Valikko

Kysely: Maahanmuuttoviraston asiakkaiden mielestä viraston asiakaspalvelu on hyvää

2.7.2019 15.24
Tiedote

Maahanmuuttoviraston asiakkaiden mielestä virasto toimii vastuullisesti ja palvelee asiakkaitaan hyvin. Tämä selvisi T-Median tekemästä mainetutkimuksesta, jonka Maahanmuuttovirasto tilasi ja johon vastasi keväällä yli 200 asiakasta.

Kyselyssä selvitettiin asiakkaiden näkemyksiä muun muassa vuorovaikutuksesta, vastuullisuudesta, hallinnosta ja johtamisesta. Asiakkaiden Maahanmuuttovirastolle antamien arvosanojen keskiarvoksi muodostui 3,84 asteikolla 1 - 5. Heidän mielestään viraston toiminta on asiakasystävällistä ja tehokasta. Asiakasystävällisyyden keskiarvoksi tuli 3,85 ja tehokkuuden 3,52.

Kyselyssä ilmeni eroja eri asiakasryhmien välillä. Tyytyväisimpiä palveluun olivat oleskelulupaa työnteon perusteella hakeneet, kun taas opiskelijoiden oleskelulupaa hakeneet antoivat keskimäärin alhaisempia arvioita. Lisäksi muualla kuin Suomessa syntyneet näkivät Maahanmuuttoviraston toiminnan positiivisemmin kuin Suomessa syntyneet.

Tärkeimpinä kehityskohteina asiakkaat pitivät nopeampaa käsittelyä ja sitä, että hakuprosessin eri vaiheissa saisi enemmän tietoa.

Kyselyyn kerättiin vastaajia eri asiakaspalvelukanavissa: verkkosivuilla, puhelimessa, palvelupisteissä ja verkkopalvelussa Enter Finlandissa.Tutkimuksessa käytettiin T-Median Luottamus&Maine -menetelmää, jolla on tutkittu yli kolmensadan organisaation mainetta Suomessa.

Haluamme kehittää toimintaamme yhdessä asiakkaiden kanssa

Mittaamme asiakastyytyväisyyttä säännöllisesti eri kanavissa, koska haluamme kehittää toimintaamme yhdessä asiakkaiden kanssa. Asiakaskyselyitä on tulossa aiempaa enemmän eri kanavissa.

– Tutkimuksesta näkee, että asiakaspalvelun perusta on kunnossa. Siitä on hyvä jatkaa muun muassa asioinnin sujuvoittamista, tiiviimmän vuorovaikutuksen kehittämistä ja yhteistyöllä tehtävien palveluiden rakentamista. Panostamme tulevaisuudessa siihen, että asioita kehitetään yhdessä asiakkaiden kanssa, toteaa Maahanmuuttoviraston asiakkuusjohtaja Harriet Mallenius.

Anna meille palautetta!

Jos haluat antaa meille palautetta, voit tehdä sen palautekanavan kautta. Jokainen palaute on meille tärkeä.