Offentlig delgivning

Om ett beslut inte har kunnat delges en kund på något annat sätt, kan Migrationsverket också delge beslutet som offentlig delgivning. 

Vid offentlig delgivning publicerar Migrationsverket en lista över kundnumren för de kunder som inte har kunnat delges sina beslut. Listan med kundnummer finns på Migrationsverkets webbplats i minst 37 dagar. 

Om du ser ditt kundnummer på listan, kan du ringa det servicenummer som anges på listan för ytterligare information.

Offentlig delgivning grundar sig på 62 §, 62 a § och 62 b § i lagen om ändring av förvaltningslagen (432/2019).