Hoppa till innehåll

Ansökan om uppehållstillstånd för tillväxtföretagare

Använd denna ansökan för att ansöka om uppehållstillstånd om du ska komma till Finland som tillväxtföretagare. Du är tillväxtföretagare om du har ett nystartat tillväxtorienterat företag eller du håller på att grunda ett uppstartsföretag.

Ansök om uppehållstillstånd för tillväxtföretagare först efter att du har fått ett positivt utlåtande av Business Finland. Läs mer om utlåtandet på webbplatsen för Business Finland (businessfinland.com).

Ansök om ett utlåtande av Business Finland i Enter Finland. Det räcker att en medlem av uppstartsteamet ansöker om utlåtandet och sedan delar det med andra.

Om du inte får ett positivt utlåtande av Business Finland, kan du ansöka om uppehållstillstånd för företagare. Läs mer på sidan Företagare

Det första uppehållstillståndet för tillväxtföretagare beviljas för 2 år. Din försörjning måste vara tryggad under hela den tid som uppehållstillståndet gäller

 • Förväntad behandlingstid för webbansökan

  Första tillstånd 14 dagar / fortsatt tillstånd 1–2 månader

   

 • Förväntad behandlingstid för papperansökan

  Första tillstånd 1–2 månader / fortsatt tillstånd 1–2 månader

   

 • Avgift för webbansökan

  Första tillstånd 400 € / fortsatt tillstånd 170 €

   

 • Avgift för pappersansökan

  Första tillstånd 480 € / fortsatt tillstånd 430 €

   

Du kan ansöka om detta uppehållstillstånd genom expressfilen och få tillståndet inom två veckor. Läs mer på sidan Expressfilen

Du kan ansöka om D-visum samtidigt som du ansöker om uppehållstillstånd. Med D-visum kan du resa in i Finland genast när det har fattats ett positivt beslut om ditt uppehållstillstånd och du har fått D-viseringsmärket i ditt pass. Läs mer på sidan D-visum

Gör så här

Förbered dig:

Fyll i ansökan:

Rätt att arbeta

Om du bor i Finland med ett uppehållstillstånd för tillväxtföretagare, måste du i huvudsak bedriva tillväxtföretagsverksamhet. Du kan dock utföra även annat arbete med ett tillstånd för tillväxtföretagare. Om du ansöker om fortsatt tillstånd, kontrollera om du har rätt att arbeta medan din ansökan behandlas. Läs mer på sidan Att arbeta medan ansökan om fortsatt tillstånd behandlas

Ansökan om uppehållstillstånd för tillväxtföretagare

Fyll i ansökan i e-tjänsten

Fortsatt tillstånd för företagare, OLE_YRI

Fyll i ansökan i e-tjänsten

Förbered dig på livet i Finland