Hyppää sisältöön
Luvat ja kansalaisuus

Työnantajan velvollisuudet ulkomaista työvoimaa palkatessa

Työnantajan velvollisuudet
Työntekijän oleskeluoikeuden tarkastaminen
Työntekijän työnteko-oikeuden tarkastaminen
Jos työntekijälläsi ei ole oleskeluoikeutta tai oikeutta työntekoon
Ilmoita laittomasta työntekijästä
Työntekijän oikeudet

Työnantajan velvollisuudet

Työnantajana sinun pitää

 • varmistua siitä, että ulkomaalaisella työntekijällä on oikeus oleskella Suomessa.
 • varmistua siitä, että ulkomaalaisella työntekijällä on oikeus työskennellä Suomessa.
 • säilyttää toimipisteessäsi tiedot palkkaamistasi ulkomaalaisista työntekijöistä sekä heidän tehtävistään niin, että työsuojeluviranomainen voi tarvittaessa tarkistaa tiedot. Lisätietoa tietojen säilyttämisestä löydät työsuojeluviranomaisen verkkosivuilta. 
 • vakuuttaa, että työntekijälläsi on tarvittavat todistukset työn tekemiseen
  • salmonellatodistus ((jos kyseessä on ravintolatyöntekijä tai työtehtäviin sisältyy ruoanvalmistus- tai elintarvikkeiden pakkaustehtäviä)
  • tuberkuloositodistus (jos työtehtäviin sisältyy alle kouluikäisten hoitotyötä)
  • hygieniapassi (jos työntekijä työskentelee pakkaamattomien, helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kanssa)
    

Sinun kannattaa muistuttaa työntekijääsi jatkoluvan hakemisesta ennen hänen nykyisen oleskeluluvan voimassaolon päättymistä.

 • Jos työntekijä ei hae jatkolupaa ennen ensimmäisen oleskelulupansa päättymistä, hänen työnteko-oikeutensa katkeaa. Työntekijä ei voi tällöin työskennellä. Jos hän työnteko-oikeutensa katkettua jatkaa työskentelyä työntekijänäsi, voitte molemmat syyllistyä ulkomaalaisrikkomukseen. 
 • Jos työntekijä hakee oleskelulupaa ennen ensimmäisen oleskelulupansa päättymistä, hänen työnteko-oikeutensa yleensä jatkuu, vaikka hän ei olisi vielä saanut päätöstä jatkolupahakemukseensa. Lue lisää osiosta ”Työnteko-oikeus jatkolupahakemuksen käsittelyn aikana”.

Työntekijän oleskeluoikeuden tarkastaminen

Voit tarkastaa työntekijän oleskeluoikeuden pyytämällä häntä näyttämään 

Työntekijäsi voi oleskella Suomessa laillisesti, vaikka hänellä ei olisi yllä mainittuja todistuksia. Hän voi olla esimerkiksi turvapaikanhakija tai viisumilla tai viisumivapaasti alle kolme kuukautta Suomessa oleskeleva kausityöntekijä. Jos työntekijälläsi on voimassa oleva työnteko-oikeus Suomessa, on hänellä yleensä myös oleskeluoikeus Suomessa. Sama ei kuitenkaan päde toisin päin. Työntekijäsi voi oleskella Suomessa laillisesti, mutta hänellä ei silti välttämättä ole työnteko-oikeutta siihen työhön, jota hänen on tarkoitus tehdä. Näin ollen sinun tulee ensisijaisesti varmistua aina siitä, että työntekijälläsi on työnteko-oikeus Suomessa.  

Työntekijän työnteko-oikeuden tarkastaminen

Työntekijän oikeus oleskella Suomessa ja oikeus työskennellä ovat eri asioita.  Työntekijäsi voi oleskella Suomessa laillisesti, mutta hänellä ei silti välttämättä ole oikeutta tehdä töitä. Voit tarkastaa työntekijäsi työnteko-oikeuden 

