Hyppää sisältöön

Hjälpnätverket för offer för människohandel i Italien är belastad – återsändanden övervägs ännu noggrannare i fortsättningen

Migri
23.2.2017 11.43
Nyhet

Migrationsverkets experter genomförde i januari en resa till Italien för att samla information. Även representanter för diskrimineringsombudsmannen, Polisstyrelsen och hjälpsystemet för offer för människohandel deltog i resan. Under resan utredde de hurdana möjligheter offren för människohandel som avvisats från Finland till Italien har att få hjälp.

Italien har en bra lagstiftning för att hjälpa offer för människohandel men systemet är i dag hårt överbelastat. Att få hjälp i denna situation är slumpmässigt och varierar enligt region.

– Informationen som vi samlat under resan påverkar vårt beslutsfattande. Migrationsverket överväger i fortsättningen ännu noggrannare och individuellare avvisningen av offer för människohandel till Italien, säger Migrationsverkets överdirektör Jaana Vuorio.

Resan för att samla information fick sin början från diskrimineringsombudsmannens rapport förra hösten om nigerianska offer för människohandel. Ombudsmannen som rapporterar om människohandel betraktar resan för att samla information som positiv.

– Det ska ju vara så att myndigheten reagerar på oroande uppgifter och verifierar dem själv. I vilket fall som helst är det bra att avvisningarna övervägs eftersom offren inte nödvändigtvis får hjälp i Italien, säger diskrimineringsombudsmannen Kirsi Pimiä.

Problem med informationsförmedling och att få hjälp

En person som tas med i hjälpsystemet för offer för människohandel i Finland kan inte överföras direkt till hjälpsystemet i Italien. När ett offer överförs från Finland till Italien, kan hjälpåtgärderna bli avbrutna eftersom informationen inte förs vidare eller hjälp inte finns tillgänglig.

Myndigheterna i Italien känner nödvändigtvis inte till att ett offer för människohandel som är i en utsatt ställning anländer från Finland. Enligt myndigheterna i Italien överförs nödvändigtvis inte uppgifterna via Dublinsystemets system för informationsbyte (Dublinet) till de korrekta parterna. Detta gör det svårare att styra offret från flygfältet till det korrekta stödsystemet.

Utgångspunkten i Italien är att personer som fortfarande har ett akut säkerhetshot tas med i hjälpsystemet. Offret måste själv kunna visa att personerna som utnyttjat honom eller henne fortfarande utgör ett hot för honom eller henne. Detta lyckas inte alltid eftersom offret inte nödvändigtvis kan berätta detaljer om utnyttjandet. Offret vet exempelvis inte vad gatan dit han eller hon fördes för att sälja sex heter och känner kanske endast till förnamnet av sin hallick. Ju längre tid det har gått sedan händelserna desto svårare är det även att utreda brottet.

Hundratusentals asylsökande och invandrare har anlänt till Italien under de två senaste åren. Italiens system för mottagande är hårt överbelastat och dess kvalitet varierar mycket enligt region och förläggning. Antalet personer som anlänt till landet har även lätt till att hjälpsystemet för offer för människohandel har blivit överbelastat. Därför kan offer för människohandel hamna att vänta på hjälp och de tas nödvändigtvis inte in på skyddshem avsedda för offer.

Nigerianer riskerar att bli offer på nytt

Över 15 000 nigerianska kvinnor och flickor har anlänt till Italien under de två senaste åren. Deras risk att falla offer för människohandel är stor eftersom nästan alla har en kontakt i Italien som gör att de faller in i prostitution. En del av de nigerianer som anländer tror att de kommer för att exempelvis ta hand om barn eller städa men en del vet att de blir tvungna att sälja sex i Italien. Omständigheterna i Italien är i regel sämre än de antar och kvinnorna har inte friheten att fatta beslut om sin situation.

De nigerianska människohandelsnätverken i Italien är omfattande och de har kontakter till maffian. Människohandlare använder förläggningar både för att inkvartera offren och för att rekrytera nya offer. Brottslingarna kan hitta ett avvisat offer på en förläggning med hjälp av sina nätverk och offret riskerar att falla offer på nytt. Likadana risker finns inte på skyddshemmen, men för tillfället är det slumpmässigt vem som slipper till ett skyddshem.

Människohandel är ett allvarligt brott

Vem som helst kan falla offer för människohandel. Människohandel är ett brott där offret utnyttjas till exempel sexuellt eller i arbetslivet. Offren för människohandel som hittats i Finland har oftast fallit offer utanför Finland men en del har även fallit offer i Finland.

Människohandel är ett brott och polisen ansvarar för dess utredning. Migrationsverket kan bevilja uppehållstillstånd på grund av att personen fallit offer för människohandel, men människohandel är inte automatiskt en grund för att bevilja uppehållstillstånd.

I Finland är nigerianska kvinnor som utnyttjats sexuellt den största gruppen i hjälpsystemet för offer för människohandel. I slutet av 2016 fanns det 50 nigerianska kvinnor i hjälpsystemet i Finland. Läs mer i Översikten av hjälpsystemet för offer för människohandel.

Ytterligare information till medier:

Migrationsverket:

Överinspektör, sakkunnig i människohandelsärenden Anni Valovirta, tfn 0295 430 431, e-post: [email protected]

Landinformationschef Sirpa Ranta, tfn 0295 430 431, e‑post: [email protected]

Chef för Dublinresultatområde Mikko Montin, tfn 0295 430 431, e‑post: [email protected]

Diskrimineringsombudsmannen:

Överinspektör Venla Roth, tfn 0295 666 807, e‑post: [email protected]

Pressmeddelande