Hoppa till innehåll

Frågor och svar: Arbete

Ansökningsvillkor

Jag vill flytta till Finland för att förvärvsarbeta. Jag är inte EU-medborgare eller en därmed jämförbar person. Hur ska jag gå till väga?

För att kunna flytta till Finland på grund av arbete måste du först hitta arbete i Finland. Därefter behöver du ett uppehållstillstånd på grund av arbete som har beviljats av Finland.

Om du är osäker på vilken ansökan du ska välja, ta hjälp av vår ansökningsguide.

Kan jag ansöka om uppehållstillstånd för arbetstagare i Finland om jag har hittat en lämplig arbetsplats när jag har besökt landet?

I regel ska du ansöka om det första uppehållstillståndet vid den finländska beskickningen i ditt hemland innan du kommer till landet. Om du dock har hittat en arbetsplats under ett besök i Finland, kan du ansöka om uppehållstillstånd. Migrationsverket beslutar om beviljande av uppehållstillstånd.

Ansökningsfarande

Jag har ett aktiebolag i Finland. Jag vill ansöka om uppehållstillstånd. Vilket tillstånd behöver jag?

Uppehållstillståndet beviljas inte enbart på basis av att du äger aktier, utan du måste också arbeta inom bolaget, och arbetet ska utföras i Finland. Om du är osäker på vilken ansökan du ska välja, ta hjälp av vår ansökningsguide.

Kan min familjemedlem lämna in sin ansökan samtidigt som jag? Behandlas ansökningarna tillsammans?

Din familjemedlem kan lämna in sin ansökan samtidigt. Ansökningar som lämnas in samtidigt behandlas och avgörs vanligtvis samtidigt. Det är viktigt att både din ansökan och din familjemedlems ansökan har alla nödvändiga uppgifter och bilagor så att vi kan avgöra ansökningarna samtidigt.

Rätt att arbeta

Kan jag arbeta medan jag väntar på beslut på min ansökan om uppehållstillstånd på grund av arbete?

Medan behandlingen av din första ansökan om uppehållstillstånd på grund av arbete pågår har du inte rätt att arbeta.

Ett undantag utgörs av de arbeten för vilka uppehållstillstånd inte alls behövs. Du måste dock beakta att också dessa arbeten kan utföras utan uppehållstillstånd bara under visumets eller visumfrihetens giltighetstid.

Om du redan har beviljats uppehållstillstånd på grund av arbete eller annat uppehållstillstånd på basis av vilket du har rätt att arbeta, kan du fortsätta att utföra det arbete som ditt tidigare tillstånd berättigade dig till inom samma bransch medan din ansökan om fortsatt tillstånd behandlas. En förutsättning för detta är att du har sökt fortsatt tillstånd innan giltighetstiden för ditt tidigare tillstånd har gått ut.

Jag ansökte om uppehållstillstånd först när jag kommit till Finland. När får jag börja arbeta?

Du kan börja arbeta när du beviljats ett uppehållstillstånd som innefattar rätt att arbeta. Din rätt att arbeta träder i kraft genast när du får meddelande om att beslutet har fattats, även om du ännu inte fått ett uppehållstillståndskort.

Kan jag arbeta i Schengenområdet med ett uppehållstillstånd för arbetstagare som har beviljats av Finland?

Du kan resa för en kort tid till det övriga Schengenområdet med ett uppehållstillstånd som har beviljats av Finland, men det ger dig inte rätt att arbeta där. Om du vill bo eller arbeta i ett annat Schengenland, kontrollera med myndigheterna i detta land vilken typ av tillstånd du behöver.

Oberoende av typen av tillstånd (utifrån bokstavskoden A, B eller P) och grunden för beviljandet har du rätt att vistas högst 90 dagar i sänder i ett annat land än Finland i Schengenområdet med ett finländskt uppehållstillstånd. Tiden gäller den sammanlagda vistelsen i hela Schengenområdet, inte endast i en stat.

Jag har ett permanent uppehållstillstånd i ett Schengenland. Får jag vistas och arbeta även i Finland?

