Hoppa till innehåll

Intyg för säsongsarbete

Ansök om ett intyg för säsongsarbete, om du är medborgare i ett visumfritt land och ska komma till Finland för att säsongsarbeta i högst 90 dagar. Om du är medborgare i ett land som har visumfrihet till Finland, får du vistas i Finland i 90 dagar under en period av 180 dagar. Du måste själv se till att du har visumfria dagar kvar för hela giltighetstiden av ditt säsongsarbetsintyg. Ett intyg för säsongsarbete förlänger inte perioden för visumfri vistelse i Finland.

Om du kommer från ett land med visumtvång, ska du ansöka om visum för säsongsarbete vid en finsk beskickning. Om ditt säsongsarbete varar längre än 90 dagar, ska du ansöka om uppehållstillstånd för säsongsarbete. Ansökningsblanketten hittar du på sidan migri.fi/uppehallstillstand-for-sasongsarbete. Ansök om säsongsarbetsintyg eller uppehållstillstånd för säsongsarbete enligt den faktiska längden på ditt anställningsförhållande. Om ditt säsongsarbete i Finland i sin helhet varar längre än 90 dagar, ska du inte ansöka om säsongsarbetsintyg. I så fall ska du ansöka om uppehållstillstånd.

Du kan inte få ett säsongsarbetsintyg, om du vistas i Finland med ett uppehållstillstånd eller om du har en anhängig ansökan om uppehållstillstånd i Finland. Säsongsarbetsintyget är endast avsett för sådana situationer där du ska komma till Finland visumfritt för att säsongsarbeta i högst 90 dagar. Om du har ett uppehållstillstånd på grund av arbete och vill fortsätta arbeta i Finland efter att uppehållstillståndet har gått ut, måste du ansöka om fortsatt tillstånd.

Ett intyg för säsongsarbete är alltid bundet till en viss arbetsgivare, vilket innebär att du endast får arbeta hos den arbetsgivare som anges i ditt säsongsarbetsintyg. Om du vill foga en ny arbetsgivare till ditt giltiga säsongsarbetsintyg, kan du ansöka om fogande av en ny arbetsgivare (migri.fi/sv/ny-arbetsgivare).

När du lämnar in till Migrationsverket en ansökan som du på tillbörligt sätt har fyllt i och lämnar in de övriga utredningarna som krävs enligt säsongsanställningslagen, får du beslutet om intyg för säsongsarbete inom 90 dagar.

 • Förväntad behandlingstid för webbansökan

  1 månader

 • Förväntad behandlingstid för pappersansökan

  1 månader

 • Behandlingsavgift för webbansökan

  75 €

 • Behandlingsavgift för pappersansökan

  250 €

Innan du lämnar in din ansökan, läs följande sidor:

Allt säsongsbundet arbete räknas inte som säsongsarbete. Med tillstånd för säsongsarbete avses visum för säsongsarbete, säsongsarbetsintyg eller uppehållstillstånd för säsongsarbete.

Gör så här:

1

Se till att du uppfyller villkoren för säsongsarbete.

2

Se till att du har alla bilagor som behövs för din ansökan och att uppgifterna i bilagorna är aktuella. Skaffa översättningar av bilagorna vid behov.

3

Fyll i ansökan TOD_P_KAUSI.

4

Betala behandlingsavgiften in på Migrationsverkets konto i förväg. På blanketten finns anvisningar om betalningen. Om din arbetsgivare betalar behandlingsavgiften för dig, be honom eller henne skicka dig ett kvitto på betalningen. Bifoga kvittot till din ansökan.

5

Skicka din ansökan till Migrationsverket enligt anvisningarna på blanketten.

6

Vänta tills du får ett beslut. Migrationsverket kontaktar dig vid behov.

Villkoren

Du måste uppfylla följande villkor:

1

Du har ett giltigt pass som är giltigt i ytterligare tre månader efter utgången av tillståndet för säsongsarbete.

2

Arbetet är säsongsarbete inom en viss bransch, och du arbetar i högst 90 dagar. Arbeten som enligt säsongsanställningslagen räknas som säsongsarbete är till exempel arbete inom jordbruk och trädgårdsbranschen, skogsvårdsarbete och arbete inom turism. Se utförligare förteckning över säsongsarbeten.

