Information om Migrationsverkets webbplats

Du har kommit till finska Migrationsverkets webbplats.

Webbplatsen Migri.fi är Migrationsverkets centrala informationskanal där man kan få en allmän överblick över frågor som gäller inresa till Finland. Du hittar kanske inte direkta svar för just din individuella situation på webbplatsen. Därför ska du även vid behov bekanta dig med lagstiftningen.

Behandling av personuppgifter på webbplatsen

Migrationsverket skyddar besökarnas integritet och personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen och EU:s allmänna dataskyddsförordning (2016/679). Du behöver inte registrera dig för att använda webbplatsen. Vi samlar inte in uppgifter från vilka en enskild besökare skulle kunna identifieras.

Kakor

Webbplatsen Migri.fi använder kakor. Kakor är små textfiler som lagras av webbläsaren på besökarens enhet. När du kommer till webbplatsen Migri.fi ber vi dig om samtycke till användning av kakor.  På webbplatsen används både nödvändiga kakor som behövs för att webbplatsen ska fungera och kakor för besökaruppföljning och kvalitetskontroll. 

Med nödvändiga kakor säkerställer vi webbplatsens tekniska funktionalitet. De icke-nödvändiga kakorna består av kakor för besökaruppföljning och kvalitetskontroll. Kakor för besökaruppföljning och kvalitetskontroll hjälper oss att utveckla webbplatsen och därför önskar vi att du godkänner också användningen av icke-nödvändiga kakor.

Nödvändiga kakor

COOKIE_SUPPORT

Publikationssystemets kaka som sparar information om på vilka kakor du har godkänt i webbläsarens inställningar. Kakan är giltig i ett år.

JSESSIONID

Publikationssystemets kaka som berättar att användaren är aktiv på webbplatsen och förmedlar till systemet information om antalet aktiva användare på webbplatsen. Kakan är giltig under ditt besök på webbplatsen.

GUEST_LANGUAGE_ID

Publikationssystemets kaka som sparar uppgiften om användarens språkval och lagrar uppgiften för ditt nästa besök på webbplatsen. Kakan är giltig i ett år.

LFR_SESSION_STATE_ 10616

Publikationssystemets kaka som lagrar användares uppgifter när användaren besöker olika sidor på webbplatsen. Kakan är giltig under ditt besök på webbplatsen.

AWSALB, AWSALBCORS

Servermiljöns kakor som förbättrar användarupplevelsen genom att jämna ut belastningen på servrarna och genom att säkerställa att användarens session inte avbryts. Den sistnämnda kakan säkerställer att webbsidan fungerar på rätt sätt med de nyaste webbläsarversionerna. Kakorna är giltiga i en vecka.

YJA_COOKIE_ACCEPTANCE

Webbplatsens kaka som lagrar uppgiften om huruvida du har godkänt eller hindrat användningen av kakor på din webbläsare. Kakan är giltig i ett år.

_GRECAPTCHA

Kakan hindrar skräppost och används när det kontrolleras om användaren är en människa eller en robot. Kakan används när användaren skickar in formulär. Kakan är giltig i sex månader.

_RSPKRLOADCORE

Kaka från text-till-tal-programmet ReadSpeaker för att avgöra om programmet ska laddas samtidigt som sidan laddas. Kakan installeras programmet startas. Kakan aktiverar programmet och laddar skriptet automatiskt när användaren går till nästa sida. Detta gör programmet snabbare.

READSPEAKERSETTINGS

Kaka från text-till-tal-programmet ReadSpeaker som installeras om användaren ändrar inställningarna i programmets inställningsmeny. Med kakan sparas de individuella inställningar som användaren gjort. Kakan är giltig i fyra dagar.

Kakor för besökaruppföljning

Om du godkänner användningen av icke-nödvändiga kakor, samlar besökaruppföljning in allmän statistik om hur du använder webbplatsen, och uppgifterna utnyttjas i utvecklingen av och kvalitetskontrollen för webbplatsen. Enskilda användare kan inte identifieras med hjälp av kakor.
Information som samlas in är bland annat 

 • sidan genom vilken du kom till webbplatsen
 • din geografiska plats
 • webbsidor som du har besökt
 • din webbläsare och ditt operativsystem
 • typ av enhet
 • tidpunkt för sidvisningar.

