Studera i Finland

Om du kommer till Finland för att studera och stannar i mer än 90 dagar, behöver du ett uppehållstillstånd för studier. Du får studera i Finland i högst 90 dagar utan uppehållstillstånd. Du kan dock behöva ett visum även om du vistas i Finland en kortare tid än 90 dagar.

Migrationsverket beviljar uppehållstillstånd för sådana studier som leder till en examen eller ett yrke. Godkända läroanstalter är läroanstalter som ger undervisning efter grundskolan, exempelvis universitet, högskolor och yrkesläroanstalter. Du kan få uppehållstillstånd även om du har avlagt en högskoleexamen i ditt hemland.

Du kan även beviljas uppehållstillstånd för andra studier än de studier som avses ovan, om det finns grundad anledning till det. En grundad anledning kan vara att du kompletterar dina tidigare studier, går en tilläggsutbildning som har att göra med ditt yrke, eller deltar i en specialutbildning som erbjuds i Finland (exempelvis utbildning i övervakning i anslutning till internationella avtal). Uppehållstillstånd för studier beviljas inte för kurser vid ett öppet universitet.

Om du kommer till Finland endast för att utföra en arbetspraktik, måste du ansöka om uppehållstillstånd för arbetspraktik. Om du kommer till Finland för att bedriva högskolestudier efter magisterexamen och får lön eller stipendium, ansök om uppehållstillstånd för forskare.

Om du är osäker på om du är forskare eller studerande, bekanta dig med sidan Forskare eller studerande?. Om du är osäker på vilken ansökan du ska välja, ta hjälp av vår ansökningsguide.

Du måste kunna försörja dig

Du måste ha tillräckliga tillgångar för att leva i Finland under den tid som uppehållstillståndet gäller. Du måste ha minst 560 euro per månad för att kunna betala för boende och mat och täcka dina andra kostnader. Detta betyder att du måste ha 6 720 euro till ditt förfogande om du ska vistas i Finland i ett år. Om din läroanstalt stödjer dig ekonomiskt, behöver du inte ha lika mycket pengar till ditt förfogande. Läs mer om den försörjningsnivå som krävs av studerande.

Studieavgifter

De finländska högskolorna tar ut studieavgifter av utländska studerande från länder utanför EU och EES. Du ska bifoga till din ansökan en utredning över att du har tillräckliga tillgångar för att betala studieavgifterna.

Du har rätt att arbeta i Finland om arbetet har att göra med dina studier

Du har obegränsad rätt att arbeta, om arbetet ingår i din examen. Det betyder att arbetet måste bestå av en arbetspraktik eller ett slutarbete. Du har även begränsad rätt att förvärvsarbeta

  • i genomsnitt 25 timmar per vecka under terminerna
    • Antalet arbetstimmar per vecka är inte begränsat. Du kan under terminen dela in ditt arbete i lämpliga perioder så att du arbetar i genomsnitt 25 timmar i veckan.
  • på heltid utan timbegränsningar under sommar- och julloven.

Du måste ha en försäkring om du studerar

Som studerande måste du själv betala dina sjukvårdskostnader i Finland. För att kunna få uppehållstillstånd måste du ha en privat försäkring som täcker dina sjukvårds- och läkemedelskostnader. Läs mer om försäkringar.

Familjemedlemmar

Om du har beviljats ett uppehållstillstånd för studier, kan din make eller maka och dina barn ansöka om uppehållstillstånd på grund av familjeband.

Efter examen

Om du har avlagt en examen i Finland och hittar ett arbete, kan du ansöka om uppehållstillstånd på grund av arbete med en separat ansökan. Om du redan arbetade under den tid då ditt uppehållstillstånd för studier var i kraft, får du fortsätta med detta arbete eller ta en ny anställning fram till att din ansökan om uppehållstillstånd har avgjorts.

Om du är nyutexaminerad och vill stanna i Finland och söka arbete, kan du ansöka om uppehållstillstånd för att söka arbete.

Kundmeddelanden för studerande

Migrationsverket har utarbetat kundmeddelanden på engelska för studerande som antagits till Finland. Läroanstalten kan bifoga kundmeddelandet till sitt antagningsbrev.

Du hittar kundmeddelandena här (endast på engelska):

Allmänna villkoren för inresa

Kontrollera att du uppfyller de allmänna villkoren för inresa innan du lämnar in din ansökan.

Så ansöker du om ditt första uppehållstillstånd för studier

Meny