheter som ska iakttas i arbetet, till exempel minimilönen. Allt detta har gjorts för att skydda arbetstagaren.

Ingen arbetstagare ska i sitt arbete finna sig i exempelvis osakligt bemötande, för låg lön, onormalt långa arbetsdagar eller farliga arbetsförhållanden.

Om du har problem på arbetsplatsen, kan du få hjälp med dem via länkarna nedan. Du kan också söka hjälp exempelvis hos en jurist. Om du har uppehållstillstånd i Finland och du har fallit offer för arbetsgivarens utnyttjande, kan du ansöka om fortsatt tillstånd eller intyg om utvidgad rätt att arbeta.

  • Om du har problem med arbetsförhållandena på din arbetsplats, kan du be om råd hos arbetarskyddsmyndigheterna.
  • Om du är osäker på vilken typ av arbete ditt uppehållstillstånd berättigar till, får du råd hos den myndighet som har beviljat tillståndet.
  • Om du lägger märke till förbrytelser mot lagen på din arbetsplats, kan du vända dig till polisen.
  • Om du inte får den lön som du borde (minst den minimilön som du ska ha eller lön i enlighet med arbetsavtalet) eller om du får arbeta i alltför långa skift, kanske utan tillräckliga raster, kan din arbetsgivare göra sig skyldig till ett brott. Du kan anmäla detta till polisen eller arbetarskyddsmyndigheten.
  • Om du är medlem i ett fackförbund, kan du få hjälp hos ditt eget fackförbund eller av din förtroendeman.
  • Andra sidor:

Video: Every foreigner has the same rights at work as Finnish citizens (på engelska) (youtube.com)