Hyppää sisältöön

Migrationsverket siktar på kraftigt förkortade behandlingstider

Utgivningsdatum 29.10.2019 13.23 | Publicerad på svenska 29.10.2019 kl. 14.47
Pressmeddelande

Migrationsverket inleder ett förändringsprojekt som syftar till att kraftigt förkorta behandlingstiderna och att utveckla kundservicen.

– Den viktigaste metoden är att öka automatisering i tillståndsprocesserna. Ämbetsverket har redan en god beredskap för att införa reformerna i praktiken, berättar Migrationsverkets överdirektör Jaana Vuorio.

Migrationsverket ska analysera de olika uppehållstillståndsprocesserna, och år 2020 kommer verket att genomföra de organisatoriska ändringar som behövs för att verksamheten ska bilda en fungerande helhet för automatisering.

Migrationsverket har redan genomfört flera pilotprojekt kring automatisering. Dessa har utförts till exempel med medborgarskapsansökningar och intyg för säsongsarbete.

Reformerna är ett fortsatt led i verkställandet av Migrationsverkets strategi, som fokuserar på en effektiviserad verksamhet och kundinriktad service.

– Genom reformerna vill vi vidare förbättra vår kundservice i samarbete med våra kunder och intressentgrupper. Syftet är att minska kundernas behov att kontakta verket och att göra det smidigare att uträtta ärenden, berättar Migrationsverkets kundupplevelsedirektör Harriet Mallenius.

Utökad automatisering i beslutsfattandet kräver lagändringar. Lagförslaget om behandling av personuppgifter i migrationsförvaltningen är under behandling i riksdagen.

Invandringen till Finland är i en förändring

Det har skett förändringar i invandringen till Finland under de senaste åren. Allt fler flyttar till Finland på grund av arbete, studier eller familjeband.

– Invandringen ökar, och uppehållstillståndsprocesserna ska vara effektiva och motsvara de behov som den arbetsrelaterade invandringen har, säger Vuorio.

Antalet nya asylsökande är lågt, men den exceptionella asylsituationen år 2015 syns fortfarande, särskilt i form av efterföljande ansökningar.

– Asylprocessen har granskats och utvecklats noga under de senaste åren. Asylbeslutsfattandet garanterar en individuell och rättvis behandling för dem som är i behov av internationellt skydd, och nya ansökningar kan handläggas inom den behandlingstid som blev förpliktande i fjol. Anhopningen av de äldre ansökningarna är fortfarande en utmaning, och den avvecklas med hjälp av en tilläggsfinansiering som vi fick till detta arbete, säger Vuorio.

Regeringen har i dag meddelat att den föreslår tilläggsfinansiering för Migrationsverkets verksamhet för i år i den fjärde tilläggsbudgeten för år 2019. Om tilläggsfinansiering beviljas, behöver verket inte permittera sin personal i november–december, och förändringsprojektet kan inledas på ett effektivt sätt.

Ytterligare information till medier

Överdirektör Jaana Vuorio, intervjuförfrågningar: tfn 0295 433 037 (kommunikationsenheten), media@migri.fi