Nu är det möjligt att köa i telefontjänsten

28.6.2018 9.30
Pressmeddelande

I fortsättningen är det möjligt att köa på Migris kundtjänstnummer om linjerna är upptagna. Möjlig-heten att köa är en egenskap som kunderna starkt önskat och som gör det lättare att nå telefon-tjänsten under brådskande tider.

– Förut var kunderna ibland tvungna att ringa upp oss många gånger, om alla våra kundtjänstassistenter var upptagna vid tidpunkten för uppringningen. Vissa kunder nådde fram lätt och andra var tvungna att ringa en lång stund. Tack vare köfunktionen är situationen nu lyckligtvis mer jämlik, berättar Sari Pääkkönen, chef för kundtjänsten.

Kundtjänstnumret 0295 419 600 står till tjänst vardagar kl. 9–15 på finska, svenska och engelska.

Servicenumren för specifika ärenden får den här egenskapen senare. Under slutet av året tar Migri också i bruk återuppringningsfunktion.

Läs mer om telefontjänsten.

Ställ frågor till chattroboten om handläggningstider och kontaktuppgifter

I stället för att ringa kan du diskutera i chatten med Kamu. Chatbot svarar på de vanligaste frågorna om handläggningstider för ansökningar och om Migrationsverkets kontaktuppgifter oberoende av tidpunkten på dygnet, på både vardagar och veckoslut.

Kamu finns på alla sidor på webbplatsen migri.fi.