Hoppa till innehåll

Familj

En familjemedlem till en utlänning som beviljats tillfälligt skydd kan ansöka om uppehållstillstånd i Finland. En familjemedlem kan också själv ha rätt till tillfälligt skydd

Skolor och småbarnspedagogiska tjänster och fritidsintressen för barn

I Finland har alla barn mellan 6 och 17 år rätt att gå i grundskolan. Din förläggning hjälper dig med att få en skolplats för ditt barn. Skolan är avgiftsfri. På Åland har man fullgjort sin läroplikt när man har avlagt grundläggande utbildningens årskurs 9.

För ett barn som är yngre än sex år kan du vid behov ansöka om plats inom småbarnspedagogiken hos kommunen. Kommunen bör erbjuda småbarnspedagogiska tjänster för ditt barn om du arbetar eller studerar på heltid. 

I Finland finns det många olika organisationer och andra aktörer som erbjuder fritidsaktiviteter för barn. Mer information får du från personalen vid förläggningen. Dessutom informeras det om olika fritidsmöjligheter för barn i bibliotek och skolor.

När du har en hemkommun

När du har ansökt om och fått en hemkommun, omfattas du inte längre av mottagningssystemet utan blir invånare i en kommun och i ett välfärdsområde. Den kommun där du bor blir din hemkommun.

När du och ditt barn har en hemkommun, har barnet läroplikt. Barnet måste delta i undervisning i en finländsk skola i enlighet med det finländska skolsystemet.

När du har en hemkommun, har du rätt att få en plats inom småbarnspedagogiken för ditt barn. Detta gäller även om en eller båda av föräldrarna är hemma och inte arbetar eller studerar.

Information om hur beviljande av hemkommun påverkar tillgången till småbarnspedagogik, förskoleundervisning, grundläggande utbildning och studier hittar du på Utbildningsstyrelsens webbplats. 

Läs mer

Om du får ett barn i Finland efter att du har ansökt om eller beviljats tillfälligt skydd

Om du har ansökt om tillfälligt skydd i Finland och får ett barn i Finland under behandlingen av ansökan eller efter att du har fått ett beslut, ska du genast skicka in till Migrationsverket en anmälan om barnets födelse. En anställd vid din förläggning kan hjälpa dig med anmälan.

Det är viktigt att meddela barnets födelse så att Migrationsverket kan anhängiggöra en ansökan om tillfälligt skydd för ditt barn och förläggningen kan registrera barnet som klient vid förläggningen. Migrationsverket får inte uppgiften om barnets födelse på något annat sätt.

Om du bor på en förläggning

1. Fyll i en anmälan om barns födelse tillsammans med en anställd vid förläggningen, till exempel med förläggningens hälsovårdare eller socialarbetare.

2. Den anställda skickar in anmälan och en kopia av barnets födelseattest till Migrationsverket.

  • Spara födelseattesten i original.

Om du bor i privat inkvartering

Du kan meddela ditt barns födelse till Migrationsverket via din egen förläggning även om du bor i privat inkvartering.

  • Du kan ringa eller besöka förläggningen för att göra anmälan. Förläggningens kontaktuppgifter hittar du på vår webbplats: migri.fi/forlaggningar.

Om du vill, kan du även själv meddela Migrationsverket om barnets födelse. Gör så här:

1. Fyll i blanketten Anmälan om barns födelse till Migrationsverket (PDF).

2. Skicka in blanketten och en kopia av barnets födelseattest (ta ett foto av födelseattesten eller skanna den) till Migrationsverket som ett krypterat e-postmeddelande till adressen migri@migri.fi. Du kan skicka krypterade e-postmeddelanden genom tjänsten securemail.migri.fi.

  • Spara födelseattesten i original.

Läs mer