Hoppa till innehåll

Flytta till Finland på andra grunder

Om du söker uppehållstillstånd i Finland, måste du ha en sådan grund som avses i Finlands utlänningslag för att kunna ansöka om uppehållstillstånd. De vanligaste grunderna för uppehållstillstånd är studier, arbete, näringsidkande, familjeband till Finland och återflyttning. Om du är osäker på vilken ansökan du ska välja, ta hjälp av vår ansökningsguide.

Om ingen av de ovanstående grunderna gäller dig, kan du ansöka om uppehållstillstånd av andra särskilda skäl. Ett sådant skäl kan vara till exempel ett etablerat parförhållande eller avsikten att gifta sig med en finsk medborgare eller med någon som har fått uppehållstillstånd i Finland. Ett annat särskilt skäl kan även vara att du är offer för människohandel. Att resa är inte en godtagbar grund.

Motivera noggrant i din ansökan varför du borde beviljas uppehållstillstånd. Migrationsverkets beslut grundar sig på en helhetsbedömning. Vi beaktar din situation i sin helhet då beslutet fattas. Läs mer om hur Migrationsverket fattar beslut.

Du måste kunna försörja dig

Du måste ha tillräckliga tillgångar för att leva i Finland under hela den tid som uppehållstillståndet gäller. Läs mer om försörjningsförutsättningen.

Familjemedlemmar

Om du har beviljats uppehållstillstånd av andra särskilda skäl, kan din make eller maka och dina barn ansöka om uppehållstillstånd på grund av familjeband.

Du har begränsad rätt att arbeta

Om du har beviljats uppehållstillstånd av andra särskilda skäl, har du endast en begränsad rätt att arbeta. Det finns begränsningar för vilka arbetsuppgifter du får utföra. Läs mer om rätten att arbeta.

Så ansöker du

Förbered dig på livet i Finland