Hyppää sisältöön

Maahanmuuttovirasto kilpailutti jälleen vastaanottokeskustoimintaa – avaa 17 uutta keskusta

Julkaisuajankohta 26.5.2023 10.40

Maahanmuuttovirasto on tehnyt hankintapäätöksiä uusista vastaanottokeskuksista useilla alueilla. Yhteensä uusia vastaanottokeskuksia hankittiin 17 kappaletta. Hankittujen vastaanottokeskusten muotoja ovat asuntopohjaiset vastaanottokeskukset, laitospohjaiset vastaanottokeskukset sekä kauttakulkuvastaanottokeskus.

Kilpailutuksen ensimmäinen vaihe oli käynnissä kahdeksalla alueella syksyllä 2022. Nyt toteutettu toinen vaihe koski vastaanottokeskuksia yhdeksällä alueella: Länsi-Uusimaa, Vantaa ja Kerava, Keski-Uusimaa ja Itä-Uusimaa, Varsinais-Suomi, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa, Kymenlaakso, Satakunta, Etelä-Pohjanmaa, Kainuu sekä Ahvenanmaa.

Maahanmuuttovirasto päätti rajoittaa mahdollisten toimittajien voittamien osa-alueiden määriä. Kilpailutuksessa yksi toimittaja pystyi voittamaan kaksi osa-aluetta. Tarjouksia tuli yhteensä 15 eri tarjoajalta.

– Tavoitteenamme oli edesauttaa mahdollisimman laadukkaan ja monipuolisen toimittajakentän syntymistä kustannustehokkuudesta tinkimättä. Maksimaalisen laajan ja elinvoimaisen markkinan syntyminen tukee sekä vastaanottotoiminnan kustannustehokkuuden lisääntymistä kilpailun kautta että parempaa valmiutta ja kapasiteetin saatavuutta laajamittaisen maahantulon tilanteessa, kertoo vastaanottoyksikön johtaja Elina Nurmi.

Uudet vastaanottokeskukset avataan mahdollisimman pian

Maahanmuuttovirasto tekee kilpailutuksessa yhteistyötä julkishallinnon yhteishankintayksikön Hanselin kanssa. Kilpailutus toteutettiin valtakunnallisesti, ja siinä käytetään niin sanottua dynaamista hankintajärjestelmää. Kriteerit täyttävät toimijat voivat liittyä järjestelmään tarjoajiksi koko sen keston ajan, eli 31.12.2027 asti.

Hankinnan arvo on arviolta noin 250 miljoonaa euroa ajanjaksolle 2022–2027. Lopullinen summa määräytyy esimerkiksi vastaanottokeskusten asiakasmääristä ja siitä, kuinka pitkään vastaanottokeskukset ovat toiminnassa. Nyt hankittavissa yksittäisissä vastaanottokeskuksissa majoituspaikkamäärä tulee olemaan 300. Sopimukset ovat toistaiseksi voimassa olevia.

Kilpailutuksessa hankitut vastaanottokeskukset on määrä avata mahdollisimman pian.

– Kilpailutuksen myötä osa vastaanottokeskusten asiakkaista saattaa joutua vaihtamaan keskusta. Nykyiset vastaanottokeskusten asiakkaat pyritään kuitenkin siirtämään kilpailutettuihin vastaanottokeskuksiin samalla alueella. Kerromme asiakkaille muutoksista mahdollisimman aikaisin, kertoo Nurmi.

Tällä hetkellä Suomessa on toiminnassa 107 vastaanottokeskusta, niiden sivutoimipistettä ja yksityismajoittujien palvelupistettä sekä 10 alaikäisyksikköä. Vastaanottojärjestelmässä on kirjoilla noin 45 500 asiakasta, joista 35 prosenttia asuu yksityismajoituksessa ja 14 prosenttia kuntamallin kautta kunnissa. Suurin osa on Ukrainasta paenneita.

Maahanmuuttovirasto vastaa vastaanottojärjestelmän toiminnan ohjauksesta, suunnittelusta ja valvonnasta. Maahanmuuttoviraston omat vastaanottokeskukset sijaitsevat Helsingissä, Lappeenrannassa (Joutseno) ja Oulussa. Muita vastaanottokeskuksia ylläpitävät esimerkiksi järjestöt, kunnat ja yritykset.

Voittaneet toimittajat osa-alueittain:

  • Osa-alue 1 Länsi-Uusimaa: Luona Oy
  • Osa-alue 2 Vantaa ja Kerava, Keski-Uusimaa ja Itä-Uusimaa: Luona Oy
  • Osa-alue 3 Varsinais-Suomi: SPR Varsinais-Suomen Piiri
  • Osa-alue 4 Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa: Pohjanmaan Maahanmuuttokeskus Oy
  • Osa-alue 5 Kymenlaakso: Kotokunta Oy
  • Osa-alue 6 Satakunta: SPR Satakunnan Piiri
  • Osa-alue 7 Etelä-Pohjanmaa: Kotokunta Oy
  • Osa-alue 8 Kainuu: Babando Oy
  • Osa-alue 9 Ahvenanmaa: Babando Oy

Lisätietoa medialle