Hyppää sisältöön

Migrationsverket meddelar asylbeslut per telefon eller via videoförbindelse

29.4.2020 17.13
Pressmeddelande

På grund av situationen med coronaviruset avbröt vi delgivningen av asylbeslut på Migrationsverkets serviceställen 16.3.2020.

Från och med 30.4.2020 meddelar vi asylsökanden beslutet per telefon eller via videoförbindelse. 

Under situationen med coronaviruset har vi på normalt sätt skickat de asylbeslut som delges per post.

Asylsökande: Så här delges du beslutet

När vi har fattat ett beslut för din asylansökan, bokar vi en tid för dig då du får höra beslutet.

  • Du får uppgiften om tidpunkten för tillfället av en anställd vid förläggningen.
  • Vi ringer dig eller kontaktar dig med videoförbindelse vid den tidpunkt som förläggningen har meddelat dig. 
  • Till tillfället har reserverats en tolk som tolkar hela vår diskussion. Tolken tolkar per telefon eller via videoförbindelse.
  • Därefter delges du beslutet per post.

Om asylbeslutet kan skickas dig per post, och ingen tolk behöver reserveras för delgivningen, delges du beslutet endast per post.

Meddelande av beslutet per telefon eller via videoförbindelse påverkar inte den tid som du har på dig att överklaga beslutet. Besvärstiden räknas från den dag du har mottagit beslutet per post.
 

Översättningarna hittar du sidan migri.fi/broschyrer-och-publikationer.

Kundmeddelande