Valikko

Ett år har gått: det nya tillståndet för uppstartsföretagare väckte mest intresse bland teknikkunniga

3.4.2019 10.04
Pressmeddelande

För ett år sedan lanserade Business Finland och Migrationsverket en ny uppehållstillståndsprocess för uppstartsföretagare som ska komma till Finland från länder utanför EU. Under det första verksamhetsåret fick Business Finland över hundra ansökningar om utlåtanden, utav vilka 34 fick positiva utlåtanden. Migrationsverket har beviljat 23 uppehållstillstånd för uppstartsföretagare.

Uppehållstillståndet avsett för uppstartsföretagare väckte intresse särskilt bland experter inom teknik. Uppehållstillståndet är avsett för personer som kommer från länder utanför EU och har för avsikt att starta ett uppstartsföretag i Finland. Processen är enkel för EU-medborgare eftersom de inte behöver något uppehållstillstånd för att starta ett uppstartsföretag i Finland – endast registrering krävs.

"Beviljande av uppehållstillståndet för uppstartsföretagare förutsätter alltid ett positivt utlåtande från Business Finland. Business Finland utvärderar företagets affärsverksamhetsplan och bedömer om företaget har tillräcklig kunskap samt tillräckliga förutsättningar och resurser för internationell tillväxt och affärsverksamhet", berättar Business Finlands expert Annamari Soikkeli.

Efter detta fattar Migrationsverket ett beslut om uppehållstillstånd.

"Sökandena är ofta högt kvalificerade experter i sin bransch", berättar Anna Hyppönen, chef för resultatområde vid Migrationsverket.

Intresse från världen runt

Enligt Soikkeli är Finlands styrkor från internationella uppstartsföretagares synvinkel ett starkt uppstartsekosystem, goda finansieringsmöjligheter både från privata och offentliga håll, tjänsterna som erbjuds för uppstartsföretag och, på det personliga planet, en bra livskvalitet för företagarna och deras familjer.

Ansökningar har kommit från världen runt, mest från Ryssland (37), Kina (10) och Iran (9). Bland sökandena finns både sådana egenföretagare som inte ännu uppfyller kriterierna för ett positivt utlåtande och team som redan har en längre erfarenhet av affärsvärlden och en välutvecklad affärsverksamhetsplan.

"Mer än hälften av affärsidéerna rör digitala tjänster eller programvara. Inom dessa branscher är uppstarten lättare och mer skalbar, vilket innebär att stora investeringar inte nödvändigtvis behövs", konstaterar Soikkeli.

Ansökningar har också kommit från internationella forskare som befinner sig i Finland och vill starta ett företag för att kommersialisera en idé som uppstått under deras forskning.

Ett internationellt uppstartsföretag som etablerats i Finland kan också ansöka om finansiering på 50 000 euro från Business Finland för att utveckla sin affärsverksamhet. Kriterierna för utvärderingen av företagets potential för innovation och internationell tillväxt är desamma som för nya finländska företag.

Det pågår en hård konkurrens om experter och uppstartsföretagare mellan olika länder. Förutom Finland har också många andra länder infört uppehållstillstånd avsett för uppstartsföretagare samt olika slags finansierings- och servicehelheter för uppstartsföretagare.

Målet är att göra uppehållstillståndet för uppstartsföretagare mera känd under de kommande åren och öka antalet inkommande ansökningar. Anvisningar om hur man kan ansöka om uppehållstillståndet för uppstartsföretagare finns på Migrationsverkets webbplats. Business Finland har nyligen lanserat en Startup Kit-servicehelhet, och organisationen samarbetar med bland annat Slush.

Fakta: Uppstartsföretagare som kommer till Finland kan ansöka om ett eget tillstånd

  • Uppehållstillståndet för uppstartsföretagare är avsett för internationella experter från länder utanför EU som vill starta ett företag i Finland och siktar på internationell tillväxt.
  • Tillståndet grundar sig på en lagändring som trädde i kraft år 2018 (121/2018, 47 g–h §).
  • Avsikten är att underlätta invandring och företagande för internationella experter.
  • Uppehållstillståndet ansöker man hos Migrationsverket. Innan ansökan kan avgöras utvärderar Business Finland företagets affärsverksamhetsplan.
  • Sökanden beviljas i regel uppehållstillstånd för två år. Om uppstartsföretagandet fortsätter, kan man ansöka om fortsatt tillstånd på samma grund.
  • Efter att företaget är grundat kan företaget ansöka om finansiering av såväl Business Finland som privata investerare i Finland.

Läs mer på

Ytterligare information till medier

  • Migrationsverket, chef för resultatområde Anna Hyppönen tfn 0295 430 431, e-post: [email protected]
  • Business Finland, Senior Advisor, Startup Companies, Annamari Soikkeli, tfn +358 50 5577 957, [email protected]