Hoppa till innehåll

Återkallande av ansökan

Du kan återkalla din ansökan i vilket skede som helst under asylprocessen. Då avslutar vi behandlingen av din ansökan, och du får ett beslut om att din ansökan förfaller. Du kan inte överklaga ett beslut om att ansökan förfaller hos förvaltningsdomstolen.

Gör så här

  • Du kan återkalla din asylansökan med en skriftlig anmälan. Du kan skriva anmälan på ditt modersmål.
  • Du ska personligen lämna in anmälan till Migrationsverkets personal, polisen, gränsbevakningsmyndigheterna eller direktören eller biträdande direktören för din förläggning.
  • Du måste skriva klart och tydligt att du har för avsikt att återkalla din asylansökan. Datera och underteckna anmälan.
  • När du lämnar in anmälan:
    • Myndigheten tillkallar två ojäviga vittnen. Vittnena kan vara tjänstemän vid Migrationsverket eller vid förläggningen eller polis- och gränskontrollmyndigheter.
    • Myndigheten frågar dig hur du förhåller dig till att du eventuellt kan avlägsnas ur landet och meddelas inreseförbud.

I samband med att Migrationsverket fattar beslut om att din ansökan förfaller kan verket även besluta att du ska avlägsnas ur landet och meddelas inreseförbud. Ett sådant beslut kan fattas endast om det finns lagenliga grunder för att avlägsna dig ur landet och för att meddela inreseförbud.

När du har fått ett beslut om att din asylansökan förfaller, kan du ansöka om bidrag för frivillig återresa till ditt hemland.