Hoppa till innehåll

Arbetsgivare: Asylsökandes rätt att arbeta utvidgas tillfälligt om hen arbetar i uppgifter inom jordbruk, skogsbruk, trädgård eller fiskerinäring

29.6.2020 16.27
Pressmeddelande

Lagen om asylsökandes rätt att arbeta ändrades temporärt fr.o.m. 29.6.2020. Lagen gäller t.o.m. 31.10.2020. Lagändringen utvidgar temporärt asylsökandes rätt att arbeta i branscher med säsongsarbete.

Ändringen gäller arbete i branscher med säsongsarbete, dvs. i uppgifter inom jordbruk, skogsbruk, trädgård eller fiskerinäring. Sådana uppgifter är till exempel:

 • jordbruksarbete såsom växtodling, foderproduktion samt skötsel av husdjur
 • arbete på fält och i växthus som anknyter till trädgårdsproduktion
 • arbete inom yrkesfiske och fiskodling
 • arbete på jordbruk som anknyter till förädling av livsmedel
 • plantering och sådd i skogsarbete, arbete på skogsplantskolor samt avverkning, gallring, kapning, mätning och skogstransport.

Vad ändrades?

 • Om asylsökande har sökt internationellt skydd innan lagen träder i kraft 29.6.2020, har hen genast rätt att arbeta i uppgifter inom jordbruk, skogsbruk, trädgård eller fiskerinäring. Asylsökande behöver inte vänta 3 eller 6 månader innan hen kan börja arbeta i dessa branscher. 
 • Asylsökandes rätt att arbeta i uppgifter inom jordbruk, skogsbruk, trädgård eller fiskerinäring fortsätter så länge som hen får mottagningstjänster. Asylsökandes rätt att arbeta tar alltså inte slut när ett negativt beslut på asylansökan blir verkställbart, dvs. när hen kan avlägsnas ur landet enligt lagen. 
 • Asylsökande kan påvisa för arbetsgivaren sin rätt att arbeta i uppgifter inom jordbruk, skogsbruk, trädgård eller fiskerinäring med ett giltigt kundkort från förläggningen.

Ändringen gäller inte alla asylsökande 

Ändringen gäller inte asylsökande vars situation är någon av följande:

 • Asylsökande arbetar inte i uppgifter inom jordbruk, skogsbruk, trädgård eller fiskerinäring.
 • Asylsökande har sökt asyl eller lämnat in en ny ansökan efter att lagen trädde i kraft 29.6.2020.
 • Observera också att asylsökandes rätt att arbeta inte återställs om den redan har upphört på grund av verkställbart beslut om avlägsnande ur landet innan lagen trädde i kraft 29.6.2020.

Om lagändringen inte gäller asylsökande som du avser att sysselsätta, kan du läsa mer information om en asylsökandes rätt att arbeta på vår webbplats: migri.fi/sv/ratt-att-arbeta-asylsokande.

Under lagens giltighetstid kan asylsökande påvisa sin rätt att arbeta i säsongsbranscher med förläggningens kundkort

Som arbetsgivare har du skyldighet att säkerställa att arbetstagaren har rätt att arbeta i Finland. Arbetstagaren måste också genast berätta för dig om hens rätt att arbeta upphör. 

Så länge som lagen gäller kan asylsökande påvisa för dig att hen har rätt att arbeta i uppgifter inom jordbruk, skogsbruk, trädgård eller fiskerinäring genom att visa upp ett giltigt kundkort från förläggningen. Kortet gäller t.o.m. 31.10.2020. Dessutom finns det ett klistermärke på kortet som visar att asylsökande har rätt att arbeta i uppgifter inom jordbruk, skogsbruk, trädgård eller fiskerinäring. På klistermärket står det: Kausityö 2020 och migri.fi/tyo-oikeus.

Observera följande saker på förläggningens kundkort

 • Om det finns ett klistermärke på kortet, har asylsökande rätt att arbeta i uppgifter inom jordbruk, skogsbruk, trädgård eller fiskerinäring t.o.m. 31.10.2020.
 • Klistermärket visar inte om asylsökande har rätt att arbeta inom andra branscher. Rätten att arbeta inom andra branscher kan klarläggas som tidigare genom att i första hand fråga den asylsökande själv. Vid behov kan du be Migrationsverket om intyg för rätten att arbeta: migri.fi/sv/begaran-om-intyg.
 • Klistermärket visar inte om asylsökande har rätt att arbeta efter 31.10.2020.
 • Om det inte finns något klistermärke, kan man inte direkt dra slutsatsen att personen inte har rätt att arbeta, eftersom förläggningen sätter dit märket endast då den asylsökande har bett om det. Du kan anvisa asylsökande att be om klistermärket på förläggningen. 

Viimeisimmät