SNOOBIID

En kaka för besökaruppfölning som tilldelar användaren en unik identifikationskod. Kakan är giltig i två år.

SNOOBISESSION_MIGRI_FI

En kaka för besökaruppföljning som lagrar uppgifter om besöket tills användaren lämnar webbplatsen. Kakan är giltig under besöket på webbplatsen.

SNOOBI30MINUTE_MIGRI_FI

En kaka för besökaruppföljning som för samman uppgifterna om besöken, om användaren kommer tillbaka till webbplatsen inom 30 minuter efter att ha lämnat den. Kakan är giltig i 30 minuter.

MATOMO

Statistikuppföljning av innehållet i portalen Ditt Europa. Webbplatsen Migri.fi är en del av EU-kommissionens portal Your Europe. Portalen Your Europe erbjuder medborgare och företag i EU-länderna enkel tillgång till EU-medlemsländernas information, förfaranden samt hjälp- och problemlösningstjänster. 

Med hjälp av webbanalysverktyget Matomo samlas uppgifter om besökare in från de sidor som länkar till Your Europe. Uppgifter som samlas in från webbplatserna är förutom url-adressen antalet besökare, från vilket land besökarna kommer och vilken terminal de använder. Uppgifterna samlas in anonymt och de identifieras inte. Uppgifterna är endast tillgängliga för Migrationsverket, EU-kommissionen och de nationella samordnare som nämns i förordningen. De insamlade uppgifterna förvaras i EU-kommissionens datalager i högst tre år, varefter de raderas automatiskt. Insamlingen av uppgifter om besökare är en del av uppföljningen av verkställandet av EU-förordning (EU) 2018/1724 om inrättande av en gemensam digital ingång.

Kakor för kvalitetskontroll

Webbplatsen Migri.fi använder tjänsten React & Share. Med hjälp av tjänsten samlar vi in respons från besökare. Om du godkänner icke-nödvändiga kakor ser du reaktionsknappar och ett responsfält på webbplatsen. Dessa kan du använda för att berätta din åsikt om innehållet på webbsidan.

Kakorna från tjänsten React & Share sparar en slumpmässig teckensträng i din webbläsare för att identifiera händelser från samma webbläsare. Enskilda användare kan inte identifieras med hjälp av dessa kakor.

Till kakan kan kopplas följande uppgifter om händelse:

 • klockslag
 • typ av enhet och webbläsare
 • besökta sidor
 • längden på besöket på sidorna
 • webbadressen genom vilken du kom till en viss sida
 • reaktionerna som du gav på varje sida
 • responsen som du gav på varje sida.

React & Share varken sparar så kallade tredje parts kakor eller delar information vidare. Tredje parter kan inte utnyttja kakor och inte heller uppgifter som kan kopplas till dem.

React & Share kakorna lagras i din webbläsare högst 30 dagar.  

RNSBID

Med hjälp av denna kaka samlas in information om besökare och sessioner samt respons för att mäta kvaliteten på webbplatsens innehåll. Denna kaka är en slumpmässig teckensträng som skapas för att identifiera enskilda besökare. Uppgifterna som kopplas ihop med kakan lagras anonymt.

RNSBID_TS

Denna kaka sparar en tidsstämpel för rnsbid-kakans och används för att kontrollera kakans giltighetstid och för att radera kakan efter att giltighetstiden har gått ut.

RNS_REACTION_LIKE

Kakan sparar information om vilken responsknapp besökaren har tryckt på webbsidan och lagrar informationen även mellan sidvisningar. 

RNS_REACTION_LIKE_TS

Kakan sparar en tidsstämpel för responsknappen som sedan används för att radera lagrade uppgifter efter 30 dagar.

Insticksprogram samt länkar till andra tjänster

Länkarna till och delningsknapparna för sociala medier förmedlar inte besökarinformation till dessa tjänsteleverantörer om du inte använder länkarna och knapparna. 

Information om kakor som används av de olika plattformarna för sociala medier finns i dataskyddsbeskrivningen för respektive media.

