Hoppa till innehåll

Att byta anställning

Byte av anställning då du har ett uppehållstillstånd för arbetstagare

Du kan fritt byta anställning, om du har beviljats ett uppehållstillstånd för arbetstagare inom en viss bransch, ditt tillstånd är i kraft och ditt nya arbete är inom samma bransch. Du kan också ha flera anställningar inom samma bransch.

Om du ansöker om ett nytt uppehållstillstånd för arbetstagare när ditt föregående tillstånd fortfarande är i kraft, får du fortsätta arbeta inom samma bransch även om inget beslut om din nya ansökan ännu har fattats.

Om ditt nya arbete är inom en annan bransch, ska du för detta ansöka om och beviljas ett nytt uppehållstillstånd för arbetstagare. Inom den nya branschen börjar rätten att arbeta först när tillstånd för detta har beviljats.

Om du har flera anställningar, kan du samtidigt ansöka om uppehållstillstånd för arbetstagare för flera arbetsgivare och flera branscher. Varje arbetsgivare fyller i en egen TEM054-blankett som ska bifogas till din ansökan.

Om det uppehållstillstånd för arbetstagare som du har beviljats är bundet till en viss arbetsgivare, gäller tillståndet enbart arbete hos den aktuella arbetsgivaren. Om du vill byta anställning, ska du ansöka om och få ett nytt uppehållstillstånd för arbetstagare innan du kan börja med det nya arbetet.

Om du ansöker om ett nytt uppehållstillstånd först efter att ditt föregående tillstånd har gått ut, får du inte fortsätta att arbeta. Du har rätt att arbeta igen när det nya tillståndet har beviljats.

Byte av anställning då du har uppehållstillstånd för en viss arbetsuppgift

När du har beviljats uppehållstillstånd för en viss arbetsuppgift (du är till exempel en specialist och vill utföra samma typ av arbete hos någon annan arbetsgivare), behöver du i allmänhet inget nytt uppehållstillstånd. Då räcker det att ditt tillstånd är i kraft och gäller samma typ av arbete.

När du har beviljats uppehållstillstånd för en viss arbetsuppgift men vill arbeta med något annat, behöver du i allmänhet ett nytt uppehållstillstånd. I detta fall börjar din rätt att arbeta i det nya arbetet först efter att tillståndet har beviljats.

Om det uppehållstillstånd som du har beviljats är bundet till en viss arbetsgivare, gäller tillståndet enbart arbete hos den aktuella arbetsgivaren. Om du vill byta anställning, ska du ansöka om och få ett nytt uppehållstillstånd innan du kan börja med det nya arbetet.

Byte av anställning då du har någon annan typ av uppehållstillstånd

Du får fritt byta anställning utan skyldighet att ansöka om ett nytt uppehållstillstånd, om du har något av följande tillstånd som är i kraft:

  • permanent uppehållstillstånd
  • EU-uppehållstillstånd för varaktigt bosatta tredjelandsmedborgare
  • kontinuerligt uppehållstillstånd på annan grund än arbete eller yrkesutövning
  • uppehållstillstånd på grund av familjeband
  • uppehållstillstånd för återflyttare
  • uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd eller annan humanitär invandring
  • uppehållstillstånd för offer för människohandel
  • uppehållstillstånd på grund av att du är förhindrad att lämna landet
  • uppehållstillstånd för studier (begränsad rätt att arbeta).