Hoppa till innehåll
Uppehållstillstånd

Rätt att arbeta under behandlingen av ansökan om fortsatt tillstånd

Det viktigaste är att du lämnar in din ansökan om fortsatt tillstånd i tid. Om du lämnar in din ansökan för sent, dvs. efter att giltighetstiden för ditt föregående tillstånd har löpt ut, har även rätten att arbeta enligt tillståndet upphört.

Du får inte fortsätta arbeta i enlighet med ditt gamla tillstånd.

När får man fortsätta arbeta under tiden som ansökan om fortsatt tillstånd behandlas?

Du får fortsätta arbeta under tiden som din ansökan om fortsatt tillstånd behandlas, om du lämnar in din ansökan om fortsatt tillstånd innan ditt föregående tillstånd går ut och

  • du har ett uppehållstillstånd för arbetstagare och fortsättningsvis arbetar för samma arbetsgivare eller i samma bransch
  • du har rätt att arbeta enligt ett uppehållstillstånd med en annan grund än arbete, till exempel uppehållstillstånd på grund av familjeband eller studier
  • du har ett uppehållstillstånd för säsongsarbete och ansöker om fortsatt tillstånd för att arbeta hos samma arbetsgivare.

Om du inte beviljas fortsatt tillstånd och du överklagar beslutet, får du arbeta fram tills dess att dina besvär har behandlats.

Exempel: Du har beviljats uppehållstillstånd på grund av familjeband och i ditt tillstånd ingår rätten att arbeta. Innan giltighetstiden för tillståndet löper ut ansöker du om fortsatt tillstånd för studier. I uppehållstillståndet för studier ingår endast begränsad rätt att arbeta. Om du beviljas uppehållstillstånd för studier, fastställs din rätt att arbeta efter att tillståndet beviljats enligt uppehållstillståndet för studier. Om du inte beviljas tillstånd för studier, fortsätter rätten att arbeta enligt ditt föregående uppehållstillstånd tills dina eventuella besvär har behandlats.

Säsongsarbete

Du får fortsätta arbeta under tiden som din ansökan om fortsatt tillstånd behandlas, om du har uppehållstillstånd för säsongsarbete och ansöker nu om uppehållstillstånd för säsongsarbete eller uppehållstillstånd för arbetstagare för att fortsätta arbeta hos samma arbetsgivare och lämnar in din ansökan om fortsatt tillstånd innan ditt första uppehållstillstånd för säsongsarbete går ut.

Om du har arbetat i Finland med ett visum för säsongsarbete eller ett säsongsarbetsintyg och ansöker om uppehållstillstånd för säsongsarbete för att fortsätta arbeta i Finland hos samma arbetsgivare, samt lämnar in din ansökan om uppehållstillstånd för säsongsarbete i Finland innan giltighetstiden för visumet eller intyget går ut, kan du fortsätta arbeta under behandlingen av din uppehållstillståndsansökan. I annat fall upphör din rätt att arbeta när giltighetstiden för ditt säsongsarbetsintyg eller ditt visum för säsongsarbete går ut.

Om du har arbetat i Finland med ett visum för säsongsarbete eller ett säsongsarbetsintyg och ansöker om uppehållstillstånd för säsongsarbete för att arbeta hos en annan arbetsgivare i Finland, upphör din rätt att arbeta när ditt visum eller intyg går ut. Du kan alltså inte fortsätta att arbeta medan din ansökan om uppehållstillstånd behandlas.

Om du har arbetat i Finland med ett visum för säsongsarbete eller ett säsongsarbetsintyg och du ansöker om uppehållstillstånd för arbetstagare, 

  • upphör din rätt att arbeta när ditt visum eller intyg går ut, även om du har ansökt om uppehållstillstånd för arbetstagare för att fortsätta arbeta hos samma arbetsgivare i Finland. Du kan inte fortsätta arbeta medan din ansökan om uppehållstillstånd behandlas.

När upphör rätten att arbeta samtidigt som det första uppehållstillståndet går ut?

Din rätt att arbeta upphör när giltighetstiden för ditt uppehållstillstånd går ut, om ditt uppehållstillstånd har beviljats med någon av följande grunder:

  • Du är en besökande lärare eller föreläsare, konsult eller utbildare och längden för ditt arbetsavtal är högst ett år.
  • Du utför arbete som innefattar leverans av en enskild importerad eller exporterad maskin, utrustning, produktionslinje eller expertsystem och arbetets längd är högst sex månader.
  • Du utför internationell arbetspraktik i Finland och praktikperiodens längd är högst 18 månader.
  • Du utför internationell arbetspraktik i Finland som intern överföring inom ett internationellt företag och praktikperiodens längd är högst ett år.
  • Du arbetar som au pair.

Om du har ett uppehållstillstånd för arbetstagare som är begränsat enligt bransch eller arbetsgivare och du byter bransch eller arbetsgivare, får du börja det nya arbetet först då du har fått det nya tillståndet.

Om du ansöker om asyl istället för fortsatt tillstånd

Om du vistas och arbetar i Finland med uppehållstillstånd och ansöker om asyl (internationellt skydd) i stället för fortsatt tillstånd, upphör rätten att arbeta enligt ditt uppehållstillstånd när giltighetstiden för uppehållstillståndet går ut.

Läs mer om rätten att arbeta för personer som söker internationellt skydd.