Valikko

Unikt projekt utvecklar arbetslivskunskaperna hos offer för människohandel

11.6.2020 9.52
Pressmeddelande

Hjälpsystemet för offer för människohandel utvecklar arbetslivskunskaperna och -färdigheterna hos människohandelsoffer. Det nya IKUT-projektet är ett av de första projekten i Europa som fokuserar på arbetslivskunskaper hos människohandelsoffer.


Målet med projektet är att stärka arbetslivskunskaperna hos människohandelsoffer, utveckla arbetslivstjänster för offren, öka kunskapen om människohandelsoffrens ställning i arbetslivet och öka den privata sektorns medverkan i arbetet mot människohandel.

- Arbete och sysselsättning är viktiga när offer för människohandel ska återhämta sig. Offren behöver stöd för att förstå sina egna rättigheter och för att frigöra sig från en svår situation, berättar projektchef Veikko Mäkelä.

IKUT-projektet

  • utarbetar en redogörelse för situationen på arbetsmarknaden för människohandelsoffer och om dessa som mottagare av arbetslivstjänster.
  • bygger upp en arbetslivsmodell för människohandelsoffer. Målet för modellen är att stärka offrens kunskaper och färdigheter i arbetslivet samt att stödja dem vid övergången till arbetslivet.
  • arrangerar utbildning för företag samt två seminarier om människohandel och företagsansvar.

Att stärka arbetslivskunskaperna och -färdigheterna är ett nytt sätt att hjälpa offer för människohandel

- Det finns mycket lite information att få om offrens ställning i arbetslivet eller i sysselsättningstjänsterna. I IKUT-projektet strävar vi efter att utreda hur man kan hjälpa offer för människohandel på ett mer övergripande sätt. Det är huvudsakligen en fråga om ett pionjärprojekt som inte har genomförts i Finland, berättar Mäkelä.

Utredningen används i planeringen av en arbetslivsmodell.  Arbetslivsmodellen erbjuder individuell hjälp för människohandelsoffer att identifiera kunnande, information om arbetstagarens rättigheter i Finland, stöd vid övergången till arbetslivet samt psykosocialt stöd. Genom identifiering av eget kunnande strävar man efter att förhindra att deltagarna på nytt blir offer för människohandel. 

Träningen i samband med arbetslivsmodellen genomförs tillsammans med Förbundet Monika-Naiset och Brottsofferjouren.

Företag med i arbetet mot människohandel

Den privata sektorn har tills vidare fått lite uppmärksamhet i Finland i arbetet mot människohandel. Projektet strävar efter att öka företagens medvetenhet om människohandel och att uppmuntra företagen att ta en mer aktiv del i arbetet mot människohandel i Finland. Företagen kan ta arbetet mot människohandel som en del av sin verksamhet i företagsansvar exempelvis genom att delta i att stärka arbetslivskunskaperna för människohandelsoffer och stödja sysselsättningen.

- Företagen har en viktig roll i förebyggande av människohandel. Deras stöd i arbetet mot människohandel både hjälper offren och minskar den snedvridning av konkurrensen på marknaden som orsakas av människohandeln.

IKUT-projektet får stöd från Europeiska socialfonden (ESF). Finansieringen beviljas av NTM-centralen i Tavastland.

Mer information för medierna

  

Pressmeddelande