Hoppa till innehåll

Enkätundersökning: enligt Migrationsverkets kunder ger verket god kundservice

2.7.2019 15.24
Pressmeddelande

Migrationsverkets kunder anser att verket agerar ansvarfullt och ger god service åt sina kunder. Detta framgår av en enkätundersökning om Migrationsverkets rykte som T-Media tog fram i våras på beställning av Migrationsverket. Mer än 200 kunder deltog i enkätundersökningen.

Syftet med undersökningen var att utreda vilken uppfattning Migrationsverkets kunder har om bland annat verkets interaktion, ansvarsfullhet, administration och ledning. På en skala från 1 till 5 var medeltalet av deltagarnas betyg 3,84. Enligt deltagarna är verket kundvänligt och effektivt i sin verksamhet. Medeltalet av betygen för kundvänlighet var 3,85 och för effektivitet 3,52.

Enligt resultaten finns det skillnader mellan olika kundsegment. Kunder som hade ansökt om uppehållstillstånd på grund av arbete var nöjdast med verkets kundservice, medan betygen från kunder som hade ansökt om uppehållstillstånd på grund av studier var i genomsnitt lägre. Kunder som var födda utanför Finland hade en positivare uppfattning om Migrationsverkets verksamhet än kunder födda i Finland.

De viktigaste utvecklingsområdena enligt kunderna var en snabbare handläggningsprocess och att mer information skulle ges i de olika stadierna av ansökningsprocessen.

Deltagarna rekryterades genom olika kundservicekanaler: på webbplatsen, i telefontjänsten, vid serviceställena och i e-tjänsten Enter Finland. Som undersökningsmetod användes T-Medias egen Luottamus&Maine-metod som har använts för att undersöka mer än 300 organisationers rykte i Finland.

Vi vill utveckla vår verksamhet tillsammans med våra kunder

För att kunna utveckla vår verksamhet tillsammans med våra kunder gör vi regelbundna mätningar av kundnöjdheten i olika kanaler. I framtiden kommer vi att göra fler kundundersökningar än tidigare i olika kanaler.

”Undersökningen visar att verkets kundservice vilar på en trygg grund. Detta är en bra utgångspunkt för att göra det smidigare att uträtta ärenden hos oss, göra kommunikationen mellan oss och våra kunder tätare och bygga tjänster som kan tillhandahållas i samarbete med andra aktörer. Vi kommer att satsa på att utveckla våra processer i samråd med våra kunder”, sammanfattar Migrationsverkets kundupplevelsedirektör Harriet Mallenius.

Ge respons!

Vill du ge oss respons kan du göra det via responskanalen. All respons är viktig för oss!

Viimeisimmät