Med ett uppehållstillstånd som har beviljats av ett annat Schengenland kan du göra en kort resa på högst 90 dagar till Finland. Du har inte rätt att vistas eller arbeta en längre tid i Finland utan ett uppehållstillstånd som har beviljats av Finland.

Ett undantag utgörs av de arbeten för vilka det inte alls behövs något uppehållstillstånd.

Kan jag byta bransch under giltighetstiden för mitt uppehållstillstånd för arbetstagare?

Ditt uppehållstillstånd för arbetstagare ger dig rätt att arbeta inom en eller flera branscher, beroende på för vilka branscher du ursprungligen har ansökt om tillstånd. Läs mer om att byta anställning.

Får jag studera med ett uppehållstillstånd för arbetstagare?

Ja, det får du göra. Alla uppehållstillstånd ger dig rätt att studera i Finland. Observera dock att om syftet med din vistelse i Finland ändras till exempel från arbete till studier, måste du ansöka om ett nytt uppehållstillstånd på grund av studier.

Andra sakkunniga

Jag har för avsikt att komma till Finland för att arbeta som föreläsare. Jag är inte EU-medborgare eller en därmed jämförbar person. Måste jag ansöka om uppehållstillstånd för arbetstagare?

Du behöver inte ett uppehållstillstånd för arbetstagare för att arbeta som föreläsare om du har fått en inbjudan till eller ett avtal om att arbeta som föreläsare.

Du ska dock ha ett giltigt visum eller vara medborgare i ett land som omfattas av visumfrihet. Du kan arbeta i högst 90 dagar utifrån visumfriheten eller under visumets giltighetstid.

Om du har för avsikt att komma till Finland för att utföra en arbetsuppgift för en längre tid än 90 dagar, ska du ansöka om ett uppehållstillstånd som beviljas separat för föreläsningsarbete. Om du är osäker på vilken ansökan du ska välja, ta hjälp av vår ansökningsguide.

Distansarbete

Jag ska arbeta i Finland för ett utländskt företag. Kan jag ansöka om uppehållstillstånd på grund av arbete? 

Om företaget inte kräver att du vistas i Finland, kan du inte få uppehållstillstånd på grund av arbete. Uppehållstillstånd på grund av arbete beviljas endast för sådant arbete som förutsätter vistelse i Finland. Att arbeta enbart på distans för ett utländskt företag är inte en grund för beviljande av uppehållstillstånd på grund av arbete. 

Se listan över de grunder på vilka man kan ansöka om uppehållstillstånd på grund av arbete i Finland

Om jag arbetar på distans i Finland för ett utländskt företag, går det att uppfylla försörjningsförutsättningen?

Nej, om du tänker ansöka om uppehållstillstånd på grund av arbete. Att arbeta enbart på distans för ett utländskt företag är inte en grund för beviljande av uppehållstillstånd på grund av arbete. Du måste ansöka om uppehållstillstånd på någon annan grund. 

Se listan över de grunder på vilka man kan ansöka om uppehållstillstånd på grund av arbete i Finland. Om du ansöker om uppehållstillstånd på grund av arbete, måste du under hela tillståndstiden få en tillräcklig lön för det arbetet på grund av vilket du ansöker om uppehållstillstånd. De inkomster som du får genom distansarbetet tas inte i beaktande när din ansökan prövas. 

När det gäller andra uppehållstillstånd, bedöms situationen från fall till fall. Andra grunder för uppehållstillstånd är bland annat familjeband, studier och återflyttning. Läs mer om grunderna för ansökan om uppehållstillstånd.

Jag har ett giltigt uppehållstillstånd i Finland. Får jag distansarbeta för ett utländskt bolag när jag vistas i Finland med uppehållstillstånd? Bolaget har ingen affärsverksamhet i Finland.

Du kan distansarbeta för ett utländskt bolag när du vistas i Finland med uppehållstillstånd. Du kan dock inte beviljas ett uppehållstillstånd på grund av distansarbete. Kontrollera saker angående beskattning på skattemyndighetens webbplats.