Twitter (twitter.com) 
Google och Youtube (policies.google.com) 
Facebook (facebook.com) 

Att vägra kakor

Webbplatsen visar för besökaren ett meddelande om kakor. Du kan antingen godkänna eller neka användningen av icke-nödvändiga kakor och insticksprogram. Om du nekar användningen av kakor, lagras och installeras det inte några icke-nödvändiga kakor eller insticksprogram.

Du kan också ändra ditt val.

Tillgänglighetsutlåtande

Vi strävar efter att göra våra tjänster tillgängliga för så många som möjligt. Vi tar gärna emot feedback och utvecklar våra tjänster på basis av den respons som vi får.

Tillgänglighetsutlåtande

Upphovsrätt

Enligt upphovsrättslagen och senare ändringar i den innehar Migrationsverket eller någon annan informationsproducent som nämns i samband med materialet rättigheterna till det material som publiceras på denna webbplats. I frågor som gäller användningen av materialet kan du kontakta Migrationsverkets kommunikationsenhet.

Pdf-dokument

Vi har lagt ut dokument i pdf-form. För att läsa dem behöver du Adobe Acrobat Reader. Du kan ladda ner programmet gratis från Adobes webbplats på www.adobe.fi.

Juridiskt förbehåll

Migrationsverket strävar efter att hålla webbplatsen uppdaterad. Verket ansvarar dock inte för skador som direkt eller indirekt förorsakats av eventuella fel i innehållet på webbplatsen.

Inte heller ansvarar Migrationsverket för material som har producerats externt och som verket har länkar till. Verket ansvarar inte heller för skador som beror på driftavbrott i datanät eller andra tekniska störningar.

Länkar och sociala medier

Länkar till Migrationsverkets egen webbplats öppnas huvudsakligen i samma webbläsarfönster. Länkar till externa webbplatser öppnas i ett nytt fönster.

När du via en länk går över till en utomstående webbplats, tar Migrationsverket inget ansvar för vilka uppgifter denna utomstående webbplats samlar in. Till exempel våra videor finns på YouTube som samlar information om sina användare. Dessutom kan webbplatsens innehåll delas på Twitter och Facebook.

När du via en länk går över till en utomstående webbplats tillämpas den här webbplatsens egna användningsvillkor. Vi rekommenderar att du separat bekantar dig med dessa webbplatsers dataskyddsåtgärder och behandling av personuppgifter. Migrationsverket ansvarar inte för uppdateringen av utomstående parters webbplatser, publikationerna på dessa webbplatser eller tillförlitligheten av informationen på webbplatserna. En länk från Migrationsverkets webbplats till en utomstående webbplats innebär inte att Migrationsverket på något sätt ansvarar för den här webbplatsens verksamhet eller för produkter eller tjänster som erbjuds eller nämns på den här webbplatsen.

Prenumeration av nyheter

Du kan beställa Migrationsverkets kund- och pressmeddelanden direkt till din e-post. I och med att du prenumererar på våra meddelanden samtycker du till att vi sparar dina kontaktuppgifter för att kunna skicka meddelandena till dig. Behandlingen av uppgifterna baserar sig på samtycke.

I registerbeskrivningen finns mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter om du väljer att prenumerera på våra meddelanden. Du kan beställa meddelandena här.

Du kan även prenumerera på Migrationsverket kund- och pressmeddelanden i form av RSS-flöden.

Respons

Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla webbplatsen. Du kan lämna respons på webbplatsens innehåll genom att fylla i blanketten som finns tillgänglig på webbplatsen. Inga personuppgifter krävs för att fylla i blanketten. Du kan också använda samma blankett för att ge respons på något annat än själva webbplatsen.

Endast de kontaktuppgifter och andra uppgifter som användaren själv lämnar sparas så att vi kan kontakta användarna och svara på deras frågor och respons.

Mer information om hur din respons behandlas finns i registerbeskrivningen.

Kontaktuppgifter

I frågor som gäller webbplatsen kan du kontakta administratörerna genom att skicka e-post till media@migri.fi. Vi svarar gärna också på frågor om dataskydd.