Hyppää sisältöön

Ainutlaatuinen hanke kehittää ihmiskaupan uhrien työelämäosaamista

Julkaisuajankohta 11.6.2020 9.52
Tiedote

Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä kehittää ihmiskaupan uhrien työelämätaitoja ja -valmiuksia. Uusi IKUT-hanke on ensimmäisiä ihmiskaupan uhrien työelämätaitoihin keskittyviä hankkeita Euroopassa.

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa ihmiskaupan uhrien työelämätaitoja, kehittää uhreille suunnattuja työelämäpalveluita, lisätä tietoa ihmiskaupan uhrien asemasta työelämässä ja lisätä yksityisen sektorin osallistumista ihmiskaupan vastaiseen työhön.

- Työ ja työllistyminen ovat tärkeä osa ihmiskaupan uhrien toipumista. Uhrit tarvitsevat tukea omien oikeuksiensa ymmärtämisessä ja vaikeasta tilanteesta irrottautumisessa, kertoo projektipäällikkö Veikko Mäkelä.

IKUT-hanke

  • laatii selvityksen ihmiskaupan uhrien tilanteesta työmarkkinoilla ja työelämäpalveluiden saajana.
  • rakentaa työelämämallin ihmiskaupan uhreille. Mallin tavoitteena on vahvistaa uhrien työelämätaitoja ja -valmiuksia sekä tukea heitä työelämään siirtymisessä.
  • järjestää yrityksille koulutuksia ja kaksi ihmiskauppaan ja yritysvastuuseen liittyvää seminaaria.

Työelämätaitojen ja -valmiuksien vahvistaminen uusi tapa auttaa ihmiskaupan uhreja

- Tietoa ihmiskaupan uhrien asemasta työelämässä tai työllisyyspalveluissa on saatavilla hyvin vähän. IKUT-hankkeessa pyrimme selvittämään, miten ihmiskaupan uhreja voidaan auttaa kokonaisvaltaisemmin. Kyse on pitkälti pioneerihankkeesta, jollaista ei ole toteutettu Suomessa, kertoo Mäkelä.

Selvitystä hyödynnetään työelämämallin suunnittelussa. Työelämämalli tarjoaa ihmiskaupan uhriksi joutuneille yksilöityä apua osaamisen tunnistamiseen, tietoa työntekijän oikeuksista Suomessa, tukea työelämään siirtymiseen ja psykososiaalista tukea. Oman osaamisen tunnistamisella pyritään ehkäisemään sitä, että osallistujat joutuisivat uudelleen ihmiskaupan uhriksi.

Työelämämalliin liittyvä valmennus toteutetaan yhdessä Monika-Naiset Liiton ja Rikosuhripäivystyksen kanssa.

Yritykset mukaan ihmiskaupan vastaiseen työhön

Yksityinen sektori on jäänyt Suomessa toistaiseksi vähäiselle huomiolle ihmiskaupan vastaisessa työssä. Hanke pyrkii lisäämään yritysten tietoa ihmiskaupasta ja kannustaa yrityksiä ottamaan aktiivisemmin osaa ihmiskaupan vastaiseen työhön Suomessa. Yritykset voivat ottaa ihmiskaupan vastaisen työn osaksi yritysvastuutoimintaansa esimerkiksi osallistumalla ihmiskaupan uhrien työelämätaitojen vahvistamisen ja työllistymisen tukemiseen.

- Yrityksillä on tärkeä rooli ihmiskaupan ehkäisemisessä. Niiden tuki ihmiskaupan vastaiselle työlle sekä auttaa uhreja että vähentää ihmiskaupan synnyttämää kilpailuvääristymää markkinoilla, Mäkelä toteaa.

IKUT-hanke saa tukea Euroopan sosiaalirahastosta (ESR). Rahoituksen myöntää Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Lisätietoja medialle

  • Projektipäällikkö Veikko Mäkelä, puh 0295 433 037, s-posti: etunimi.sukunimi@migri.fi
  • Johtaja Jari Kähkönen, puh 0295 433 037, s-posti: etunimi.sukunimi@migri.fi

  

Lehdistötiedote