Hoppa till innehåll

Omkring 13 000 har fått tillfälligt skydd – besluten kommer nu ännu snabbare

Utgivningsdatum 28.4.2022 14.33 | Publicerad på svenska 5.5.2022 kl. 14.06

Efter Rysslands attack mot Ukraina har 20 380 ansökningar om tillfälligt skydd lämnats in i Finland. Den 27 april hade 13 134 beslut fattats. Beslutsfattandet har påskyndats genom partiell automatisering.

Finland beviljar tillfälligt skydd till personer som flytt från Ukraina på grund av Rysslands attack. Det här är den första gången som tillfälligt skydd används i Finland och hela EU. 

För närvarande fattar Migrationsverket dagligen omkring tusen beslut om ansökningar om tillfälligt skydd. Beslutsfattandet går nu snabbt då ansökningarna innehåller all information som behövs. 

– Vi kan fatta beslut den här veckan om alla ansökningar om tillfälligt skydd som inte är bristfälliga när det gäller exempelvis fotografiet, berättar Antti Lehtinen, direktör för asylenheten.

Nästan alla beslut som fattats är positiva (12 999). En liten andel av ansökningarna har förfallit (135) eftersom de sökande har dragit tillbaka dem. 

Det dagliga antalet ansökningar om tillfälligt skydd har stabiliserats på en nivå som är lägre än i krigets tidiga skede. Polisen och gränsmyndigheterna registrerar för närvarande dagligen 100–300 ansökningar om tillfälligt skydd.  I mitten av mars lämnades över 1 200 ansökningar in varje dag. Största delen av ansökningarna om tillfälligt skydd har lämnats in av ukrainska medborgare (20 116.)

Hittills har bara en liten andel av dem som flytt från Ukraina sökt skydd i Finland. Flyktingar från Ukraina har lämnat in över 2,3 miljoner ansökningar om tillfälligt skydd i Europa. 

Automatisering användes för första gången i beslutsfattande om skydd

Införande av partiell automatisering har varit en central metod för att påskynda behandlingen av ansökningar om skydd. 

Migrationsverket använder inte automatisering i behandling av asylansökningar, eftersom de besluten alltid kräver en individuell utredning. Tillfälligt skydd beviljas till en avgränsad målgrupp, och man gör inga individuella prövningar av skyddsbehovet som med asylsökande.

– Automatisering används nu för första gången i skyddsärenden. Vi har kunnat använda kompetens från ämbetsverkets övriga uppehållstillståndstyper och funktioner i automatiseringen, och för de sökande syns framgångarna i att behandlingen har blivit märkbart snabbare, berättar Lehtinen.

Migrationsverket har redan under en längre tid använt partiell automatisering för behandling av andra uppehållstillståndansökningar, exempelvis ansökningar om arbetsrelaterade uppehållstillstånd, och ansökningar om medborgarskap.

Migrationsverket använder partiell automatisering i sitt beslutsfattande, eftersom lagstiftningen för närvarande inte möjliggör helt automatiserat beslutsfattande. Den partiella automatiseringen kontrollerar om kriterierna för tillståndet uppfylls och bildar automatiskt ett beslutsförslag som en handläggare kontrollerar och bekräftar. 

Fakta: Tillfälligt skydd för flyktingar från Ukraina

  • I Finland kan man ansöka om tillfälligt skydd hos polisen eller gränsbevakningsmyndigheten. Efter det beviljar Migrationsverket uppehållstillstånd för tillfälligt skydd.
  • Personen kan börja arbeta direkt när polisen eller gränsmyndigheten har registrerat ansökan om tillfälligt skydd.
  • Tillfälligt skydd kan beviljas ukrainska medborgare som inte kan återvända till Ukraina på grund av Rysslands attack.
  • Skydd kan också beviljas för statslösa personer och medborgare i länder utanför Europeiska unionen eller Schengenavtalet, som har varit lagligen bosatta i Ukraina men har flytt därifrån på grund av Rysslands attack, och som inte kan återvända till sitt ursprungsland på trygga och varaktiga villkor.
  • Skydd kan också beviljas för familjemedlemmar till ukrainare och familjemedlemmar till personer som åtnjöt internationellt skydd eller motsvarande nationellt skydd i Ukraina, om familjebandet har knutits i Ukraina före Rysslands attack.

Ytterligare information för medier