Hoppa till innehåll

Frivillig återresa

Vill du återvända frivilligt till ditt hemland? På dessa sidor hittar du information om frivillig återresa och hur du kan söka om stöd för frivillig återresa.  Du hittar information också på de följande språken: arabiska, dari, persiska, sorani-kurdiska, somaliska, turkiska och ryska

För närvarande kan återresa inte ordnas till följande länder: Eritrea, Jemen, Syrien, Taiwan och Afghanistan. Om du vill återvända till dessa länder, kontakta Migrationsverket. Ring eller skicka ett WhatsApp-meddelande till numret 050 413 8625 eller skicka e-post till adressen return@migri.fi.

Personer som önskar återvända till Ukraina omfattas för närvarande inte av frivillig återresa. De som återvänder till Ukraina kan inte beviljas detta stödpaket.

Ansökan om stöd för frivillig återresa

Är du en klient på en förläggning? 

Kontakta förläggningens personal. De ger mer information om hur du kan lämna in en ansökan om frivillig återresa. Förläggningen kan bevilja dig stöd för återresa om du återkallar din ansökan om asyl eller har fått ett negativt beslut om asyl. Du måste flytta frivilligt från Finland för att kunna beviljas stöd. Du måste återkalla alla dina anhängiga ansökningar som gäller asyl, uppehållstillstånd eller främlingspass.

Har du stannat i Finland utan uppehållstillstånd efter att dina mottagningstjänster har upphört?

Migrationsverket ger råd och hjälper dig att ansöka om frivillig återresa. Ring eller skicka ett WhatsApp-meddelande till numret 050 413 8625. Du kan också skicka e-post till adressen return@migri.fi. Migrationsverket kan bevilja dig stöd om du har sökt internationellt skydd och stannat i Finland utan uppehållstillstånd efter att dina mottagningstjänster har upphört. Även offer för människohandel kan beviljas stöd. Du måste flytta frivilligt från Finland för att kunna beviljas stöd. Du måste återkalla alla dina anhängiga ansökningar som gäller asyl, uppehållstillstånd eller främlingspass.

Vilket stöd kan du få?

Stödet för frivillig återresa innehåller

  • ersättning för rese- och flyttkostnader
  • bidrag som stöder din återintegration i hemlandet. 

Bidraget beviljas antingen i form av kontantbetalning eller förnödenheter. Med bidrag i form av förnödenheter avses olika typer av tjänster eller artiklar som hjälper dig till exempel med

  • att starta ett eget företag
  • att söka dig till utbildning
  • att hyra en bostad
  • hälsovårdskostnader.

Bidraget i form av förnödenheter anpassas till dina behov och möjligheter. 

Kontantbetalningens storlek varierar utifrån till vilket land du återvänder. Du hittar mer information på sidan Bidrag för frivillig återresa till olika länder

Hur behandlas ansökningarna?

Förläggningen eller Migrationsverket behandlar din ansökan. Vi beaktar hela din livssituation i beslutet. Vi beaktar bland annat din familjesituation och ditt hälsotillstånd. 

Förläggningen eller Migrationsverket frågar av polisen om du kan återvända frivilligt till ditt hemland. Om polisen inte har inlett en process för att avlägsna dig ur landet och om det inte finns några andra hinder för frivillig återresa, skickas beslutet till den internationella migrationsorganisationen IOM. IOM inleder arrangemanget för återresa tillsammans med dig. 

Återresa hem

IOM ger rådgivning om återresa på många olika språk och bokar resor åt dig till ditt hemland. Om du inte har pass får du hjälp med att skaffa ett resedokument från ambassaden för ditt land. Om du har hälsoproblem beaktas de vid arrangemangen för återresa.

I Finland ordnar IOM åt dig:

  • resedokument
  • resebiljetter
  • dokument som finländska myndigheter har innehaft
  • kontaktuppgifter till de aktörer av vilka du får stödet för återresa i ditt hemland

Om du har beviljats kontantbetalning eller bidrag i form av förnödenheter får du 200 euro i kontanter då du lämnar Finland. Om du har ett eller flera barn betalas 100 euro till var och en. 

Ytterligare information:

www.paluuinfo.fi/sv

Inrikesministeriets förordning om bidrag för frivillig återresa

Blanketter för ansökan och samtycke för frivillig återresa

Ansökningsblankett (fi, en)
Samtyckesblankett (IOM) (fi)
Samtyckesblankett (IOM) (en)
Samtyckesblankett (IOM) (ar)