Hoppa till innehåll
Våra tjänster

Tolkning, översättning och legalisering

Om du blir intervjuat i samband med din ansökan, kan du behöva en tolk. I vissa fall behöver du låta översätta och legalisera handlingar som bifogas till din ansökan.

Tolkning

Om du ansöker om asyl i Finland skaffar Migrationsverket vid behov en tolk till ditt asylsamtal. Du behöver inte betala för tolkningen.

Om du ansöker om något annat tillstånd, till exempel uppehållstillstånd eller EU-registrering, måste du betala för tolkningen själv. Om du befinner dig i Finland, skaffar Migrationsverket dig en tolk till intervjun. Om du befinner dig utomlands, ska den finska beskickningen skaffa en tolk till intervjun. Mer detaljerade anvisningar får du i inbjudan till intervjun. 

Det kan hända att du inte blir intervjuad. Under behandlingen av din ansökan bestämmer vi om vi ska skicka dig en inbjudan till en intervju.

Översättning

Om handlingar som bifogas till ansökan har skrivits på något annat språk än finska, svenska eller engelska, översätt handlingarna hos en auktoriserad translator eller hos en officiell översättare i ett annat EU-land.

 • Du kan fråga den finska beskickningen i ditt bosättningsland om de känner till auktoriserade translatorer som är verksamma i ditt bosättningsland.
 • Du kan anlita en översättare som inte är auktoriserad translator men då måste översättningen legaliseras.

Du måste själv betala för översättningarna.

Om din handling som bifogats till din ansökan har utfärdats i ett EU-land, behöver du inte låta översätta den om

 • handlingen gäller födelse, äktenskap, registrerat partnerskap eller dödsfall och
 • du bifogar till handlingen ett flerspråkigt standardformulär, som har utfärdats av en myndighet. Du kan be om ett flerspråkigt standardformulär av den myndighet som har utfärdat handlingen.

Legalisering

Legalisering betyder att handlingen är laglig i det land där den har beviljats.

Handlingen ska legaliseras om

 • den gäller familjeband som till exempel äktenskapsintyg eller en födelseattest
 • den har utfärdats av en myndighet i något annat land än ett nordiskt land eller ett EU-land
 • det i ansökningsblanketten krävs att bilagan ska legaliseras.

Det finns två sätt att legalisera handlingar

Det korrekta sättet att legalisera en handling beror på landet som utfärdat handlingen.

Du har fått handlingen från ett land som har anslutit sig till Haagkonventionen

Handlingen ska legaliseras med ett apostille-intyg. Kontrollera om landet har anslutit sig till Haagkonventionen (länken leder till en engelskspråkig lista över länder som har anslutit sig till konventionen).

Du har fått handlingen från ett land som inte har anslutit sig till Haagkonventionen

Om handlingen har utfärdats i ett land som inte har anslutit sig till Haagkonventionen och som inte är ett nordiskt land eller ett EU-land, gör så här:

 • Legalisera handlingen hos utrikesministeriet i det land som utfärdat handlingen.
 • Legalisera sedan handlingen på en finsk beskickning utomlands.

Du hittar mer information om legalisering av handlingar på webbplatsen för Utrikesministeriet och Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

I följande fall behöver du inte skaffa översättningarna eller legalisera handlingar

 1. Om du är asylsökande behöver du inte skaffa översättningar eller legalisera handlingar.
 2. Om du ansöker om uppehållstillstånd på grund av familjeband behöver du inte legalisera handlingar om din familjemedlem har beviljats internationellt skydd i Finland och du kan inte legalisera handlingar.

Du kan i så fall bifoga handlingarna till din ansökan som olegaliserade. Om handlingar som gäller familjeband inte har kunnat legaliseras, kan familjebandet utredas till exempel genom en DNA-analys.