Hoppa till innehåll

Uppehållstillstånd för studier beviljas för examensinriktade eller yrkesinriktade studier

Du kan få uppehållstillstånd om du har blivit antagen som studerande vid en finländsk läroanstalt. Dina studier måste leda till ett yrke eller en examen. Godkända läroanstalter är läroanstalter som ger undervisning efter grundskolan, exempelvis universitet, högskolor och yrkesläroanstalter.

Du kan även beviljas uppehållstillstånd för andra studier än de studier som avses ovan, om det finns grundad anledning till det. En grundad anledning kan vara att du kompletterar dina tidigare studier, går en tilläggsutbildning som har att göra med ditt yrke, eller deltar i en specialutbildning som erbjuds i Finland (exempelvis utbildning i övervakning i anslutning till internationella avtal).

Utbytesstudier

Du kan få ett uppehållstillstånd för studier om du deltar i ett utbytesprogram mellan läroanstalter eller något annat utbytesprogram. Mer information om utbytesprogram får du på din egen läroanstalt.

Språkkurser och preparandkurser

Du kan också få uppehållstillstånd för att studera finska innan dina huvudsakliga studier börjar. Då förutsätter man att du redan har blivit antagen som studerande vid en finländsk läroanstalt. Du kan inte få uppehållstillstånd om du endast ska delta i språkkurser eller preparandkurser.

Söker du dessa sidor?

Meny