Hyppää sisältöön

Uusi selvitys tarkastelee viranomaisten selvittämisvelvollisuutta ja tiedonhankintaa ulkomaalaisasioissa

Julkaisuajankohta 21.8.2020 15.03

Maahanmuuttovirasto on julkaissut 21.8. selvityksen, joka käsittelee viranomaisen selvittämisvelvollisuutta ja tiedonhankintaa ulkomaalaisasioissa. Selvityksen on laatinut Itä-Suomen yliopisto.

Oikeudellinen selvitys tarkastelee

  • viranomaisen velvollisuutta selvittää ja asiakkaan velvollisuutta myötävaikuttaa asiansa ratkaisuun
  • salassapitoa koskevaa sääntelyä ulkomaalaisasioissa
  • tiedonsaantia ja -käyttöä ulkomaalaisasioissa.

Selvitys tilattiin osana Maahanmuuttoviraston ja Poliisiammattikorkeakoulun toteuttamaa maahanmuutto- ja turvallisuusviranomaisten yhteistyön kehittämishanketta (MISEC-hanke). Selvityksen ovat laatineet Itä-Suomen yliopistosta Tomi Voutilainen, Matti Muukkonen ja Evgeniya Kurvinen.

- Selvitys tukee ulkomaalaisasioissa tehtävän viranomaisyhteistyön kehittämistä ja viranomaisten sisäisten toimintamallien kehitystä. Tavoitteena on ollut hankkia ulkopuolisen tutkijaryhmän näkemys siitä, mitä ja miten ulkomaalaisasioita tulisi ja saa selvittää sekä miten saatua tietoa käytetään, kertoo projektipäällikkö Henrik Veikanmaa.

Hanke ja siinä tilattu selvitys on toteutettu EU:n turvapaikka-, maahanmuutto-, ja kotouttamisrahaston (AMIF) tuella.

Ehdotuksia koko maahanmuuttohallinnolle

Selvityksessä on arvioitu ulkomaalaisasioita käsittelevien viranomaisten toimintaa ja sitä ohjaavaa lainsäädäntöä. 

Selvitys tarkastelee sitä, millaiset ovat viranomaisten nykyiset mahdollisuudet selvittää ratkaistavana olevaa asiaa ja mikä puolestaan on asiakkaan velvollisuus myötävaikuttaa asiansa käsittelyssä. Myötävaikuttamisvelvollisuudella tarkoitetaan sitä, että asiakkaalla on velvollisuus kertoa kaikki hakemuksensa kannalta oleellinen tieto viranomaisille.    

Selvitys tarkastelee myös viranomaisten tiedonhankintaa, viranomaisten välistä tiedonvaihtoa ja asiakirjojen salassapitoa koskevaa sääntelyä. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi henkilöllisyyden selvittämiseen käytettäviä keinoja ja avoimista lähteistä hankitun tiedon hyödyntämistä hakemusten ratkaisussa. Avoimella lähteellä tarkoitetaan julkista tietoa, esimerkiksi uutissivustoja tai sosiaalista mediaa. 

Selvitys sisältää myös ehdotuksia lainsäädännön kehittämiseksi. Selvityksessä ehdotetaan ulkomaalaislainsäädännön kokonaisuudistusta, viranomaisten roolien, toimivaltuuksien ja tiedonsaantioikeuksien tarkastelua sekä ulkomaalaisasioissa sovellettavien salassapitosäännösten arviointia.

Tutustu selvitykseen: Selvittämisvelvollisuus ja tiedonhankinta ulkomaalaisasioissa

Lisätietoa medialle

  • Projektipäällikkö Henrik Veikanmaa, Maahanmuuttovirasto, sähköposti: etunimi.sukunimi@migri.fi, puh. 0295 433 037
  • Professori Tomi Voutilainen, Itä-Suomen yliopisto, sähköposti etunimi.sukunimi@uef.fi, puh. 040 5956801