Hoppa till innehåll
Uppehållstillstånd

Rätt att arbeta under behandlingen av ansökan om fortsatt tillstånd

Att fortsätta arbeta när du inte har tillstånd för säsongsarbete

Du får i regel fortsätta att arbeta i enlighet med ditt nuvarande tillstånd medan din ansökan om fortsatt tillstånd behandlas, om du lämnar in din ansökan om fortsatt tillstånd innan ditt föregående tillstånd går ut. Du får inte fortsätta att arbeta med ditt gamla tillstånd om du ansöker om fortsatt tillstånd först efter att ditt föregående uppehållstillstånd har gått ut.

Om du inte beviljas fortsatt tillstånd och du överklagar beslutet, får du arbeta fram till dess att dina besvär har behandlats.

Om du har ett nytt arbete, läs mer om din rätt att arbeta på sidan Att byta anställning.

Exempel på olika situationer:

Att fortsätta arbeta när du har tillstånd för säsongsarbete

När får man inte fortsätta att arbeta efter att ens tillstånd har gått ut?

Om du ansöker om asyl istället för fortsatt tillstånd

Om du vistas och arbetar i Finland med uppehållstillstånd och ansöker om asyl (internationellt skydd) istället för fortsatt tillstånd, upphör din rätt att arbeta med stöd av ditt uppehållstillstånd när giltighetstiden för uppehållstillståndet går ut.

Läs mer om rätten att arbeta när man ansöker om internationellt skydd.