Hoppa till innehåll

Studieplats

Du kan få uppehållstillstånd om du har blivit antagen som studerande vid en läroanstalt i Finland.

Du kan beviljas uppehållstillstånd för högskolestudier, om dina studier leder till en högskoleexamen och om du har betalat de avgifter som krävs av högskolan. Med högskola avses läroanstalter som följer det finländska högskolesystemet och som har rätt att ordna examensinriktad eller annan utbildning enligt högskolelagstiftningen.

Om du har blivit antagen som studerande vid en annan läroanstalt än en högskola, måste dina studier leda till ett yrke eller en examen.

Du kan även beviljas uppehållstillstånd för andra studier än de studier som avses ovan, om det finns grundad anledning till det. En sådan anledning kan vara komplettering av yrkeskunskap eller examen, tilläggsutbildning som anknyter till arbetet i utreselandet eller specialutbildning som fås i Finland (exempelvis utbildning inom ramarna för utbildningsexport). Uppehållstillstånd för studier beviljas inte för grundskolestudier.

Utbytesstudier

Du kan få ett uppehållstillstånd för studier om du deltar i ett utbytesprogram mellan läroanstalter eller något annat utbytesprogram. Mer information om utbytesprogram får du på din egen läroanstalt.

Om du har uppehållstillstånd för studier i ett annat EU-land och du omfattas av ett sådant program eller avtal som avses i 19 § i lagen om uppehållstillstånd för studier (719/2018), kan du komma till Finland för att bedriva en del av dina högskolestudier i högst 360 dagar. I så fall ska du lämna en underrättelse om rörlighet till Migrationsverket. Då behöver du inte ansöka om uppehållstillstånd

Språkkurser och preparandkurser

Du kan också få uppehållstillstånd för att studera finska innan dina huvudsakliga studier börjar. Då förutsätter man att du redan har blivit antagen som studerande vid en finländsk läroanstalt. Du kan inte få uppehållstillstånd om du endast ska delta i språkkurser eller preparandkurser.

Läroavtalsutbildning

Du kan också beviljas uppehållstillstånd om du ska studera på läroavtal. Läroavtalsutbildning är utbildning som i huvudsak ordnas på en arbetsplats i samband med praktiska arbetsuppgifter. Studeranden och arbetsgivaren ingår ett läroavtal, vilket är ett skriftligt, tidsbegränsat arbetsavtal om anställningsförhållandet.

Studiernas längd påverkar vilket tillstånd du ska ansöka om

Varaktigheten av dina studier beräknas utifrån din personliga utvecklingsplan för kunnandet (PUK) som du tar fram tillsammans med läroanstalten.

Om du avlägger tidsmässigt över hälften av din examen med läroavtal, ansök om uppehållstillstånd för arbete som kräver delbeslut (TTOL). Då bestäms din rätt att arbeta enligt uppehållstillståndet för arbetstagare. Läs mer om uppehållstillstånd för arbetstagare.

Om du avlägger tidsmässigt högst hälften av dina studier som leder till examen med läroavtal ska du ansöka om uppehållstillstånd för studier. Du kan arbeta på heltid i det arbete som hör till läroavtalet. Dessutom kan du utföra annat avlönat arbete 30 timmar i veckan. 

Om du först har genomfört din examen vid en läroanstalt med uppehållstillstånd för studier, men senare avlägger den största delen av de studier som återstår som läroavtalsutbildning, ska du ansöka om uppehållstillstånd för arbetstagare.

Mer information om läroavtal finns på Utbildningsstyrelsens webbplats (oph.fi).

Söker du dessa sidor?