Offentlig delgivning

Om ett beslut inte har kunnat meddelas till en kund på något annat sätt, kan Migrationsverket också delge beslutet som offentlig delgivning. 

En offentlig delgivning utförs så att Migrationsverket publicerar en lista över kundnumren för de kunder som inte har kunnat delges sina beslut (förvaltningslagen [434/2003] 62  §, 62 a § och 62 b §). Listan på kundnummer finns på Migrationsverkets webbplats i minst sju dagar. Om du ser ditt kundnummer på listan, ska du ringa till Migrationsverkets kundtjänstnummer 0295 419 600 (vardagar kl. 8.30–15.30) för ytterligare information.