Hyppää sisältöön

Skicka de nyaste uppgifterna om din försörjning till Enter Finland om ditt identifieringsbesök försenas

9.11.2020 14.23

Under coronapandemin kan många av våra kunder identifiera sig först flera månader efter att de har skickat in sin ansökan via e-tjänsten Enter Finland.

Identifiering betyder att du måste besöka en beskickning eller ett serviceställe för att lämna fingeravtryck. Samtidigt kontrolleras din identitet och de handlingar som behövs.

Om du har skickat in din ansökan via Enter Finland, men kan identifiera dig först flera månader senare

  • kontrollera före ditt identifieringsbesök att de utredningar om din försörjning som du skickat till Enter Finland är högst 3 månader gamla. 
    • Om de utredningar om din försörjning som du har skickat till Enter Finland är över 3 månader gamla ska du till din ansökan bifoga uppgifter om din försörjning under de senaste 3 månaderna innan du besöker en beskickning eller ett serviceställe för att identifiera dig. 
    • Ta med dig de ursprungliga utredningarna när du identifierar dig.

Om du ansöker om uppehållstillstånd för studier

  • kontrollera förutom utredningarna om din försörjning att din försäkring fortfarande är i kraft. Om din försäkring har upphört att gälla, bifoga en ny försäkring till Enter Finland och ta med din ursprungliga försäkring när du kommer för att identifiera dig. 

Identifieringstiden vid beskickningar och serviceställen har förlängts till 30.4.2021

I vanliga fall ska den som ansöker om uppehållstillstånd, registrering av uppehållsrätt eller medborgarskap besöka en beskickning eller ett serviceställe i Finland inom 3 månader från det att ansökan har inletts i e-tjänsten Enter Finland. Identifieringstiden har nu förlängts till den 30 april 2021.

Mer information