Hoppa till innehåll
Uppehållstillstånd

Försörjningsförutsättning för familjemedlemmar till personer som får internationellt skydd

Din försörjning i Finland förutsätts vara tryggad på andra sätt än med förmåner som betalas av samhället.

Din försörjning ska vara tryggad exempelvis med din i Finland bosatta familjemedlems löneinkomster eller inkomster från företagsverksamhet.

Försörjningen räknas utifrån nettoinkomster, dvs. inkomster efter skatt och efter arbetsgivarens och arbetstagarens pensions- och försäkringspremier.

En del socialförmåner anses vara inkomst

Vissa socialförmåner sänker det inkomstbelopp som krävs. Dessa förmåner kallas socialskyddsförmåner som ersätter kostnader. Sådana förmåner är exempelvis

  • barnbidrag
  • stöd för vårdnad av barn
  • underhållsstöd
  • studiepenning
  • bostadsbidrag.

Tryggad försörjning förutsätts inte av följande personer:

  • Familjemedlemmar till en person som före den 1 juli 2016 beviljats asyl eller godkänts att tas till Finland inom flyktingkvoten, om familjen har bildats innan anknytningspersonen kom till Finland
  • Familjemedlemmar till en person som beviljats asyl den 1 juli 2016 eller senare, om familjen har bildats innan anknytningspersonen kom till Finland och ansökan om uppehållstillstånd på grund av familjeband lämnas in inom tre månader från det att anknytningspersonen fick del av asylbeslutet
  • Familjemedlemmar till en person som den 1 juli 2016 eller senare godkänts att tas till Finland inom flyktingkvoten, om familjen har bildats innan anknytningspersonen godkändes och ansökan om uppehållstillstånd på grund av familjeband lämnas in inom tre månader från det att anknytningspersonen fick del av beslutet om godkännandet
  • Om anknytningspersonen är under 18 år och har fått asyl i Finland, är kvotflykting eller har beviljats uppehållstillstånd på grund av alternativt skydd eller tillfälligt skydd.

Observera att för att lämna in en pappersansökan ska du boka en tid på en finsk beskickning. Beskickningen ansvarar för tidsbokningen. Kontrollera hur tiden bokas hos beskickningen. Om du inte kan lämna in pappersansökan inom tre månader, till exempel på grund av köer i tidsbokningen, kan du trots detta ansöka om uppehållstillstånd utan försörjningsförutsättning.

Du måste dock boka den första möjliga tiden och utnyttja den för att lämna in ansökan. Du kan också ansöka om tillståndet i vår e-tjänst.

Vägledande eurobelopp för att trygga sökandens försörjning i Finland

Person €/månad €/år
Första vuxna 1 000 12 000
Andra vuxna som hör till samma hushåll 700 8 400
Första minderåriga familjemedlem 500 6 000
Andra minderåriga familjemedlem 400 4 800
Tredje minderåriga familjemedlem 300 3 600
Fjärde minderåriga familjemedlem 200 2 400
Femte minderåriga familjemedlem 100 1 200
Från och med den sjätte familjemedlemmen 0 0

 

Om familjen exempelvis består av två vuxna och av två minderåriga barn, krävs total 2 600 euro per månad (1 000 €+ 700 € + 500 € + 400 €) för att försörja familjen.

Om familjen exempelvis består av en ensamförsörjare och fyra minderåriga barn, krävs total 2 400 euro per månad (1 000 €+ 500 € + 400 € + 300 € + 200 €) för att försörja familjen.

Endast i undantagsfall kan man avvika från försörjningsförutsättningen

Det är möjligt att avvika från försörjningsförutsättningen, om det finns exceptionellt vägande skäl eller om barnets bästa kräver detta.

Om du anser att man inte bör kräva en tryggad försörjning av dig, bifoga de nödvändiga motiveringarna och utredningarna till din ansökan om uppehållstillstånd.