Hyppää sisältöön

Opiskelijoiden oleskelulupahakemusten määrä on merkittävästi kasvanut

Julkaisuajankohta 25.8.2023 8.00

Opiskelijoiden ensimmäisten oleskelulupahakemusten määrä on kasvanut voimakkaasti. Suomalainen koulutusjärjestelmä kiinnostaa yhä useampaa.

Vuoden 2023 heinäkuun loppuun mennessä ensimmäisen oleskelulupahakemuksen opiskelun perusteella on jättänyt 8 762 EU:n ulkopuolelta tulevaa hakijaa. Opiskelija hakee ensimmäistä oleskelulupaa, kun hänelle on myönnetty opiskelupaikka ja hän haluaa muuttaa Suomeen. Ensimmäistä lupaa haetaan yleensä ulkomailta käsin. 

Vuonna 2022 vastaavaan aikaan opiskelijoiden oleskelulupahakemuksia oli jätetty 5 911. Kasvua on ollut noin 48 prosenttia.  

Opiskelijan oleskelulupaa tammi-heinäkuussa 2023 hakeneista selkeä enemmistö oli tutkinto-opiskelijoita. Heidän osuutensa kaikista hakijoista oli 86 %. Eniten hakemuksia ovat jättäneet Bangladeshin, Kiinan, Sri Lankan, Intian ja Venäjän kansalaiset.  

Suurin osa saa myönteisen päätöksen  

Opiskelijoille on myönnetty tammi-heinäkuussa tänä vuonna 7 039 ensimmäistä oleskelulupaa. Suurin osa päätöksistä on myönteisiä, noin 95 prosenttia. Kielteisten päätösten syynä on tyypillisesti toimeentuloon liittyvät vaikeudet. 

Opiskelijan oleskeluluvan saamisen edellytyksenä on Suomesta saadun opiskelupaikan lisäksi se, että opiskelijalla on riittävä rahoitus elämiseen Suomessa ja vakuutus, joka korvaa tarvittaessa sairastumisesta aiheutuvat hoitokulut Suomessa. EU-alueen ulkopuolelta tulevat opiskelijat eivät ole oikeutettuja opintotukeen, ja he maksavat Suomessa korkeakoululle lukuvuosimaksuja.  

Ulkomailta saapuvat opiskelijat voivat saada oleskeluluvan koko opintojensa ajaksi.  

Hakemusten käsittely on ruuhkautunut 

Opiskelija on saanut tänä vuonna ensimmäisen oleskelulupapäätöksen keskimäärin 41 päivässä. Noin 60 % opiskelijan ensimmäistä oleskelulupaa hakevista saa päätöksen 30 vuorokaudessa tai tätä nopeammin.

Hakemusten käsittelyssä on tällä hetkellä ruuhkaa. Heinäkuun 2023 loppuun mennessä Maahanmuuttovirastossa oli käsitelty hakemuksia enemmän kuin koskaan aikaisemmin samalla ajanjaksolla.

– Varauduimme kesäsesonkiin vuosittaiseen tapaan lisäresursoinnilla. Lisäksi olemme lisänneet henkilöstöä opiskelijaprosessin käsittelyyn loppuvuodelle hakemusten merkittävän kasvun takia. Arvioimme, että suurimmilta osin tämä ruuhka saadaan ratkaistua loppuvuoden aikana, kertoo tulosalueen johtaja Anu Tarén lupa- ja kansalaisuusyksiköstä.

Opiskelijoiden oleskelulupien käsittelyä kehitetään jatkuvasti esimerkiksi lisäämällä käsittelyyn osa-automaatiota, joka tarkoittaa muun muassa viranomaisrekistereistä saatavien tietojen tehokkaampaa automaattista hyödyntämistä. 

Lisätietoja medialle 

Tulosalueen johtaja Anu Tarén, etunimi.sukunimi@migri.fi, puh. 0295 433 037