Hoppa till innehåll
Tillstånd och medborgarskap

Arbetsgivarens roll och skyldigheter

Din arbetstagare måste ansöka om uppehållstillstånd om han eller hon inte är medborgare i ett EU- eller EES-land. Arbetstagaren måste själv ansöka om uppehållstillstånd, men du kan hjälpa honom eller henne att välja rätt ansökningsblankett.

Arbetsgivaren har en viktig roll när arbetstagaren ansöker om uppehållstillstånd

Arbetsgivaren måste nästan alltid fylla i anställningsvillkoren för arbetstagarens ansökan om uppehållstillstånd. Du hittar närmare anvisningar på sidan Ifyllande av anställningsvillkoren.

Vi berättar om arbetsgivarnas roll i webbinariet om uppehållstillstånd på grund av arbete.

Som arbetsgivare ska du även

 • uppfylla dina förpliktelser som arbetsgivare
 • säkerställa att din utländska arbetstagare har sådant kunnande och sådan yrkeskunnighet som krävs i uppgiften i fråga
 • försäkra dig om att din utländska arbetstagare har rätt att vistas och arbeta i Finland
 • se till att anställningsvillkoren stämmer överens med lagarna och kollektivavtalen i Finland
 • på ditt verksamhetsställe förvara uppgifter om de utländska arbetstagare som du har anställt samt om deras arbetsuppgifter så att arbetarskyddsmyndigheten vid behov kan granska uppgifterna. Mer information om förvaring av uppgifter hittar du på arbetarskyddsförvaltningens webbplats (Työsuojelu.fi).
 • uppge den utländska arbetstagarens namn och det kollektivavtal som ska tillämpas för förtroendemannen, förtroendeombudet och arbetarskyddsfullmäktigen på arbetsplatsen.

På denna sida:

Uppehållstillstånd för arbete

Det finns över 20 olika uppehållstillstånd som man kan söka på grund av arbete. Se en lista över alla grunder för uppehållstillstånd på sidan Ansökningar. Arbetsuppgifterna, och eventuellt också anställningens varaktighet, avgör vilken ansökningsgrund som är rätt för arbetstagaren. Om din arbetstagare inte vet vilken ansökan är rätt, kan han eller hon ta hjälp av vår ansökningsguide.

Om ditt företag har beviljats certifiering för arbetsgivare, snabbar det upp behandlingen av arbetstagarens ansökan. Läs mer på sidan Certifiering för arbetsgivare.

Om din arbetstagare är medborgare i ett EU- eller EES-land, har han eller hon obegränsad rätt att arbeta i Finland. Han eller hon måste dock registrera sin uppehållsrätt. Om din arbetstagare är medborgare i Storbritannien, läs mer om hans eller hennes rätt att arbeta i Finland.

Besked om beslut

Beslut om en ansökan om uppehållstillstånd ska fattas senast inom två månader efter att

 • ansökan om uppehållstillstånd har innehållit alla uppgifter som förutsätts på ansökningsblanketten
 • arbetsgivaren har lämnat anställningsvillkoren för ansökan och 
 • arbetstagaren har styrkt sin identitet. 

Arbetstagaren har styrkt sin identitet när han eller hon har besökt ett av Migrationsverkets serviceställen i Finland eller en finsk beskickning eller en extern tjänsteleverantör utomlands för att bevisa sin identitet. Tidsfristen upphör att löpa, om ansökan är bristfällig och behöver kompletteras. Mer information om behandlingstiderna hittar du på sidan Behandlingstider.

Arbetstagarens uppehållsrätt och rätt att arbeta

Arbetstagarens uppehållsrätt i Finland och rätt att arbeta i Finland är två skilda saker. Din arbetstagare kan vistas lagligen i Finland utan att ha rätt att arbeta.

Distansarbete utomlands för en finländsk arbetsgivare

Om du anställer en arbetstagare som enbart utför distansarbete och bor utomlands,

 • behöver arbetstagaren inte uppehållstillstånd i Finland
 • behöver arbetstagaren inte ha rätt att arbeta i Finland.

Du hittar information om beskattning på Skatteförvaltningens webbplats (vero.fi).

Om din arbetstagare bor och arbetar i Finland, måste du försäkra dig om att arbetstagaren har uppehållsrätt och rätt att arbeta i Finland.

Övervakning av arbetstagarnas rättigheter i Finland

Arbetstagarnas rättigheter i Finland övervakas av

Arbetstagaranmälan

Du måste lämna in en arbetstagaranmälan om du anställer arbetstagare som kommer utanför EU- och EES-länderna och som redan har ett giltigt uppehållstillstånd och rätt att arbeta, till exempel permanent tillstånd eller tillstånd på grund av familjeband.

Arbetstagaranmälan är en anmälan som lämnas in till arbets- och näringsbyrån. Den ska enligt lag lämnas in, om du anställer en arbetstagare utanför EU. Läs mer om arbetstagaranmälan på TE-tjänsters webbplats.

Läs anvisningarna för anmälan i Enter Finland för arbetsgivare

Du behöver inte lämna in en arbetstagaranmälan, om din arbetstagare håller på att ansöka om uppehållstillstånd och du redan har fyllt i eller kommer att fylla i anställningsvillkoren för din arbetstagares ansökan.

Du kan också be chattroboten Kamu om råd! Du hittar Kamu längst ner till höger på våra webbsidor. Skriv ”jag är arbetsgivare” i kommentarfältet under Kamu. Då ger Kamu dig råd som är avsedda för arbetsgivare.