Hoppa till innehåll
Våra tjänster

Tolkning, översättning och legalisering

Om du ansöker om uppehållstillstånd och ska bifoga till ansökan sådana handlingar som har utfärdats på något annat språk än svenska, finska eller engelska, måste du låta en auktoriserad translator översätta handlingarna. Du som är sökande måste själv betala för översättningen.

Du behöver inte skaffa översättningar av sådana handlingar som har utfärdats av en myndighet i ett EU-land och som gäller födelse, äktenskap, registrerat partnerskap eller dödsfall, om du bifogar till handlingen ett flerspråkigt standardformulär som har utfärdats av myndigheten i fråga. Det flerspråkiga standardformuläret får du alltså av den myndighet som har utfärdat handlingen.

En bilaga som avser familjeband, till exempel ett äktenskapsintyg eller en födelseattest, ska legaliseras. Legalisering behövs inte för handlingar som har utfärdats av en myndighet i ett nordiskt land eller ett EU-land. Om vi kräver att bilagan ska legaliseras, anges detta på ansökningsblanketten under bilagor. Läs mer om legalisering av utländska handlingar på webbplatsen för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.  

En asylsökande behöver inte låta översätta eller legalisera de handlingar och bevis som han eller hon lägger fram som stöd för sin ansökan.

Läs mer

Asylsökande har rätt att anlita tolk

Asylsökande har rätt att anlita tolk vid asylsamtalet. Migrationsverket skaffar en tolk vid behov.

Om du inte är asylsökande utan ansöker om något annat tillstånd och behöver en tolk eller ett biträde, måste du själv skaffa och betala för dessa tjänster.