Hyppää sisältöön

Maahanmuuttovirasto kehittää hankintojaan VTV:n suositusten perusteella

Julkaisuajankohta 25.9.2023 8.45

Maahanmuuttovirasto valmistelee ulkomaalaisasioiden asiankäsittely- ja asiakashallintajärjestelmän kehittämisen ja ylläpidon kilpailutusta vuodelle 2024. Myös vastaanottotoimintaa kilpailutetaan tällä hetkellä laajasti. Maahanmuuttovirasto huomioi hankinnoissaan VTV:n tuoreet suositukset.

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) on tehnyt tarkastuksen Maahanmuuttoviraston pitkäkestoisiin hankintoihin. Tarkastus tuli hyvään aikaan, sillä Maahanmuuttovirasto on kuluneena vuonna tehnyt ja aloittanut suuria kilpailutuksia.

– Meidän täytyy kaikessa toiminnassamme noudattaa lakia julkisista hankinnoista ja huolehtia siitä, että meillä on Migrissä tarpeeksi hankintaosaamista. Laadukkaasti tehtyjen hankintojen avulla pystymme myös saamaan asiakkaillemme mahdollisimman hyvät palvelut ja tuomaan valtiolle kustannussäästöjä, kertoo ylijohtaja Ilkka Haahtela.

Maahanmuuttovirasto on kuluneen vuoden aikana käyttänyt hankintojen tukena myös ulkopuolista konsultaatiota ja vahvistanut myös omaa sisäistä tarkastustaan ja hankintojen dokumentaatiota.

VTV:n tarkastus nosti esille vanhojen hankintojen epäkohtia

UMA on ulkomaalaisasioiden asiankäsittely- ja asiakashallintajärjestelmä. Järjestelmä on keskeinen työkalu esimerkiksi Maahanmuuttoviraston päätöksenteossa. Sitä käyttävät Maahanmuuttoviraston lisäksi myös muut viranomaiset kuten poliisi, Rajavartiolaitos ja Suomen edustustot.

VTV:n mukaan UMA-järjestelmä olisi tullut kilpailuttaa 2011, jolloin hankintaan tehtiin huomattavia sopimusmuutoksia. Siitä lähtien Maahanmuuttovirasto on tehnyt useita suorahankintoja, joiden taustalla on ollut 2011 ja 2016 hyväksytty puitesopimusrakenne.

– Vuosina 2011 ja 2016 tehtyjen hankintojen epäselvyydet nousivat esille VTV:n tehdessä selvitystään. Olemme sen jälkeen selvittäneet asiaa ja haluammekin kiittää VTV:tä tämän esille nostamisesta. Meidän Migrissä on erittäin tärkeä tunnistaa kaikki laajempaa kehittämistä edellyttävät toiminnot ja hankinnat ovat olleet yksi niistä, Haahtela kertoo.

Maahanmuuttovirasto on valmistellut UMAn kehityksen ja ylläpidon kilpailutusta jo vuodesta 2022 asti. Kilpailutus on kuitenkin pitkä prosessi ja UMA on suuri kokonaisuus, jonka toimivuus on turvattava sen aikana.

– Sisäisen turvallisuuden ja lakisääteisten tehtäviemme, kuten esimerkiksi työvoiman oleskelulupien käsittelyn, takia joudumme tekemään suorahankintoja UMAa varten ennen kilpailutuksen valmistumista. Varmistamme jokaisen hankinnan kohdalla, että sille on perusteet, Haahtela kertoo.

Vastaanottotoimintaa on kilpailutettu laajasti

Maahanmuuttovirasto kilpailutti aikuisten ja perheiden vastaanottokeskuksia keväällä 2023. Kilpailutukset toteutettiin valtakunnallisesti ja niissä käytettiin niin sanottua dynaamista hankintajärjestelmää. Nyt alkusyksyn aikana virasto on kilpailuttanut sekä alaikäisten vastaanottokeskuksia että vastaanottojärjestelmän terveydenhuoltopalvelut. Aikuisten ja perheiden vastaanottokeskustoiminnan kilpailutuksia jatketaan syksyn aikana.

– VTV:n raportissa mainitut suorahankintasopimukset on irtisanottu, Haahtela kertoo.

Lisätietoa medialle