Hoppa till innehåll

Migrationsverket kan bereda en möjlighet till DNA-undersökning

Migrationsverket kan ge sökanden och dennes familj tillfälle att delta i en DNA-undersökning, om man inte på annat sätt får en tillräcklig utredning av familjebandet som grundar sig på biologiskt släktskap.

DNA-undersökningen kan genomföras, om det med hjälp av denna är möjligt att få fram väsentliga bevis på familjebandet. DNA-undersökningen görs på Migrationsverkets initiativ. Anknytningspersonen eller den som ansöker om uppehållstillstånd kan inte kräva en DNA-undersökning.

Migrationsverket kan bereda en möjlighet till DNA-undersökning, om det inte finns tillgängliga dokument om det biologiska släktskapet mellan sökanden och anknytningspersonen eller om dessa dokument inte kan anses vara tillförlitliga och den muntliga intervjun inte ger fullständig säkerhet om det biologiska släktskapet.

För undersökningen krävs sökandens samtycke

DNA-undersökningen betalas av finska staten. Det är frivilligt att delta i undersökningen. Undersökningen kan genomföras, om den som ska undersökas har gett sitt skriftliga samtycke till detta. Samtycke till undersökning av en minderårig ges på dennes vägnar av vårdnadshavaren eller någon annan laglig representant för den minderåriga. Om den som ska undersökas har fyllt 12 år, krävs också hans eller hennes samtycke till DNA-undersökningen.

I allmänhet tas DNA-provet med en sticka från kinden, men också blodprov kan tas.

DNA-undersökningsuppgifterna används inte för något annat syfte än för utredningen av familjeband som är förutsättningen för beviljandet av uppehållstillstånd.