Hoppa till innehåll
Uppehållstillstånd

Försörjningsförutsättning för familjemedlemmar till personer som beviljats uppehållstillstånd i Finland

Man förutsätter att din försörjning i Finland är tryggad på andra sätt än med förmåner som betalas av samhället.

Din försörjning måste vara tryggad exempelvis med din i Finland bosatta familjemedlems löneinkomster eller inkomster från företagsverksamhet.

Försörjningen räknas utifrån nettoinkomster, dvs. inkomster efter skatt och efter arbetsgivarens och arbetstagarens pensions- och försäkringspremier.

Försörjningsförutsättningen gäller inte alla familjemedlemmar. Se om försörjningsförutsättningen tillämpas på dig.

En del socialförmåner anses vara inkomst

Vissa socialförmåner sänker det inkomstbelopp som krävs. Dessa förmåner kallas socialskyddsförmåner som ersätter kostnader. Sådana förmåner är exempelvis

  • barnbidrag
  • stöd för vårdnad av barn
  • underhållsstöd
  • studiepenning
  • bostadsbidrag.

Personen som du sällskapar med är inte en familjemedlem

När du ansöker om uppehållstillstånd på grund av varaktigt sällskapande eller avsikten att ingå äktenskap, beaktas inte din i Finland bosatta partners inkomster eftersom ni inte enligt lagen i Finland anses vara familjemedlemmar.

Du måste kunna fritt använda dina tillgångar, till exempel på ditt eget bankkonto, som krävs för att uppfylla försörjningsförutsättningen (första vuxna/1 000 €/månad).

Vägledande eurobelopp för att trygga sökandens försörjning i Finland

Person €/månad €/år
Första vuxna 1 000 12 000
Andra vuxna som hör till samma hushåll 700 8 400
Första minderåriga familjemedlem 500 6 000
Andra minderåriga familjemedlem 400 4 800
Tredje minderåriga familjemedlem 300 3 600
Fjärde minderåriga familjemedlem 200 2 400
Femte minderåriga familjemedlem 100 1 200
Från och med den sjätte familjemedlemmen 0 0

 

Om familjen exempelvis består av två vuxna och av två minderåriga barn, krävs total 2600 euro per månad (1 000 €+ 700 € + 500 € + 400 €) för att försörja familjen.

Om familjen exempelvis består av en ensamförsörjare och fyra minderåriga barn, krävs total 2400 euro per månad (1 000 €+ 500 € + 400 € + 300 € + 200 €) för att försörja familjen.

Endast i undantagsfall kan man avvika från försörjningsförutsättningen

Det är möjligt att avvika från försörjningsförutsättningen, om det finns exceptionellt vägande skäl eller om barnets bästa kräver detta.

Om du anser att man inte bör kräva en tryggad försörjning av dig, bifoga de nödvändiga motiveringarna och utredningarna till din ansökan om uppehållstillstånd.