Hoppa till innehåll

Intyg för säsongsarbete

Ansök om ett intyg för säsongsarbete, om du är medborgare i ett visumfritt land och ska komma till Finland för att säsongsarbeta i högst 90 dagar. Om du är medborgare i ett land som har visumfrihet till Finland, får du vistas i Finland i 90 dagar under en period av 180 dagar. Se till att du har visumfria dagar kvar för hela giltighetstiden av ditt säsongsarbetsintyg. Ett intyg för säsongsarbete förlänger inte perioden för visumfri vistelse i Finland.

Om du kommer från ett land med visumtvång, ska du ansöka om visum för säsongsarbete vid en finsk beskickning. Om ditt säsongsarbete varar längre än 90 dagar, ska du ansöka om uppehållstillstånd för säsongsarbete. Ansök om säsongsarbetsintyg eller uppehållstillstånd för säsongsarbete enligt den faktiska längden på ditt anställningsförhållande. Om ditt säsongsarbete i Finland i sin helhet varar längre än 90 dagar, ska du inte ansöka om säsongsarbetsintyg. I så fall ska du ansöka om uppehållstillstånd.

Du kan inte få ett säsongsarbetsintyg, om du vistas i Finland med ett uppehållstillstånd eller om du har en anhängig ansökan om uppehållstillstånd i Finland. Säsongsarbetsintyget är endast avsett för sådana situationer där du ska komma till Finland visumfritt för att säsongsarbeta i högst 90 dagar.

Ett intyg för säsongsarbete är alltid bundet till en viss arbetsgivare, vilket innebär att du endast får arbeta hos den arbetsgivare som anges i ditt säsongsarbetsintyg. Om du vill foga en ny arbetsgivare till ditt giltiga säsongsarbetsintyg, kan du ansöka om fogande av en ny arbetsgivare.

När du lämnar in till Migrationsverket en ansökan som du på tillbörligt sätt har fyllt i och lämnar in de övriga utredningarna som krävs enligt säsongsanställningslagen, får du beslutet om intyg för säsongsarbete inom 90 dagar.

 • Förväntad behandlingstid för webbansökan

  1 månad

 • Förväntad behandlingstid för pappersansökan

  1 månad

 • Behandlingsavgift för webbansökan

  90 €

 • Behandlingsavgift för pappersansökan

  250 €

Gör så här:

Kontrollera att du uppfyller villkoren för ett intyg för säsongsarbete.

Villkoren för ett intyg för säsongsarbete:

Se till att du har alla bilagor som behövs för din ansökan.

Bilagor:

Fyll i ansökan:

1

Fyll i ansökan TOD_P_KAUSI och bifoga bilagorna.

2

Betala behandlingsavgiften in på Migrationsverkets konto i förväg. På blanketten finns anvisningar om betalningen. Om din arbetsgivare betalar behandlingsavgiften för dig, be honom eller henne skicka dig ett kvitto på betalningen. Bifoga kvittot till din ansökan.

3

Skicka din ansökan till Migrationsverket enligt anvisningarna på blanketten.

4

Vänta tills du får ett beslut. Migrationsverket kontaktar dig vid behov.

Rätt att arbeta

 • Du får inte börja arbeta innan du har beviljats ett intyg för säsongsarbete.
 • Ett intyg för säsongsarbete är alltid bundet till en viss arbetsgivare, vilket innebär att du endast får arbeta hos den arbetsgivare som namnges i ditt intyg. 
  Om du vill foga en ny arbetsgivare till ditt giltiga säsongsarbetsintyg, kan du ansöka om fogande av en ny arbetsgivare
 • Kontrollera din rätt att arbeta på sidan Rätt att arbeta under behandlingen av ansökan om fortsatt tillstånd, om du ansöker om uppehållstillstånd medan ditt säsongsarbetsintyg fortfarande är giltigt och du vill fortsätta arbeta i Finland efter utgången av ditt säsongsarbetsintyg. 

Begäran om intyg för säsongsarbete, TOD_P_KAUSI

Fyll i ansökan i e-tjänsten