Hyppää sisältöön

Noin 13 000 saanut tilapäistä suojelua – päätöksen saa nyt entistä nopeammin

Julkaisuajankohta 28.4.2022 14.33

Venäjän hyökkäyksen jälkeen Suomessa on jätetty 20 380 tilapäisen suojelun hakemusta. Päätöksiä hakemuksiin on 27.4. mennessä tehty 13 134. Päätöksentekoa on saatu nopeutettua osa-automaation avulla.

Suomi myöntää tilapäistä suojelua Venäjän hyökkäyksen takia Ukrainasta paenneille. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun tilapäinen suojelu on käytössä Suomessa ja koko EU:ssa.

Tällä hetkellä Maahanmuuttovirasto tekee päivässä noin tuhat päätöstä tilapäisen suojelun hakemuksiin. Päätöksenteko on nyt nopeaa, kun hakemuksessa on kaikki tarvittavat tiedot.

– Saamme tällä viikolla tehtyä päätökset kaikkiin niihin tilapäisen suojelun hakemuksiin, jotka eivät ole puutteellisia esimerkiksi valokuvan osalta, kertoo turvapaikkayksikön johtaja Antti Lehtinen.

Lähes kaikki tehdyt päätökset ovat myönteisiä (12 999). Pieni osa hakemuksista on rauennut (135) hakijan peruutettua hakemuksensa.

Tilapäisen suojelun hakemusten päivittäiset määrät ovat puolestaan vakiintuneet sodan alkuvaihetta alhaisemmalle tasolle. Poliisi ja rajaviranomaiset rekisteröivät tällä hetkellä päivittäin noin 100-300 tilapäisen suojelun hakemusta. Maaliskuun puolessa välissä hakemuksia jätettiin yli 1 200 päivässä. Ukrainan kansalaiset ovat jättäneet suurimman osan tilapäisen suojelun hakemuksista (20 116.)

Tähän mennessä vain pieni osa Ukrainasta paenneista hakenut suojelua Suomesta. Ukrainasta paenneet ovat jättäneet Euroopassa yli 2,3 miljoonaa tilapäisen suojelun hakemusta.

Automaatiota hyödynnetään ensimmäistä kertaa suojelua koskevassa päätöksenteossa

Keskeinen keino tilapäisen suojelun hakemusten käsittelyn nopeuttamisessa on ollut osa-automaation käyttöönotto.

Maahanmuuttovirasto ei käytä automaatiota turvapaikkahakemusten käsittelyssä, koska päätöksenteko vaatii aina yksilöllistä selvittämistä. Tilapäistä suojelua myönnetään rajatulle kohderyhmälle, eikä siihen sovelleta yksilöllistä harkintaa suojelun tarpeesta kuten turvapaikanhakijan kohdalla.

– Automaatiota käytettiin nyt ensimmäistä kertaa suojeluasioissa. Olemme pystyneet hyödyntämään viraston muissa oleskelulupatyypeissä saatua osaamista ja toimintoja automatisoinnissa, ja hakijoille tässä onnistuminen näkyy käsittelyn huomattavana nopeutumisena, kertoo Lehtinen.

Maahanmuuttovirasto on jo pidempään hyödyntänyt osa-automaatiota muiden oleskelulupahakemusten, kuten esimerkiksi työperusteisten oleskelulupien, ja kansalaisuushakemusten käsittelyssä.

Maahanmuuttovirasto käyttää päätöksenteossaan osa-automaatiota, koska lainsäädäntö ei tällä hetkellä mahdollista täysin automaattista päätöksentekoa. Osa-automaatio tarkistaa luvan kriteerien täyttymistä ja muodostaa päätösehdotuksen automaattisesti käsittelijän tarkastettavaksi ja vahvistettavaksi.

Fakta: Tilapäinen suojelu Ukrainasta paenneille

  • Tilapäistä suojelua haetaan Suomessa poliisilta tai rajaviranomaiselta. Tämän jälkeen Maahanmuuttovirasto myöntää tilapäisen suojelun oleskeluluvan.
  • Työnteon voi aloittaa heti, kun poliisi tai rajaviranomainen on rekisteröinyt tilapäisen suojelun hakemuksen.
  • Tilapäistä suojelua voidaan myöntää Ukrainan kansalaisille, jotka eivät voi palata takaisin Ukrainaan Venäjän hyökkäyksen takia.
  • Suojelua voidaan myöntää myös niille Venäjän hyökkäyksen takia paenneille EU:n ja Schengen-sopimuksen ulkopuolisten maiden kansalaisille ja kansalaisuudettomille, jotka ovat oleskelleet laillisesti Ukrainassa ja joiden paluu lähtömaahan turvallisesti ja pysyvästi ei ole mahdollista.
  • Suojelua voidaan myöntää myös ukrainalaisten ja Ukrainassa kansainvälistä suojelua tai vastaavaa kansallista suojelua saaneiden perheenjäsenille, jos perheside on muodostettu Ukrainassa ennen Venäjän hyökkäystä.

Lisätietoja medialle