Hyppää sisältöön
Luvat ja kansalaisuus

Työnantajan rooli työntekijän oleskelulupa-asiassa 

Jos työntekijäsi on EU- tai ETA-maan kansalainen, hänellä ja hänen perheenjäsenillään on oikeus tehdä töitä Suomessa ilman rajoituksia. Oleskeluoikeus tulee kuitenkin rekisteröidä tai hakea perheenjäsenen oleskelukorttia. Jos työntekijä on Ison-Britannian kansalainen, katso missä tapauksissa hänellä on työnteko-oikeus Suomessa

Jos työntekijäsi ei ole EU- tai ETA-maan kansalainen, hänen tulee hakea oleskelulupaa.

Oleskeluluvan hakeminen

Työntekijän pitää hakea oleskelulupaa itse, joten et voi hakea oleskelulupaa hänen puolestaan. Voit kuitenkin neuvoa häntä oikean hakulomakkeen valinnassa.

Työnteon perusteella haettavia oleskelulupia on yli 20. Katso lista oleskelulupaperusteista sivulta migri.fi/tyoskentely-suomessa/hakemukset.  

Työntekijän työtehtävä, työsuhteen laatu ja mahdollisesti työsuhteen kesto ja pituus määräävät, mikä on hänelle oikea hakuperuste. Oleskelulupaperusteita klikkaamalla pääset tutustumaan niiden hakuohjeisiin ja hakemuksissa vaadittaviin asiakirjoihin. 

Väärän lomakkeen käyttö tai oikean lomakkeen puutteellinen täyttäminen hidastavat lupaprosessia. Otamme tällöin yhteyttä sinuun tai työntekijääsi, jotta saisimme selvitettyä hakemuksessa olleet väärät tai puutteelliset tiedot. Tämä pitkittää hakemuksen käsittelyaikaa. Hakemuksen täyttämisessä tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen, että työsuhteesta on kerrottu oikeat ja kattavat tiedot.

Voit neuvoa työntekijääsi jättämään hakemuksensa verkkopalvelu Enter Finlandissa. Enter Finlandin kautta työntekijä saa päätöksen nopeimmin. Jos työntekijä ei voi käyttää Enter Finlandia, hän voi hakea oleskelulupaa myös paperihakemuksella. 

Jos tarkastelemaasi hakemukseen vaaditaan liitteitä työnantajalta ja työntekijäsi hakee oleskelulupaa verkossa, voit toimittaa useimmat liitteet työnantajan Enter Finlandin kautta. Tutustu työnantajan Enter Finland -verkkopalveluun osiossa työnantajan Enter Finland.

Käsittelyaikatiedustelut 

Oleskelulupahakemuksesta annetaan tietoja lähinnä hakijalle itselleen. Työnantajana voit saada tietoja asian käsittelyvaiheesta. Jos käytät työnantajan Enter Finlandia, voit seurata työntekijän hakemuksen käsittelytilannetta verkossa. Tällöin sinun ei tarvitse erikseen tiedustella työntekijäsi hakemuksen käsittelytilannetta Maahanmuuttovirastolta. Työntekijän pitää ensin antaa sinulle lupa käyttää palvelua, jonka hän voi tehdä omassa Enter Finland -hakemuksessaan.  

Kamu chatbot auttaa työntekijääsi seuraamaan oleskelulupahakemuksensa käsittelyä. Kamu kertoo työntekijällesi hänen hakemuksensa sijainnin päätöstä odottavien hakemusten jonossa. Lue lisää sivulta migri.fi/chat

Ulkomaalaislain mukaan työnteon perusteella tehtyyn oleskelulupahakemukseen on tehtävä päätös neljän kuukauden kuluessa paperisen hakemuksen vireyttämisestä tai hakijan tunnistautumisesta. Tunnistautuminen tarkoittaa sitä, kun hakija on sähköisen hakemuksen lähetettyään käynyt todistamassa henkilöllisyytensä Maahanmuuttoviraston palvelupisteessä tai ulkomailla Suomen edustustossa. Määräajan kuluminen keskeytyy, jos hakemusta pitää täydentää.  Lisätietoja käsittelyajoista löydät sivulta migri.fi/kasittelyajat.

Tieto päätöksestä

Työntekijän oleskelulupa (TTOL)

Jos työntekijäsi hakee työntekijän oleskelulupaa (TTOL), työ- ja elinkeinotoimisto tekee hakemukseen osapäätöksen, jonka jälkeen hakemus siirtyy Maahanmuuttoviraston päätettäväksi. 

Osapäätös lähetetään aina tiedoksi myös sinulle työnantajana. Sinulla on valitusoikeus vain osapäätöksestä, mutta ei Maahanmuuttoviraston tekemästä päätöksestä. Jos käytät Enter Finland -verkkopalvelua, osapäätös lähetetään sinun Enter Finland -tilillesi.

Jos osapäätös on kielteinen, saat sen tiedoksi sen jälkeen, kun Maahanmuuttovirasto on tehnyt hakemukseen päätöksen. Tällöin Maahanmuuttoviraston päätös annetaan tiedoksi ainoastaan työntekijällesi, eli oleskeluluvan hakijalle.

Jos osapäätös on myönteinen ja Maahanmuuttoviraston päätös asiaan on myönteinen, saat yleensä samanaikaisesti tiedoksi molemmat päätökset. 

Jos osapäätös on myönteinen, mutta Maahanmuuttoviraston päätös asiaan on kielteinen, saat osapäätöksen tiedoksi sen jälkeen, kun Maahanmuuttovirasto on tehnyt asiaan kielteisen päätöksen. Tällöin Maahanmuuttoviraston päätös annetaan tiedoksi ainoastaan työntekijällesi, eli oleskeluluvan hakijalle. 

Muut työperusteiset oleskelulupahakemukset

Muissa työperusteisissa oleskelulupahakemuksissa Maahanmuuttovirasto antaa päätöksen tiedoksi ainoastaan työntekijälle. Tällaisia ovat esimerkiksi erityisasiantuntijan, tutkijan ja kausityöntekijän oleskelulupahakemukset. Ainoastaan silloin, jos työntekijän kausityöhakemukseen tehdään kielteinen päätös työnantajasta johtuvasta syystä, saat työnantajana päätöksen tiedoksi ja sinulla on oikeus valittaa päätöksestä. 

Jos käytät työnantajan Enter Finlandia, pystyt näkemään palvelusta, kun asiaan on tehty päätös, vaikka et voikaan nähdä varsinaista päätösasiakirjaa. Voit pyytää työntekijääsi ottamaan sinuun yhteyttä, kun hän on saanut Maahanmuuttoviraston päätöksen tiedoksi.

Voit kysyä neuvoa myös Kamu chatbotilta! Kamun löydät verkkosivujemme oikeasta alakulmasta. Kirjoita Kamun kommenttikenttään teksti ”Olen työnantaja” ja Kamu kertoo sinulle työnantajille tarkoitettuja ohjeita.