Tolkning, översättning och legalisering

Om du ansöker om uppehållstillstånd och ska bifoga till ansökan sådana handlingar som har utfärdats på något annat språk än svenska, finska eller engelska, måste du låta en auktoriserad translator översätta handlingarna. Du som är sökande måste själv betala för översättningen.

En bilaga som avser familjeband, till exempel ett äktenskapsintyg eller en födelseattest, ska legaliseras om handlingen har utfärdats av någon annan än en finsk, svensk, norsk, dansk eller isländsk myndighet. Om vi kräver att bilagan ska legaliseras, anges detta på ansökningsblanketten under bilagor. Observera att befolkningsregisterhandlingar som utfärdats på engelska i Estland behöver inte heller legaliseras.

En asylsökande behöver inte låta översätta eller legalisera de handlingar och bevis som han eller hon lägger fram som stöd för sin ansökan.

Läs mer

Asylsökande har rätt att anlita tolk

Asylsökande har rätt att anlita tolk vid asylsamtalet. Migrationsverket skaffar en tolk vid behov.

Om du inte är asylsökande utan ansöker om något annat tillstånd och behöver en tolk eller ett biträde, måste du själv skaffa och betala för dessa tjänster.

Meny