Hoppa till innehåll

Försörjningsförutsättning om du ansöker om tillstånd på grund av arbete

Om du ansöker om uppehållstillstånd för att arbeta i Finland, måste du kunna försörja dig i Finland på din lön under hela den tid som uppehållstillståndet gäller. Minimilönen som krävs för uppehållstillstånd kan ändras, eftersom summan fastställs årligen av Migrationsverket.

Specialsakkunniga och personer som ansöker om EU-blåkort förväntas ha högre lön. För arbeten där det inte betalas lön (au pair, frivilligarbete, working holiday) har försörjningsförutsättningen fastställts separat.

När du ansöker om fortsatt tillstånd, får Migrationsverket uppgifter om dina löner och förmåner ur inkomstregistret. Du behöver alltså inte bifoga intyg över dina löner och förmåner till din ansökan. Om vi behöver ytterligare utredningar från dig, skickar vi dig en begäran om komplettering. Läs mer på sidan Inkomstregistret.

Försörjning genom arbete

När du ansöker om uppehållstillstånd för att arbeta på heltid, ska din lön motsvara minst den lön som fastställs i det kollektivavtal som tillämpas på ditt anställningsförhållande. Läs mer om kollektivavtal på webbplatsen Suomi.fi.

Om det inte finns något kollektivavtal eller om du arbetar på deltid, måste bruttolönen år 2024 vara minst 1 399 euro per månad (rätt till dagpenning enligt arbetsvillkoret i lagen om utkomstskydd för arbetslösa).

Läs mer information om försörjningsförutsättning om olika uppehållstillstånd på grund av arbete