Hoppa till innehåll

Studieavgifter

De finländska högskolorna tar ut studieavgifter av utländska studerande från länder utanför EU och EES. Du ska bifoga till din ansökan en utredning om att du har betalat de studieavgifter som läroanstalten kräver.

Om du redan har betalat din studieavgift, bifoga till din ansökan om uppehållstillstånd en utredning om den betalda studieavgiften.

Om du ännu inte har betalat din studieavgift, bifoga till din ansökan om uppehållstillstånd en utredning om att du har tillräckliga tillgångar för att såväl betala studieavgiften som att trygga din egen försörjning. Du kan inte använda beloppet som du behöver för din försörjning för att täcka studieavgiften.

Om du har fått ett stipendium som täcker din studieavgift, bifoga läroanstaltens intyg över stipendiet till din ansökan om uppehållstillstånd. Du måste ha tillräckliga tillgångar för din försörjning även om du har fått ett stipendium.