Hoppa till innehåll

Försörjningsförutsättning om du ansöker om tillstånd på grund av arbete

Om du ansöker om uppehållstillstånd på grund av arbete, måste du kunna försörja dig i Finland genom inkomster från förvärvsarbete under hela den tid som uppehållstillståndet gäller.

Minimilönen som du får från förvärvsarbetet kontrolleras årligen. Specialister och personer som ansöker om EU-blåkort förväntas ha högre lön. Försörjningsförutsättningen för något annat än förvärvsarbete (au pair, frivilligarbete, working holiday) har fastställts separat.

Försörjning genom förvärvsarbete

När du ansöker om uppehållstillstånd för att förvärvsarbeta på heltid, ska din lön motsvara minst den lön som fastställs i det kollektivavtal som tillämpas på ditt anställningsförhållande.

Om det inte finns något kollektivavtal, måste bruttolönen år 2021 vara minst 1252 euro per månad (rätt till dagpenning enligt arbetsvillkoret i lagen om utkomstskydd för arbetslösa).

Specialister och EU-blåkort (Blue Card)

När du ansöker om uppehållstillstånd för specialister, måste din lön vara högre än genomsnittet. Din bruttolön måste vara minst ungefär 3000 euro per månad.

När du ansöker om EU-blåkort, måste din bruttolön år 2021 vara minst 4929 euro per månad. Detta är den nationella lönetröskel som 2021 ska iakttas i Finland, och den granskas varje år. Eventuella naturaförmåner och dagpenningar räknas inte som lön.

Idrottare och tränare

Om din bostadsförmån eller någon annan förmån anses vara en del av din lön, måste du bifoga en utredning om förmånens beskattningsvärde till din ansökan om uppehållstillstånd. Penninglönen kan inte ersättas med andra naturaförmåner (såsom spel- eller träningskläder) eller genom att erbjuda hälsovård eller kostnadsersättningar. De naturaförmåner som fastställts i spelaravtalet måste även synas i lönespecifikationen som beskattningsbar inkomst.

Arbetspraktik

Du måste få ersättning för din arbetspraktik. Uppehållstillstånd beviljas inte för oavlönad arbetspraktik.

Au pair

När du ansöker om uppehållstillstånd för au pair, måste din värdfamilj erbjuda dig uppehälle, försäkring och fickpengar.

Utöver kostnaderna för ditt uppehälle måste värdfamiljen betala dig minst 280 euro (netto) fickpengar per månad. Värdfamiljen måste också lämna in en utredning om hurdan försäkring de kommer att skaffa dig.

Working holiday

När du ansöker om uppehållstillstånd för arbetssemester (working holiday), måste du ha tillräckliga tillgångar till ditt förfogande för att leva i Finland. Du måste ha ungefär 2 000 euro på ditt bankkonto för de tre första månaderna.

Frivilligarbete

När du ansöker om uppehållstillstånd för frivilligarbete, måste du ha tillräckliga tillgångar till ditt förfogande för att leva i Finland.