3

Du måste ha ett undertecknat arbetsavtal eller ett bindande arbetserbjudande.

 • Du måste ha ett arbete i Finland innan du ansöker om intyg för säsongsarbete. Om du har fått ett arbetserbjudande av en arbetsgivare, måste arbetsgivaren bekräfta att han eller hon faktiskt kommer att anställa dig. Detta sker oftast genom att man ingår ett arbetsavtal.
 • Om du ansöker om intyg för säsongsarbete för att arbeta hos flera arbetsgivare, måste du ange uppgifterna och lämna in bilagorna om varje arbetsgivare.

 • Om du arbetar för ett uthyrningsföretag, bifoga till ansökan avtalet mellan uthyrningsföretaget och användarföretaget.

4

Du har lämplig inkvartering. Boendeförhållandena ska uppfylla de i Finland allmänt erkända hälso- och säkerhetskraven för boende. Bostaden måste vara varm, brandsäker och utrustad med tillräckliga sanitetsutrymmen. I bostaden ska också finnas varmt vatten för personlig hygien och tillräckliga utrymmen för sömn.

Försörjningsförutsättning

Din försörjning måste vara tryggad

När du ansöker om intyg för säsongsarbete

 • måste du kunna försörja dig i Finland genom inkomster från förvärvsarbete under hela den tid som intyget gäller
 • ska din lön motsvara minst den lön som fastställs i det kollektivavtal som tillämpas på ditt anställningsförhållande.

Om det inte finns något kollektivavtal, måste bruttolönen vara minst 1 331 euro per månad år 2023. Detta är rätten till dagpenning enligt arbetsvillkoret i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002).

Rätt att arbeta

 • Du får inte börja arbeta innan du har beviljats ett intyg för säsongsarbete.
 • Ett intyg för säsongsarbete är alltid bundet till en viss arbetsgivare, vilket innebär att du endast får arbeta hos den arbetsgivare som namnges i ditt intyg. 
  Om du vill foga en ny arbetsgivare till ditt giltiga säsongsarbetsintyg, kan du ansöka om fogande av en ny arbetsgivare
 • Kontrollera din rätt att arbeta på sidan Rätt att arbeta under behandlingen av ansökan om fortsatt tillstånd, om du ansöker om uppehållstillstånd medan ditt säsongsarbetsintyg fortfarande är giltigt och du vill fortsätta arbeta i Finland efter utgången av ditt säsongsarbetsintyg. 

Allmänna bilagor

 • Kopia av sidan med personuppgifter i ditt pass och av alla sidor med anteckningar. Ditt pass måste vara giltigt i ytterligare tre månader efter utgången av tillståndet för säsongsarbete.

Tillståndsspecifika bilagor

När du ansöker om tillstånd i Enter Finland, kan du ge din arbetsgivare tillstånd att komplettera din ansökan i Enter Finland för arbetsgivare. Arbetsgivaren ska komplettera din ansökan med följande uppgifter:

 • uppgifter om anställningsvillkoren
  • Om det inte är möjligt att använda Enter Finland, lämna in din ansökan tillsammans med blankettbilagan TY6_plus som arbetsgivaren har fyllt i och undertecknat.
  • Om du arbetar för ett uthyrningsföretag, bifoga till ansökan avtalet mellan uthyrningsföretaget och användarföretaget.

Arbetsgivaren kan även betala din ansökan i Enter Finland för arbetsgivare.

 • Om det inte är möjligt att använda Enter Finland, bifoga en kopia av betalningskvittot till din ansökan. För en ansökan om intyg tas ut en behandlingsavgift i enlighet med avgiftsförordningen. Betala behandlingsavgiften in på Migrationsverkets konto innan du skickar in din ansökan:

DanskeBank FI59 8129 9710 0117 35 eller

Nordea FI86 1804 3000 0154 04

Skriv ditt namn och ordet ”Säsongsarbetsintyg” i betalningens meddelandefält. 

Trots att våra kontonummer förändrades år 2020 har vi fortfarande fått många betalningar som gäller säsongsarbetsintyg in på det gamla kontot. Kontrollera att du säkert använder våra nyaste kontonummer.

Ansökningar

Begäran om intyg för säsongsarbete, TOD_P_KAUSI

Fyll i ansökan i e-tjänsten