Hjälpsystemet för offer för människohandel gav utbildning till cirka 750 nuvarande och framtida poliser och gränsbevakare om människohandel – hjälpsystemets klientmängder har åter ökat

18.1.2019 10.13
Pressmeddelande

Under hösten 2018 gav projektet IHME, som samordnas av Hjälpsystemet för offer för människohandel, utbildning om människohandel till nästan 750 personer som ingår i polisens och gränsbevakningsväsendets personal eller som studerar till poliser eller gränsbevakare. Det ursprungliga målet var att utbilda cirka 200–300 personer, men på grund av den stora efterfrågan under hösten utbildades nästan tredubbelt fler personer.

De utbildade kommer att bli ännu fler eftersom utbildningarna fortsätter år 2019. Sammantaget handlar det om den mest omfattande utbildningen om människohandel som riktats till förundersökningsmyndigheterna i Finland.

Utbildningar ordnades runt om i Finland vid 11 polisinrättningar och fyra förvaltningsenheter inom gränsbevakningsväsendet samt i Polisyrkeshögskolan och Gräns- och sjöbevakningsskolan. Som utbildare fungerade experter på arbetet mot människohandel från Hjälpsystemet för människohandelns offer samt sakkunnigpoliser och -gränsbevakare som utfört utredningar om människohandel.

Utbildningarna har ökat kunskaperna om människohandeln

På utbildningarna har deltagarna fått lära sig om människohandeln som fenomen, om olika sätt att identifiera människohandel, om hur ett offer för människohandel ska mötas och om särdragen hos förundersökningar som gäller människohandel.

På utbildningarna har man också försökt sänka myndigheternas tröskel att kontakta kolleger som arbetar på andra inrättningar och övriga aktörer som är insatta i ärendet när de behöver stöd eller tips i utredningen. Samtidigt är målet att öka samarbetet även mellan förundersökningsmyndigheterna och övriga aktörer som bekämpar människohandel, exempelvis hjälpsystemet, Diskrimineringsombudsmannens byrå, som verkar som människohandelsrapportör, och organisationsfältet.

– Enligt deltagarnas respons har utbildningarna varit ytterst nödvändiga, intressanta, lättfattliga och praktiknära. Utbildningarna har presenterat människohandeln som brott på ett nytt sätt för deltagarna. De ökade kunskaperna har också lett till att antalet klienter hos hjälpsystemet åter ökat under år 2018, säger projektchef Veikko Mäkelä. (lägesrapport från hjälpsystemet för offer för människohandel. Den svensk version kommer att publiceras inom kort.)

Utredning om människohandel som gäller barn publiceras i mars 2019

Ett av de främsta målen för projektet IHME under det senaste halvåret har varit att väcka diskussion om människohandel som gäller barn. I detta syfte har hjälpsystemet tillsammans med Europeiska institutet för kriminalpolitik (HEUNI), som verkar i anslutning till FN, gjort en utredning om läget i Finland i fråga om människohandel som gäller barn. Utredningen publiceras på ett utgivningsseminarium den 21 mars 2019.

Redan hjälpsystemets statistik visar klart att människohandel som gäller barn och utnyttjande av barn också sker i Finland. Inte heller finländska barn är trygga för olika former av utnyttjande.

– Utnyttjandet kan börja med små saker och utvecklas med tiden, steg för steg, till verksamhet som har likheter med definitionen av människohandel i strafflagen. Frågan är i vilken omfattning Finland lyckas förebygga utnyttjande av barn och därigenom människohandel? Denna fråga och andra ämnen som anknyter till temat kommer att diskuteras mer under vårens lopp, berättar Mäkelä.

Materialbank för arbetet mot människohandel läggs ut på webbplatsen Ihmiskauppa.fi

Webbplatsen ihmiskauppa.fi förnyades i juni 2018, och i år ska webbplatsen kompletteras bland annat med material om arbetet mot människohandel och med en materialbank som innehåller information om människohandel.

Materialbanken förstärker ytterligare webbplatsens ställning som Finlands mest heltäckande portal som behandlar människohandel och arbetet mot människohandel. För att kartlägga framtida utvecklingsbehov planeras en enkät om hur webbplatsen ihmiskauppa.fi fungerar. Enkäten ska göras våren 2019.

Projektet Förbättrande av verksamhetsmöjligheterna för arbetet mot människohandel i Finland, dvs. projektet IHME, får stöd av EU-fonden för inre säkerhet (ISF-P).

Mer information till medierna

Projektchef Veikko Mäkelä, tfn 0295 430 431, e-post: [email protected]

Pressmeddelande