Hoppa till innehåll

Frivillig återresa

Vill du återvända frivilligt till ditt hemland eller ett land där du har uppehållstillstånd? På dessa sidor hittar du information om frivillig återresa och hur du kan söka om stöd för frivillig återresa. Du hittar informationen också på följande språk: arabiska, dari, persiska, sorani-kurdiska, somaliska, spanska och ryska

Du kan få stöd för frivillig återresa om du är tredjelandsmedborgare och

 • har sökt asyl och fått ett negativt beslut,
 • har sökt asyl och dragit tillbaka din asylansökan eller
 • din status för internationellt skydd som du tidigare fått har upphört.

Även personer som har fått tillfälligt skydd kan få stöd för frivillig återresa. För närvarande går det dock inte att ordna återresor till Ukraina. Om du har ansökt om tillfälligt skydd i Finland, men vill återvända till ditt hemland, som är något annat än Ukraina, kan du få stöd för frivillig återresa.

Du kan inte få stöd för frivillig återresa om du återvänder till en annan medlemsstat i Europeiska unionen, en Schengenstat eller ett tredje land vars medborgare inte behöver visum för att resa till Finland. Du kan ändå få ersättning för resekostnader.

För närvarande kan återresa inte ordnas till följande länder på grund av säkerhetsläget: Afghanistan, Eritrea, Jemen, Palestina, Syrien, Taiwan och Ukraina.

Stöd för frivillig återresa 2024–2025

Stödet för frivillig återresa innehåller

 • ersättning för resekostnader
 • hjälp med att ordna återresan
 • bidrag som stöder din återintegration i hemlandet.

Bidraget beviljas i första hand i form av förnödenheter. Med det avses olika typer av tjänster eller artiklar som hjälper dig till exempel med 

 • att starta ett eget företag
 • utbildning eller studier
 • boendekostnader
 • hälsovårdskostnader.

Bidraget i form av förnödenheter skräddarsys enligt dina behov och möjligheter. 

Storleken på bidraget för frivillig återresa beror på när du lämnar in din ansökan om stöd för frivillig återresa.

Bidrag för frivillig återresa

Bidragets belopp om du återvänder till ett land vars medborgare behöver visum till Finland:

 • 5 300 euro om du ansöker om bidrag inom 30 dagar från delgivningen av det första negativa asylbeslutet eller från återkallandet av din första asylansökan 
 • 2 000 euro om du ansöker om bidrag efter att det har gått 30 dagar från delgivningen av det första negativa asylbeslutet eller från återkallandet av din första asylansökan
 • 2 000 euro om du har ansökt om asyl flera gånger.

Möjligheten till högre bidrag är av engångsnatur.

Bidrag på grund av personliga omständigheter

 • Om du är ett offer för människohandel kan du få understöd på 3 000 euro. 
 • Om din personliga situation förutsätter extra bidrag kan du få ett tilläggsbidrag på 1 000 euro utöver de normala bidragen. Till exempel ålder, funktionsnedsättning, sjukdom, familjesituation eller någon annan jämförbar orsak kan bidra till att man har behov av tilläggsbidrag.
  • Tilläggsbidrag kan även beviljas till offer för människohandel och personer som återvänder till visumfria länder.

Ansökan om stöd för frivillig återresa

För att du ska beviljas stöd för frivillig återresa krävs att du flyttar från Finland frivilligt. Du måste återkalla alla dina anhängiga ansökningar som gäller asyl, uppehållstillstånd eller främlingspass.

Är du en klient på en förläggning? 

Kontakta förläggningens personal.

Har du stannat i Finland utan uppehållstillstånd efter att dina mottagningstjänster har upphört?

Migrationsverket ger råd och hjälper dig att ansöka om frivillig återresa. 

 • Telefonnummer 050 413 8625 (även WhatsApp). 
 • Du kan skicka e-post via Migrationsverkets Securemail-tjänst (securemail.migri.fi) till adressen return@migri.fi, så att meddelandet kommer säkert fram.

Behandling av ansökan

Förläggningen eller Migrationsverket fyller i de blanketter som behövs för ansökan tillsammans med dig, behandlar din ansökan och fattar ett beslut. 
Förläggningen eller Migrationsverket frågar polisen om du kan återvända frivilligt till ditt hemland. Om polisen inte har inlett en process för att avlägsna dig ur landet och om det inte finns några andra hinder för frivillig återresa, skickas beslutet till den internationella migrationsorganisationen IOM, som börjar ordna din återresa.

Återresa hem

IOM ger rådgivning om återresa på flera språk. Om du inte har pass får du hjälp med att skaffa ett resedokument från ambassaden för ditt land. Därefter bokar IOM en resa till landet som du ska återvända till. Om du har hälsoproblem beaktas de vid arrangemangen för återresa. När du lämnar Finland ger IOM dig kontaktuppgifter till de aktörer av vilka du får stödet för återresa i ditt hemland. När du reser får du också de dokument som förvaras hos finländska myndigheter av IOM. 

Ytterligare information: