Hyppää sisältöön

Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä koulutti noin 750 nykyistä ja tulevaa poliisia ja rajavartijaa ihmiskaupasta - auttamisjärjestelmän asiakasmäärät kasvaneet

18.1.2019 10.13
Tiedote

Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän koordinoima IHME-hanke on kouluttanut syksyn 2018 aikana lähes 750 poliisin ja Rajavartiolaitoksen henkilökuntaan kuuluvaa ja poliisiksi tai rajavartijaksi opiskeleva ihmiskaupasta. Alkuperäinen koulutustavoite oli noin 200–300 henkilöä, mutta syksyn suuren kysynnän perusteella luku on lähes kolminkertainen.

Koulutettujen henkilöiden määrä tulee vielä kasvamaan, sillä koulutukset jatkuvat myös vuoden 2019 puolella. Kokonaisuudessaan kyseessä onkin laajamittaisin esitutkintaviranomaisille suunnattu ihmiskauppakoulutus Suomessa.

Koulutuksia on järjestetty ympäri Suomea 11 poliisilaitoksella, neljässä Rajavartiolaitoksen hallintoyksikössä, Poliisiammattikorkeakoululla ja Raja- ja merivartiokoululla. Kouluttajina toimivat ihmiskaupan vastaisen työn asiantuntijat Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmästä sekä ihmiskauppatutkintoja tehneet asiantuntijapoliisit ja -rajavartijat.

Koulutukset ovat lisänneet ymmärrystä ihmiskaupasta

Koulutuksissa osallistujat ovat saaneet perehdytystä esimerkiksi ihmiskauppailmiöstä, ihmiskaupan tunnistamisesta, ihmiskaupan uhrin kohtaamisesta ja ihmiskauppaa koskevien esitutkintojen erityispiirteistä.

Lisäksi koulutuksissa on pyritty madaltamaan viranomaisen kynnystä ottaa yhteyttä toisella laitoksella työskenteleviin kollegoihin sekä muihin asiaa tunteviin toimijoihin, kun tutkinnassa tarvitaan tukea tai vinkkejä. Samalla pyritään lisäämään yhteistyötä myös esitutkintaviranomaisten ja muiden ihmiskaupan vastaisten toimijoiden, kuten auttamisjärjestelmän, kansallisena ihmiskaupparaportoijana toimivan Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimiston ja järjestöjen välillä.

– Koulutuksia on osallistujien palautteen perusteella pidetty erittäin tarpeellisina, mielenkiintoisina, helposti ymmärrettävinä ja käytännönläheisinä. Koulutus on avannut osallistujille ihmiskauppaa rikoksena uudella tavalla. Tietoisuuden lisääntymisellä on vaikutusta myös siihen, että auttamisjärjestelmän asiakasmäärät ovat kasvaneet jälleen vuoden 2018 aikana, projektipäällikkö Veikko Mäkelä kertoo. (Ihmiskaupan auttamisjärjestelmän tilannekatsaus)

Lapsikauppaselvitys julkaistaan maaliskuussa 2019

IHME-hankkeen viimeisen puolen vuoden aikana yksi keskeisimmistä tavoitteista on nostaa keskusteluun lapsiin kohdistuvaa ihmiskauppaa. Tämän edistämiseksi auttamisjärjestelmä on laatinut yhdessä YK:n alla toimivan Euroopan kriminaalipoliittisen instituutin (HEUNI) kanssa selvityksen lapsiin kohdistuvan ihmiskaupan tilanteesta Suomessa. Selvitys julkaistaan julkaisuseminaarissa 21.3.2019.

Jo auttamisjärjestelmän tilastojen valossa on selvää, että lapsikauppaa ja lapsiin kohdistuvaa hyväksikäyttöä tapahtuu myös Suomessa. Suomalaisetkaan lapset eivät ole turvassa erilaisilta hyväksikäytön muodoilta.

– Hyväksikäyttö saattaa lähteä liikkeelle pienistä asioista ja muuttua ajan myötä askel askeleelta rikoslain ihmiskaupan määritelmää muistuttavaksi toiminnaksi. Kysymys kuuluukin, kuinka paljon Suomessa pystytään ehkäisemään lapsiin kohdistuvaa hyväksikäyttöä ja sitä kautta ihmiskauppaa? Tästä ja muista aiheeseen liittyvistä kysymyksistä keskustellaan lisää kevään aikana, Mäkelä kertoo.

Ihmiskauppa.fi -sivuille ihmiskaupan vastaisen työn materiaalipankki

Kesäkuussa 2018 uudistettujen ihmiskauppa.fi -sivuille rakennetaan vuoden 2019 aikana muun muassa ihmiskaupan vastaisen työn aineistoa ja ihmiskauppatietoa sisältävä materiaalipankki.

Materiaalipankki vahvistaa entisestään ihmiskauppa.fi -sivujen asemaa Suomen kattavimpana ihmiskauppaa ja sen vastaista työtä käsittelevänä portaalina. Ihmiskauppa.fi -sivujen toimivuudesta laaditaan kevään 2019 aikana myös kysely tulevaisuuden kehitystarpeiden kartoittamiseksi.

Ihmiskaupan vastaisen työn toimintamahdollisuuksien edistäminen Suomessa, IHME-hanke, saa tukea Euroopan unionin sisäisen turvallisuuden rahastosta (ISF-P).

Lisätietoja medialle

Projektipäällikkö Veikko Mäkelä, puh 0295 430 431, s-posti: [email protected]

Lehdistötiedote