Hyppää sisältöön

Turvapaikanhakijalapsille ja perheille lisää tukea vastaanottokeskuksissa

Julkaisuajankohta 7.11.2017 12.55 | Julkaistu suomeksi 15.12.2017 klo 13.41
Tiedote

Maahanmuuttovirasto pyrkii tukemaan turvapaikanhakijaperheiden hyvinvointia ja lasten kehitystä ”Lapset puheeksi (Lp) -menetelmä vastaanottopalveluissa - psykososiaalista tukea lapsiperheille ja haavoittuville” -hankkeen avulla.

Hankkeessa otetaan valtakunnallisesti vastaanottojärjestelmässä käyttöön Lapset puheeksi -auttamismenetelmä. Kyseessä on ennaltaehkäisevä, kehitystä tukeva menetelmä, joka suunnataan kaikille turvapaikkaa hakeville perheille ja ilman huoltajaa tulleille alaikäisille.

Hankkeessa parannetaan vastaanottokeskusten toiminnallisia valmiuksia ja osaamista ottaa lapset huomioon osana arjen työrutiineja. Hankkeen kohderyhmänä ovat vastaanottokeskusten lapsiperheet ja ilman huoltajaa maahan tulleet alaikäiset.

Hankekumppanina on Suomen Mielenterveysseura. Lapset puheeksi -menetelmä on kaksiportainen ja se on osa Toimiva lapsi & perhe -menetelmäkokonaisuutta.

Lapset puheeksi -keskustelussa vahvistetaan vanhemmuutta, lapsen ja vanhemman myönteistä suhdetta sekä lapsen turvallista ja sujuvaa arkea. Tarvittaessa Lp -keskustelua seuraa neuvonpito, joka järjestetään aina, kun on tarve vahvistaa lasta suojaavia tekijöitä. Neuvonpito on toiminnallista verkostotyötä, jonka tavoitteena on saada aikaan perheen ja lapsen arjessa sellaisia konkreettisia tekoja, jotka tukevat lapsen pärjäämistä.

Hankkeessa arvioidaan toimintamallin käytettävyyttä, soveltuvuutta ja turvallisuutta sekä kehitetään sitä kohderyhmälle ja vastaanottokeskusten toimintaympäristöön sopivaksi.

Hankkeen alkuvaiheessa Lapset puheeksi -toimintamallia pilotoidaan muutamassa aikuisten ja perheiden vastaanottokeskuksessa sekä alaikäisyksiköissä. Myöhemmin toimintamalli otetaan koulutuksin käyttöön koko vastaanottojärjestelmässä.

Lapset puheeksi -hanke on saanut EU:n turvapaikka-, maahanmuutto-, ja kotouttamisrahaston (AMIF) tukea.

Lisätietoa menetelmästä

Lapset puheeksi -menetelmän tutkimusnäytöstä on koottu tietoa Kasvun tuki -käsikirjaan

Toimiva lapsi & perhe -työn kokonaisuus sekä Lapset puheeksi -menetelmän materiaalia Suomen Mielenterveysseuran sivuilla.

Lisätietoja medialle

Virpi Valiola, projektipäällikkö, puh. 0295 430 431, s-posti: etunimi.sukunimi@migri.fi