Hoppa till innehåll

Ansökan om uppehållstillstånd för tillväxtföretagare

Använd denna ansökan för att ansöka om uppehållstillstånd om du ämnar komma till Finland som tillväxtföretagare. Du måste skaffa dig ett positivt utlåtande från Business Finland innan du ansöker om uppehållstillstånd. Uppehållstillstånd beviljas inte utan ett positivt utlåtande från Business Finland.

Du kan ansöka om detta uppehållstillstånd genom expressfilen och få tillståndet inom två veckor. Läs mer på sidan Expressfilen

 • Förväntad behandlingstid för webbansökan

  Första tillstånd 1–2 månader / fortsatt tillstånd 1–2 månader

   

 • Förväntad behandlingstid för papperansökan

  Första tillstånd 1–2 månader / fortsatt tillstånd 1–2 månader

   

 • Avgift för webbansökan

  Första tillstånd 350 € / fortsatt tillstånd 160 €

   

 • Avgift för pappersansökan

  Första tillstånd 480 € / fortsatt tillstånd 430 €

   

Tillväxtföretagare

Gör så här

1

Kontrollera att du uppfyller villkoren för det uppehållstillstånd som du söker.

2

Se till att du har alla nödvändiga bilagor. Legalisera och skaffa översättningar av bilagorna vid behov. Behandlingen av din ansökan kan ta längre tid om ansökan är bristfällig.

3

Fyll i ansökan.

4

Betala ansökan antingen vid en finsk beskickning eller vid Migrationsverkets serviceställe.

5

Om du befinner dig utomlands, besök en finsk beskickning. Om du befinner dig i Finland, boka en tid vid ett av Migrationsverkets serviceställen.

6

Vänta tills du får ett beslut. Migrationsverket kontaktar dig vid behov.

7

Läs vad som händer efter att du har lämnat in din ansökan. Beräkna behandlingstiden för din ansökan här. Du kan följa behandlingen av din ansökan med hjälp av chattroboten Kamu. Dessutom får du vanligtvis automatiska meddelanden i olika behandlingsskeden.

8

När du väntar på uppehållstillstånd, ska du stanna i det land eller på den ort där du ansökte om uppehållstillstånd och styrkte din identitet.

Allmänna villkoren för inresa

Kontrollera att du uppfyller de allmänna villkoren för inresa innan du lämnar in din ansökan.

Villkoren

Du måste även uppfylla följande villkor:

Rätt att arbeta

 • Med ett tillstånd för uppstartsföretagare kan du förvärvsarbeta för en annan arbetstagare utan ett separat uppehållstillstånd för arbetstagare. Det huvudsakliga syftet för din vistelse i landet måste dock vara att bedriva företagsverksamhet.
 • Om du ansöker om fortsatt tillstånd, kontrollera om du har rätt att arbeta medan din ansökan behandlas.

Allmänna bilagor

 • giltigt pass (ska visas upp när ansökan om uppehållstillstånd lämnas in)
 • passfoto enligt polisens anvisningar för passfoto eller den individuella bildkoden som du fått av fotoaffären, OLEL_PK
 • färgkopior av passets sida med personuppgifter
 • utredning om att du lagligen vistas i det land där du lämnar in ansökan
 • blankett MP_1 (om du redan är i Finland och ansöker om första uppehållstillstånd)

Specifika bilagor

 • Utlåtande från Business Finland (högst två månader gammalt) (om du ansöker om första uppehållstillstånd för tillväxtföretagare)
 • Utredning om försörjning i Finland (t.ex. ett kontoutdrag eller utredning om tillgångar som du kan använda i Finland)
 • Den senaste bokföringsutskrift från ingången av räkenskapsperioden samt de senaste bokslutsuppgifterna (resultaträkning och balansräkning) (om du ansöker om fortsatt tillstånd för tillväxtföretagare)

Ansökan om uppehållstillstånd för företagare, OLE_YRI

Fyll i ansökan i e-tjänsten

Fortsatt tillstånd för företagare, OLE_YRI

Fyll i ansökan i e-tjänsten