Hoppa till innehåll

Studerandens familjemedlemmar

Om du är familjemedlem till en studerande kan du ansöka om uppehållstillstånd i Finland

Som familjemedlemmar till finska medborgare och andra än EU-medborgare räknas bland annat:

  • make eller maka
  • registrerad partner
  • barn under 18 år. 

Ansökan för familjemedlemmar finns på sidan Flytta till en familjemedlem i Finland.

Du måste ha tillräckligt med pengar för att leva i Finland

I tabellen nedan kan du se hur mycket pengar du behöver för att leva i Finland. Pengarna ska finnas på ditt konto när du ansöker om uppehållstillstånd.

Riktgivande eurobelopp, hur mycket pengar du behöver för att leva i Finland 

Person €/mån €/år
studerande 560 6 720
den andra vuxna som hör till samma hushåll 700 8 400
den första minderåriga familjemedlemmen 500 6 000
den andra minderåriga familjemedlemmen 400 4 800
den tredje minderåriga familjemedlemmen 300 3 600
den fjärde minderåriga familjemedlemmen 200 2 400
den femte minderåriga familjemedlemmen 100 1 200
från den sjätte minderåriga familjemedlemmen och framåt 0 0

Exempel

I familjen finns en vuxen studerande, en annan vuxen och två minderåriga barn. Det krävs att familjens försörjning sammanlagt är 2 160 €/månad (560 €+ 700 €+ 500 €+ 400 €).

Du får arbeta och studera utan begränsningar

Om du har beviljats uppehållstillstånd på grund av familjeband får du arbeta och studera i Finland utan begränsningar. Om du har fått uppehållstillstånd på grund av parförhållande, får du arbeta på vissa villkor

Familjemedlemmar till studerande kan få ett A- eller B-tillstånd

 

Familjemedlemmar till högskolestuderande som avlägger examen beviljas A-tillstånd, dvs. kontinuerligt uppehållstillstånd

Det första A-tillståndet kan vara högst ett år. Fortsatt tillstånd kan beviljas för högst fyra år. 

Om du har ett A-tillstånd


Familjemedlemmar till andra än högskolestuderande som avlägger examen beviljas tillfälligt uppehållstillstånd, dvs. B-tillstånd

Om du har ett B-tillstånd

  • kan du få en hemkommun, men det finns fler villkor för att få hemkommun än med A-tillstånd. Du kan ansöka om en hemkommun hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Läs mer om förutsättningarna för att få en hemkommun (dvv.fi).
    • Om du har en hemkommun kan du också använda den offentliga hälso- och sjukvårdens tjänster.