Hoppa till innehåll
PTV-palvelun tiedot är tillfälligt borta.
 • Förväntad behandlingstid

  Första tillstånd 8 månader / fortsatt tillstånd 4 månader

 • Avgift för webbansökan

  Första tillstånd 450 € / fortsatt tillstånd 200 €

 • Avgift för pappersansökan

  Första tillstånd 520 € / fortsatt tillstånd 200 €

Företagare

Gör så här

1

Kontrollera att du uppfyller villkoren för det uppehållstillstånd som du söker.

2

Se till att du har alla nödvändiga bilagor. Legalisera och skaffa översättningar av bilagorna vid behov.

3

Fyll i ansökan.

4

Betala ansökan antingen i e-tjänsten Enter Finland, vid en finsk beskickning eller vid Migrationsverkets serviceställe.

5

Om du befinner dig utomlands, besök en finsk beskickning. Om du befinner dig i Finland, boka en tid vid ett av Migrationsverkets serviceställen.

6

Vänta tills du får ett beslut. Migrationsverket kontaktar dig vid behov.

Allmänna villkoren för inresa

Kontrollera att du uppfyller de allmänna villkoren för inresa innan du lämnar in din ansökan.

Villkoren

Du måste även uppfylla följande villkor:

Rätt att arbeta

 • Om du har ett uppehållstillstånd för näringsidkare, kan du inte arbeta med något annat. Däremot kan du arbeta för någon annan arbetsgivare i början av din näringsverksamhet, om näringsverksamheten inte ger dig tillräcklig försörjning.
 • Om du ansöker om fortsatt tillstånd, kontrollera om du har rätt att arbeta medan din ansökan behandlas.

Allmänna bilagor

 • giltigt pass (ska visas upp när ansökan om uppehållstillstånd lämnas in)
 • passfoto enligt polisens anvisningar för passfoto eller den individuella bildkoden som du fått av fotoaffären, OLEL_PK
 • färgkopior av passets sida med personuppgifter och av alla sidor med anteckningar
 • utredning om att du lagligen vistas i det land där du lämnar in ansökan
 • blankett MP_1 (om du redan är i Finland och ansöker om första uppehållstillstånd)

Specifika bilagor

 • utdrag ur handelsregistret eller utredning om varför företaget inte har registrerats i handelsregistret
 • utredning om företagets verksamhetsidé
 • utredning om företagets lokaler
 • utredning om antalet anställda
 • utredning om yrkeskompetens
 • utredning om tillgångar och andra inkomster
 • Om företagsverksamheten redan har idkats:
  • senaste bokslutsuppgifter, om företagsverksamhet har idkats så länge att företaget redan har bokslutsuppgifter
  • den senaste bokföringsutskriften.
 • Om företagsverksamheten ännu inte har idkats:
  • lönsamhetskalkyl (beräkning av företagets inkomster och utgifter för de följande två åren)
  • kopior av avtalen med kunder och samarbetspartner, om sådana har ingåtts.

Ansökan om uppehållstillstånd för företagare, OLE_YRI

Fyll i ansökan i e-tjänsten
Meny