Meny

Begäran om intyg för säsongsarbete

Med denna blankett begär du om ett intyg för säsongsarbete om du är medborgare i ett visumfritt land och kommer för säsongsarbete till Finland för högst 90 dagar. Om du kommer från ett land med visumtvång, ska du ansöka om visum för säsongsarbete vid en finsk beskickning. Om ditt säsongsarbete varar i över 90 dagar, ska du ansöka om uppehållstillstånd för säsongsarbete med blanketten OLE_TY6. Om du kommer för att plocka skogsbär behöver du inte ansöka om tillstånd för detta.

 • Förväntad behandlingstid för webbansökan

  2 månader

 • Förväntad behandlingstid för pappersansökan

  2–3 månader

 • Elektrisk behandlingsavgift

  60 €

 • Behandlingsavgift för pappersansökan

  100 €

Gör så här:

1

Se till att du uppfyller villkoren för säsongsarbete.

2

Se till att du har alla bilagor som behövs för din ansökan och att uppgifterna i bilagorna är aktuella. Skaffa översättningar av bilagorna vid behov.

3

Fyll i ansökan.

4

Betala behandlingsavgiften i förväg på Migrationsverkets konto. På blanketten finns anvisningar om betalningen. Om din arbetsgivare betalar behandlingsavgiften för dig, be honom eller henne skicka dig ett kvitto på betalningen. Bifoga kvittot till din ansökan.

5

Skicka din ansökan till Migrationsverket enligt anvisningarna på blanketten.

6

Vänta tills du får ett beslut. Migrationsverket kontaktar dig vid behov.

Villkoren

Du måste även uppfylla följande villkor:

1

Du har ett giltigt pass.

2

Arbetet är säsongartat och inom en viss bransch, och du arbetar i högst 90 dagar. Säsongsarbete som kräver tillstånd är till exempel skogsvårdsarbete, växtodling och festivalarbete. Utförligare förteckning över säsongsarbeten (tyvärr endast på finska).

3

Du måste ha ett undertecknat arbetsavtal eller ett bindande arbetserbjudande.

 • Du måste ha ett arbete i Finland innan du ansöker om intyg för säsongsarbete. Om du har fått ett arbetserbjudande av en arbetsgivare, måste arbetsgivaren bekräfta att han eller hon faktiskt kommer att anställa dig. Detta sker oftast genom att man ingår ett arbetsavtal.
 • Om du ansöker om uppehållstillstånd för säsongsarbete för att arbeta hos flera arbetsgivare, måste du ange uppgifterna och lämna in bilagorna om varje arbetsgivare.

4

Du har lämplig inkvartering.

Försörjningsförutsättning

Din försörjning måste vara tryggad

 • Om du ansöker om uppehållstillstånd på grund av arbete, måste du kunna försörja dig i Finland genom inkomster från förvärvsarbete under hela den tid som uppehållstillståndet gäller. Minimilönen som du får från förvärvsarbetet kontrolleras årligen.

  Läs mer på sidan Försörjningsförutsättning.

Rätt att arbeta

 • Du får inte börja arbeta innan du har beviljats ett intyg för säsongsarbete.
 • Du får arbeta hos den arbetsgivare som namnges i ditt intyg.
 • Om din anställning upphör medan ditt intyg för säsongsarbete fortfarande är giltigt och du vill ansöka om ett nytt intyg för att säsongsarbeta hos en ny arbetsgivare, läs instruktionerna på sidan Arbetsgivaren har kontrollskyldighet.

Om du är säsongsarbetare, kan dina familjemedlemmar inte beviljas uppehållstillstånd på grund av familjeband.

Säsongsarbetare ska separat ansöka om rätt till hälso- och sjukvård vid FPA

Som säsongsarbetare har du inte automatiskt rätt att använda den kommunala hälso- och sjukvården i Finland. Du måste separat ansöka om rätt till vård vid FPA. Om du beviljas rätt till vård, utfärdar FPA ett intyg till dig.

I brådskande fall har du naturligtvis rätt att söka dig till hälso- och sjukvården. I dessa situationer kontrollerar vårdpersonalen din rätt till hälso- och sjukvård via FPA.

Läs mer om säsongsarbetarens rättigheter på FPA:s webbplats.

Allmänna bilagor

 • färgkopior av passets sida med personuppgifter

Specifika bilagor

 • blankettbilagan TY6_plus som arbetsgivaren har fyllt i och undertecknat
 • kopia av betalningskvittot.

Begäran om intyg för säsongsarbete, TOD_P_KAUSI

Fyll i ansökan i e-tjänsten