Studieavgifter

De finländska högskolorna tar ut studieavgifter av utländska studerande från länder utanför EU och EES. Du ska bifoga till din ansökan en utredning över att du har tillräckliga tillgångar för att betala studieavgifterna.

Om du betalar studieavgiften innan du anländer till Finland ska du till din ansökan om uppehållstillstånd bifoga en utredning över den betalda studieavgiften. Dessutom ska du ha tillräckliga tillgångar för din försörjning. Läs mer om försörjningsförutsättningen för studerande.

Om du betalar studieavgiften först efter att du anlänt till Finland ska du till din ansökan om uppehållstillstånd bifoga en utredning över att du har tillräckliga tillgångar för att såväl betala studieavgiften som trygga din egen försörjning. Du kan inte använda beloppet som du behöver för din försörjning för att täcka studieavgiften.

Om du är befriad från avgiften eller har fått ett stipendium ska du till din ansökan om uppehållstillstånd bifoga ett intyg utfärdat av läroanstalten över detta. Du måste ha tillräckliga tillgångar för din försörjning även om du är befriad från studieavgifter eller har fått ett stipendium.

Meny