Begäran om intyg för säsongsarbete

Ansök om intyg för säsongsarbete om du är medborgare i ett visumfritt land och kommer för säsongsarbete till Finland för högst 90 dagar. Du måste ha visumfria dagar till ditt förfogande för hela giltighetstiden av ditt intyg för säsongsarbete. Ett intyg för säsongsarbete förlänger inte perioden för visumfri vistelse i Finland.

Om du kommer från ett land med visumtvång, ska du ansöka om visum för säsongsarbete vid en finsk beskickning. Om ditt säsongsarbete varar i över 90 dagar, ska du ansöka om uppehållstillstånd för säsongsarbete med blanketten OLE_TY6. Ansök om tillstånd för säsongsarbete enligt den faktiska längden på ditt anställningsförhållande. Om ditt säsongsarbete i Finland i sin helhet varar längre än 90 dagar, ska du inte begära ett säsongsarbetsintyg. I så fall ska du ansöka om uppehållstillstånd. Om du kommer för att plocka skogsbär behöver du inte ansöka om tillstånd för detta.

Du kan inte få ett säsongsarbetsintyg, om du vistas i Finland med ett visum eller ett uppehållstillstånd eller om du har en anhängig ansökan om uppehållstillstånd i Finland. Om du inte har uppehållstillstånd i Finland, ta hjälp av vår ansökningsguide för att ta reda på vilket uppehållstillstånd du behöver för att arbeta i Finland.

Om du redan har ett giltigt uppehållstillstånd i Finland, ta reda på din rätt att arbeta.

 • Förväntad behandlingstid för webbansökan

  1–2 månader

 • Förväntad behandlingstid för pappersansökan

  2–3 månader

 • Behandlingsavgift för webbansökan

  75 €

 • Behandlingsavgift för pappersansökan

  175 €

Gör så här:

1

Se till att du uppfyller villkoren för säsongsarbete.

2

Se till att du har alla bilagor som behövs för din ansökan och att uppgifterna i bilagorna är aktuella. Skaffa översättningar av bilagorna vid behov.

3

Fyll i ansökan.

4

Betala behandlingsavgiften i förväg på Migrationsverkets konto. På blanketten finns anvisningar om betalningen. Om din arbetsgivare betalar behandlingsavgiften för dig, be honom eller henne skicka dig ett kvitto på betalningen. Bifoga kvittot till din ansökan.

5

Skicka din ansökan till Migrationsverket enligt anvisningarna på blanketten.

6

Vänta tills du får ett beslut. Migrationsverket kontaktar dig vid behov.

Villkoren

Du måste uppfylla följande villkor:

1

Du har ett giltigt pass.

2

Arbetet är säsongartat och inom en viss bransch, och du arbetar i högst 90 dagar. Enligt säsongsanställningslagen är säsongsarbete till exempel jordbruks- och trädgårdsarbeten, skogsvårdsarbeten och arbeten inom turismbranschen. Se utförligare förteckning över säsongsarbeten.

3

Du måste ha ett undertecknat arbetsavtal eller ett bindande arbetserbjudande.

 • Du måste ha ett arbete i Finland innan du ansöker om intyg för säsongsarbete. Om du har fått ett arbetserbjudande av en arbetsgivare, måste arbetsgivaren bekräfta att han eller hon faktiskt kommer att anställa dig. Detta sker oftast genom att man ingår ett arbetsavtal.
 • Om du ansöker om uppehållstillstånd för säsongsarbete för att arbeta hos flera arbetsgivare, måste du ange uppgifterna och lämna in bilagorna om varje arbetsgivare.

4

Du har lämplig inkvartering. Boendeförhållandena ska uppfylla de i Finland allmänt erkända hälso- och säkerhetskraven för boende. Bostaden måste vara varm, brandsäker och utrustad med tillräckliga sanitetsutrymmen. I bostaden ska också finnas varmt vatten för personlig hygien och tillräckliga utrymmen för sömn.

Försörjningsförutsättning

Din försörjning måste vara tryggad

 • Om du ansöker om uppehållstillstånd på grund av arbete, måste du kunna försörja dig i Finland genom inkomster från förvärvsarbete under hela den tid som uppehållstillståndet gäller. Minimilönen som du får från förvärvsarbetet kontrolleras årligen.

  Läs mer på sidan Försörjningsförutsättning.

Rätt att arbeta

 • Du får inte börja arbeta innan du har beviljats ett intyg för säsongsarbete.
 • Du får arbeta hos den arbetsgivare som namnges i ditt intyg.
 • Om din anställning upphör medan ditt intyg för säsongsarbete fortfarande är giltigt och du vill ansöka om ett nytt intyg för att säsongsarbeta hos en ny arbetsgivare:

  • Kontrollera att du har tillräckligt med visumfri vistelsetid kvar. Som arbetstagare ansvarar du för att kontrollera att den visumfria vistelsetiden fortfarande gäller. Om du arbetar efter att din visumfria tid har gått ut, gör du och din arbetsgivare er skyldiga till utlänningsförseelse. 

  • Ansök om ett nytt intyg innan giltighetstiden för ditt tidigare intyg går ut så att din rätt att arbeta inte avbryts.

  • Om din visumfria tid redan har gått ut, kan du ansöka om uppehållstillstånd för säsongsarbete hos arbetsgivaren i Finland.  

Om du är säsongsarbetare, kan dina familjemedlemmar inte beviljas uppehållstillstånd på grund av familjeband.

Säsongarbetare måste ansöka hos FPA om rätt till social trygghet samt hälso- och sjukvård

Som säsongsarbetare har du inte automatiskt rätt att använda den kommunala hälso- och sjukvården i Finland. Du måste separat ansöka om rätt till vård vid FPA. Om du beviljas rätt till vård, utfärdar FPA ett intyg till dig.

I brådskande fall har du naturligtvis rätt att söka dig till hälso- och sjukvården. I dessa situationer kontrollerar vårdpersonalen din rätt till hälso- och sjukvård via FPA.

Läs mer om säsongsarbetarens rättigheter på FPA:s webbplats.

Allmänna bilagor

 • kopia av sidan för personuppgifter i ditt pass och av alla sidor med anteckningar

Specifika bilagor

 • blankettbilagan TY6_plus som arbetsgivaren har fyllt i och undertecknat
 • kopia av betalningskvittot.

Begäran om intyg för säsongsarbete, TOD_P_KAUSI

Fyll i ansökan i e-tjänsten