 • oleskeluluvasta, josta ilmenee, millaista työtä työntekijä voi tehdä ja kuinka monta tuntia hän voi viikossa työskennellä.
  • Sivulta migri.fi/hakijan-tyonteko-oikeus löydät kattavat tiedot erilaisten oleskelulupien haltijoiden työnteko-oikeuksista. Työnteko-oikeus voi olla rajoittamaton tai rajoitettu tietyille aloille. 
 • jatkolupaa hakeneelta henkilöltä. Voit pyytää työntekijääsi näyttämään jatkolupahakemuksensa vireilläolotodistuksen ja oleskelulupakorttinsa. Jos hän on hakenut jatkolupaa ennen edellisen oleskelulupansa päättymistä, hänen työnteko-oikeutensa on yleensä voimassa, vaikka hän ei olisi vielä saanut päätöstä jatkolupahakemukseensa. Lue lisää sivulta migri.fi/tyonteko-jatkoluva-kasittelyn-aikana. Jos käytät työnantajan Enter Finlandia ja työntekijäsi hakee jatkolupaa työnteon perusteella, voit nähdä verkkopalvelusta onko työntekijäsi jatkolupahakemus vireillä. 
 • kausityötodistuksesta
 • turvapaikanhakijalta itseltään tai turvapaikanhakijan työnteko-oikeutta koskevasta todistuksesta.Lisätietoa turvapaikanhakijan työnteko-oikeudesta löydät sivulta migri.fi/turvapaikanhakijan-tyonteko-oikeus. Jos turvapaikanhakijalla ei ole työnteko-oikeudesta todistusta, voit työnantajana pyytää sitä. Katso lisätietoa todistuspyynnöistä sivulta migri.fi/todistuspyynnot

Joissakin tapauksissa työntekijä ei tarvitse oleskelulupaa. Tällöin hänellä on rajattu työnteko-oikeus tietyille aloille, joilla hän voi työskennellä enintään 90 päivää. Lue lisää sivulta migri.fi/tyonteko-ilman-oleskelulupaa

Jos työntekijälläsi ei ole oleskeluoikeutta tai oikeutta työntekoon

Voit syyllistyä rikkomukseen tai rikokseen, jos pidät palveluksessasi ulkomaalaista, jolla ei ole oleskeluoikeutta tai oikeutta työntekoon.

Seuraamusmaksu

Jos työllistät laittomasti maassa oleskelevan henkilön, sinulle määrätään seuraamusmaksu. Maksu voi olla 1 000–30 000 euroa, ja maksun määrää Maahanmuuttovirasto. Seuraamusmaksu perustuu työsopimuslakiin.

Joissain tapauksissa sinut voidaan työnantajana velvoittaa myös korvaamaan laittomasti maassa olleen työntekijän palauttamisesta aiheutuneet kulut.

Ulkomaalaisrikkomus

Voit syyllistyä ulkomaalaisrikkomukseen esimerkiksi silloin, jos

 • tahallaan tai huolimattomuudesta pidät palveluksessasi ulkomaalaista, jolla ei ole oikeutta ansiotyön tekemiseen. 
 • annat viranomaiselle virheellisiä tai harhaanjohtavia tietoja. 

Ilmoita laittomasti maassa oleskelevasta työntekijästä

Voit ilmoittaa Maahanmuuttovirastolle työnantajasta, joka on ottanut työhön laittomasti Suomessa oleskelevan kolmannen maan kansalaisen. Käytä ilmoitusta varten erillistä lomaketta. Kolmannen maan kansalaisia ovat muun kuin Euroopan unionin jäsenvaltioiden, Islannin, Liechtensteinin, Norjan tai Sveitsin kansalaiset.

Työntekijän oikeudet

Työntekijöiden oikeuksia Suomessa valvovat:

Suomessa tehtävässä työssä on noudatettava Suomen lakeja ja Suomea velvoittavia kansainvälisiä sopimuksia. Työssä noudatetaan yleensä myös työehtosopimusta, jossa määritellään tarkemmin työssä noudatettavat oikeudet ja velvollisuudet, esimerkiksi minimipalkan suuruus. Nämä kaikki on tehty työntekijän suojelemiseksi.

Voit kysyä neuvoa myös Kamu chatbotilta! Kamun löydät verkkosivujemme oikeasta alakulmasta. Kirjoita Kamun kommenttikenttään teksti ”Olen työnantaja” ja Kamu kertoo sinulle työnantajille tarkoitettuja ohjeita.