Hyppää sisältöön

Työnantaja: Turvapaikanhakijan työnteko-oikeus laajentuu tilapäisesti, jos hän työskentelee maa-, metsä-, puutarha- tai kalatalouden tehtävissä

29.6.2020 16.27
Tiedote

Turvapaikanhakijan työnteko-oikeutta koskeva laki muuttui tilapäisesti 29.6.2020 alkaen. Laki on voimassa 31.10.2020 asti. Lakimuutos laajentaa tilapäisesti turvapaikanhakijoiden oikeutta työntekoon kausityöaloilla.

Muutos koskee työntekoa kausityöaloilla eli maa-, metsä-, puutarha- tai kalatalouden tehtävissä. Tällaisia tehtäviä ovat esimerkiksi:

 • maatalouden työt kuten kasvinviljely, rehuntuotanto sekä kotieläinten hoito
 • puutarhatuotantoon liittyvät työt pelloilla ja kasvihuoneissa
 • ammattikalastuksen ja kalankasvatuksen työt
 • maatiloilla tehtävät elintarvikkeiden jatkojalostukseen liittyvät työt
 • metsän istutus- ja kylvötehtävät, metsätaimitarhoilla tehtävä työ sekä puiden kaato-, karsinta-, katkonta-, mittaus- ja metsäkuljetustehtävät.

Mikä muuttui?

 • Jos turvapaikanhakija on hakenut kansainvälistä suojelua ennen lain voimaantuloa 29.6.2020, hänellä on heti työnteko-oikeus maa-, metsä-, puutarha- ja kalatalouden tehtävissä. Turvapaikanhakijan ei tarvitse odottaa 3 tai 6 kuukautta, ennen kuin hän voi aloittaa työnteon näillä aloilla. 
 • Turvapaikanhakijan työnteko-oikeus maa-, metsä-, puutarha- ja kalatalouden tehtävissä jatkuu niin kauan kuin hän saa vastaanottopalveluja. Turvapaikanhakijan työnteko-oikeus ei siis pääty siihen, kun turvapaikkahakemukseen tehty kielteinen päätös tulee täytäntöönpanokelpoiseksi eli kun hänet voidaan lain mukaan poistaa maasta. 
 • Turvapaikanhakija voi osoittaa työnantajalle työnteko-oikeutensa maa-, metsä-, puutarha- ja kalatalouden tehtävissä vastaanottokeskuksen voimassa olevalla asiakaskortilla.

Muutos ei koske kaikkia turvapaikanhakijoita 

Muutos ei koske turvapaikanhakijaa, jonka tilanne on jokin seuraavista:

 • Turvapaikanhakija ei työskentele maa-, metsä-, puutarha- ja kalatalouden tehtävissä.
 • Turvapaikanhakija on hakenut turvapaikkaa tai tehnyt uusintahakemuksen sen jälkeen, kun laki tuli voimaan 29.6.2020.
 • Huomioi myös, että turvapaikanhakijan työnteko-oikeus ei palaudu, jos se on jo päättynyt täytäntöönpanokelpoisen maastapoistamispäätöksen vuoksi ennen kuin laki tuli voimaan 29.6.2020.

Jos lakimuutos ei koske turvapaikanhakijaa, jota olet työllistämässä, voit lukea lisätietoa turvapaikanhakijan työnteko-oikeudesta verkkosivuiltamme: migri.fi/turvapaikanhakijan-tyonteko-oikeus.

Lain voimassaolon aikana turvapaikanhakija voi osoittaa työnteko-oikeutensa kausityöaloilla vastaanottokeskuksen asiakaskortilla

Työnantajana velvollisuutesi on varmistaa, että työntekijällä on oikeus tehdä työtä Suomessa. Myös työntekijän täytyy kertoa sinulle heti, jos hänen työnteko-oikeutensa päättyy. 

Niin kauan kuin laki on voimassa, turvapaikanhakija voi osoittaa sinulle työnteko-oikeutensa maa-, metsä-, puutarha- tai kalatalouden tehtävissä näyttämällä voimassa olevan vastaanottokeskuksen asiakaskorttinsa. Kortti on voimassa 31.10.2020 asti. Lisäksi kortissa on tarra, joka osoittaa, että turvapaikanhakijalla on työnteko-oikeus maa-, metsä-, puutarha- tai kalatalouden tehtävissä. Tarrassa lukee: Kausityö 2020 ja migri.fi/tyo-oikeus.

Huomioi seuraavat asiat vastaanottokeskuksen asiakaskortista

 • Jos kortissa on tarra, turvapaikanhakijalla on työnteko-oikeus maa-, metsä-, puutarha- tai kalatalouden tehtävissä 31.10.2020 asti.
 • Tarrasta ei voi päätellä, onko turvapaikanhakijalla työnteko-oikeutta muilla aloilla. Muilla aloilla työnteko-oikeuden voi osoittaa entiseen tapaan ensisijaisesti kysymällä työnteko-oikeudesta turvapaikanhakijalta itseltään. Tarvittaessa voit pyytää Maahanmuuttovirastolta todistusta työnteko-oikeudesta: migri.fi/todistuspyynnot.
 • Tarrasta ei voi päätellä, onko turvapaikanhakijalla työnteko-oikeutta 31.10.2020 jälkeen.
 • Tarran puuttumisesta ei voi suoraan päätellä, että työnteko-oikeutta ei ole, koska vastaanottokeskus lisää tarran korttiin vain silloin, kun turvapaikanhakija on sitä pyytänyt. Voit ohjeistaa turvapaikanhakijaa pyytämään tarran vastaanottokeskuksesta.