Hoppa till innehåll

Att byta anställning

Grunden för ditt uppehållstillstånd avgör hur mycket och inom vilken bransch du får arbeta och vilka uppgifter du får utföra. Om du har obegränsad rätt att arbeta, kan du fritt byta anställning. Nedan kan du läsa mer om när du fritt kan byta anställning och när det finns begränsningar för det.

Ta hjälp av vår ansökningsguide om du ska byta anställning och är osäker på om du måste ansöka om ett nytt uppehållstillstånd.

Att byta anställning när du har ett uppehållstillstånd för arbetstagare (TTOL)

Att byta anställning när du har ett annat uppehållstillstånd för arbete än ett uppehållstillstånd för arbetstagare (TTOL)

Om du har beviljats uppehållstillstånd för en viss arbetsuppgift, till exempel som specialsakkunnig, och du vill utföra liknande arbete hos en annan arbetsgivare, behöver du i regel inte ett nytt uppehållstillstånd. Det räcker att ditt uppehållstillstånd är giltigt och att ditt nya arbete är liknande. Om dina arbetsuppgifter ändras, måste du i regel ansöka om ett nytt tillstånd på grund av det nya arbetet. Du får inte börja ett nytt arbete förrän du har fått ett nytt uppehållstillstånd.

Om du har beviljats uppehållstillstånd för en viss arbetsuppgift hos en viss arbetsgivare och du vill byta anställning, behöver du i regel ett nytt uppehållstillstånd. Din rätt att arbeta börjar gälla i det nya arbetet först efter att du har beviljats ett nytt uppehållstillstånd. Exempelvis uppehållstillstånd på grund av företagsintern förflyttning (ICT-uppehållstillstånd) är ett sådant tillstånd.

Om du har ett tillstånd för säsongsarbete och du vill arbeta hos en ny arbetsgivare, läs mer på sidan Ny arbetsgivare.

Att byta anställning när du har ett annat uppehållstillstånd